Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2203(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0035/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0035/2018

Συζήτηση :

PV 01/03/2018 - 4
CRE 01/03/2018 - 4

Ψηφοφορία :

PV 01/03/2018 - 8.17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0059

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 - Βρυξέλλες

4. Μείωση των πηγών εσόδων των τζιχαντιστών – βάζοντας στο στόχαστρο τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας με θέματα «Μείωση των πηγών εσόδων των τζιχαντιστών – βάζοντας στο στόχαστρο τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» [2017/2203(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Javier Nart (A8-0035/2018)

Ο Javier Nart παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Julian King (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Lars Adaktusson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Clare Moody, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Σοφία Σακοράφα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Martin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, André Elissen, Jeppe Kofod και Angel Dzhambazki.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Λάμπρος Φουντούλης, Arndt Kohn και Ruža Tomašić, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν οι Julian King και Javier Nart.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.3.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου