Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2569(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0124/2018

Ingediende teksten :

B8-0124/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 01/03/2018 - 8.10

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0052

Notulen
Donderdag 1 maart 2018 - Brussel

8.10. Bezwaar op grond van artikel 106: verlening van een vergunning voor genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 89034 × NK603 en genetisch gemodificeerde maisrassen die twee van de transformatiestappen MON 87427, MON 89034 en NK603 combineren (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3, van het Reglement, van de Commissie ENVI, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) en genetisch gemodificeerde mais die twee van de transformatiestappen MON 87427, MON 89034 en NK603 combineert, en tot intrekking van Besluit 2010/420/EU (2018/2569(RSP)) (B8-0124/2018)
Verantwoordelijke leden: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis en Sirpa Pietikäinen

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2018)0052)

Laatst bijgewerkt op: 25 april 2018Juridische mededeling - Privacybeleid