Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 1 maart 2018 - Brussel

8.1. Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (ter vervanging van Ryszard Czarnecki)
Volledige verslagen

De Voorzitter deelt mee de voordrachten van Indrek Tarand en Zdzisław Krasnodębski te hebben ontvangen (2018/2578(RSO))

Beide kandidaten hebben te kennen gegeven dat zij hun voordracht aanvaarden.

De Voorzitter besluit over te gaan tot een geheime elektronische stemming.

Er wordt tot stemming overgegaan.

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming voor:

Aantal deelnemers:   631

Uitgebrachte stemmen:   469

Blanco stemmen:   162

Volstrekte meerderheid:   235

Aantal behaalde stemmen:

Indrek Tarand:   193

Zdzisław Krasnodębski:    276

(De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 1.3.2018).)

De Voorzitter roept Zdzisław Krasnodębski uit tot ondervoorzitter van het Europees Parlement en feliciteert hem met zijn verkiezing.

Overeenkomstiig artikel 20, lid 1, van het Reglement neemt hij de rangorde van zijn voorganger Ryszard Czarnecki over.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Laatst bijgewerkt op: 25 april 2018Juridische mededeling - Privacybeleid