Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2203(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0035/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0035/2018

Keskustelut :

PV 01/03/2018 - 4
CRE 01/03/2018 - 4

Äänestykset :

PV 01/03/2018 - 8.17

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0059

Pöytäkirja
Torstai 1. maaliskuuta 2018 - Bryssel

4. Jihadistien tulonlähteiden katkaiseminen - terrorismin rahoittamiseen puuttuminen (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle jihadistien tulonlähteiden katkaisemisesta – terrorismin rahoittamiseen puuttuminen [2017/2203(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Javier Nart (A8-0035/2018)

Javier Nart esitteli mietinnön.

Julian King (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Lars Adaktusson PPE-ryhmän puolesta, Clare Moody S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta, Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, Dominique Martin ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, André Elissen, Jeppe Kofod ja Angel Dzhambazki.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Lampros Fountoulis, Arndt Kohn ja Ruža Tomašić, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini.

Puheenvuorot: Julian King ja Javier Nart.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 1.3.2018, kohta 8.17.

Päivitetty viimeksi: 25. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö