Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 1. března 2018 - Brusel

8.1. Volba místopředsedy Evropského parlamentu (nahrazení Ryszarda Czarneckého)
Doslovné záznamy

Předseda oznámil, že obdržel nominace Indreka Taranda a Zdzisława Krasnodębského (2018/2578(RSO))

Kandidáti uvedli, že souhlasí se svými nominacemi.

Předseda rozhodl, že hlasování se bude konat tajně za využití elektronického hlasovacího zařízení.

Hlasování začalo.

Předseda oznámil výsledky hlasování:

Počet hlasujících:         631

Počet odevzdaných hlasovacích lístků:   469

Neplatné hlasovací lístky:         162

Absolutní většina:         235

Počet získaných hlasů:

Indrek Tarand:         193

Zdzisław Krasnodębski:          276

(Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 1.3.2018).)

Předseda oznámil, že Zdzisław Krasnodębski byl zvolen místopředsedou Evropského parlamentu a poblahopřál mu k jeho zvolení.

Nově zvolený místopředseda zaujal podle čl. 20 odst. 1 jednacího řádu v hierarchii pořadí svého předchůdce Ryszarda Czarneckého.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Poslední aktualizace: 25. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí