Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 - Βρυξέλλες

8.1. Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (σε αντικατάσταση του Ryszard Czarnecki)
Πλήρη Πρακτικά

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε τις υποψηφιότητες των Indrek Tarand και Zdzisław Krasnodębski (2018/2578(RSO))

Οι υποψήφιοι είχαν γνωστοποιήσει ότι αποδέχονται τις υποψηφιότητές τους.

Ο Πρόεδρος αποφασίζει να διεξαχθεί ηλεκτρονική μυστική ψηφοφορία.

Διεξαγεται η ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας:

Αριθμός ψηφισάντων:   631

Ψήφισαν:   469

Λευκές ψήφοι:   162

Απόλυτη πλειοψηφία:   235

Έλαβαν:

Indrek Tarand:   193

Zdzisław Krasnodębski:    276

(Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.3.2018).)

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τον Zdzisław Krasnodębski Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον συγχαίρει για την εκλογή του.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του Κανονισμού, καταλαμβάνει αυτός στη σειρά του προβαδίσματος τη θέση του αποχωρούντος Αντιπροέδρου Ryszard Czarnecki.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου