Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2568(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0122/2018

Ingediende teksten :

B8-0122/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 01/03/2018 - 8.9

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0051

Notulen
Donderdag 1 maart 2018 - Brussel

8.9. Bezwaar op grond van artikel 106: verlening van een vergunning voor genetisch gemodificeerde mais 59122 (DAS-59122-7) (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3, van het Reglement, van de Commissie ENVI, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie betreffende de verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais 59122 (DAS-59122-7), overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (2018/2568(RSP)) (B8-0122/2018)
Verantwoordelijke leden: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis en Sirpa Pietikäinen

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2018)0051)

Laatst bijgewerkt op: 25 april 2018Juridische mededeling - Privacybeleid