Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2568(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0122/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0122/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/03/2018 - 8.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0051

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 - Βρυξέλλες

8.9. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος 59122 (DAS-59122-7) (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος, την οποία κατέθεσε σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού η επιτροπή ENVI, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 59122 (DAS-59122-7), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (2018/2568(RSP)) (B8-0122/2018)
Αρμόδιοι βουλευτές: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis και Sirpa Pietikäinen

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2018)0051)

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου