Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2203(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0035/2018

Ingediende teksten :

A8-0035/2018

Debatten :

PV 01/03/2018 - 4
CRE 01/03/2018 - 4

Stemmingen :

PV 01/03/2018 - 8.17

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0059

Notulen
Donderdag 1 maart 2018 - Brussel

4. De drooglegging van inkomstenbronnen voor jihadi's - bestrijding van de financiering van terrorisme (debat)
CRE

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de drooglegging van inkomstenbronnen voor jihadi's - bestrijding van de financiering van terrorisme [2017/2203(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Javier Nart (A8-0035/2018)

Javier Nart leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Julian King (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Lars Adaktusson, namens de PPE-Fractie, Clare Moody, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, Sofia Sakorafa, namens de GUE/NGL-Fractie, Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Dominique Martin, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, André Elissen, Jeppe Kofod en Angel Dzhambazki.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Lampros Fountoulis, Arndt Kohn en Ruža Tomašić, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Julian King en Javier Nart.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.17 van de notulen van 1.3.2018.

Laatst bijgewerkt op: 25 april 2018Juridische mededeling - Privacybeleid