Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 1 martie 2018 - Bruxelles

8.1. Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European (în locul lui Ryszard Czarnecki)
Stenograma

Președintele a anunțat că a primit candidaturile lui Indrek Tarand și Zdzisław Krasnodębski (2018/2578(RSO))

Candidații informaseră că acceptau respectivele candidaturi.

Președintele a hotărât să procedeze la votarea prin vot secret electronic.

S-a trecut la votare.

Președintele a dat citire rezultatelor votării:

Numărul de votanți:   631

Voturi exprimate:   469

Voturi albe:      162

Majoritate absolută:   235

Au obținut:

Indrek Tarand:   193

Zdzisław Krasnodębski:    276

(Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 1.3.2018).)

Președintele l-a proclamat pe Zdzisław Krasnodębski vicepreședinte al Parlamentului European și l-a felicitat pentru alegerea sa.

În conformitate cu articolul 20, alineatul (1) din Regulamentul de procedură, acesta îl înlocuiește, în ordinea precedenței, pe vicepreședintele care și-a terminat mandatul, Ryszard Czarnecki.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Ultima actualizare: 25 aprilie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate