Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2194(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0022/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0022/2018

Συζήτηση :

PV 01/03/2018 - 5
CRE 01/03/2018 - 5

Ψηφοφορία :

PV 01/03/2018 - 8.18
CRE 01/03/2018 - 8.18

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0060

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 - Βρυξέλλες

5. Προτεραιότητες της ΕΕ για την 62η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο που αφορά τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 62η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας [2017/2194(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγήτριες: Izaskun Bilbao Barandica και Ángela Vallina (A8-0022/2018)

Οι Izaskun Bilbao Barandica και Ángela Vallina παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Dubravka Šuica, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Linnéa Engström, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vilija Blinkevičiūtė και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová, Izaskun Bilbao Barandica και Ángela Vallina.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.3.2018.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.28.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου