Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2203(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0035/2018

Indgivne tekster :

A8-0035/2018

Forhandlinger :

PV 01/03/2018 - 4
CRE 01/03/2018 - 4

Afstemninger :

PV 01/03/2018 - 8.17

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0059

Protokol
Torsdag den 1. marts 2018 - Bruxelles

4. Foranstaltninger til at afskære jihadister fra deres indtægtskilder – en målrettet indsats mod finansiering af terrorisme (forhandling)
CRE

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigs- og sikkerhedsanliggender om foranstaltninger til at afskære jihadister fra deres indtægtskilder – en målrettet indsats mod finansiering af terrorisme [2017/2203(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Javier Nart (A8-0035/2018)

Javier Nart forelagde betænkningen.

Indlæg af Julian King (medlem af Kommissionen).

Talere: Lars Adaktusson for PPE-Gruppen, Clare Moody for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, Sofia Sakorafa for GUE/NGL-Gruppen, Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Dominique Martin for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, André Elissen, Jeppe Kofod og Angel Dzhambazki.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Lampros Fountoulis, Arndt Kohn og Ruža Tomašić, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini.

Talere: Julian King og Javier Nart.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.17 i protokollen af 1.3.2018.

Seneste opdatering: 25. april 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik