Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0075(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0008/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0008/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/03/2018 - 8.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0045

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 - Βρυξέλλες

8.3. Διμερής συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με μέτρα προληπτικής εποπτείας όσον αφορά την ασφάλιση και την αντασφάλιση *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με μέτρα προληπτικής εποπτείας όσον αφορά την ασφάλιση και την αντασφάλιση [08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA-PROV(2018)0045)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου