Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2569(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0124/2018

Texte depuse :

B8-0124/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 01/03/2018 - 8.10

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0052

Proces-verbal
Joi, 1 martie 2018 - Bruxelles

8.10. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: autorizarea porumbului modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × NK603 și a porumbului modificat genetic obținut prin încrucișarea a două dintre soiurile MON 87427, MON 89034 și NK603 (vot)

Propunere de rezoluție, depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, de comisia ENVI, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două dintre evenimentele MON 87427, MON 89034 și NK603 și de abrogare a Deciziei 2010/420/UE (2018/2569(RSP)) (B8-0124/2018)
Deputați responsabili: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis și Sirpa Pietikäinen

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2018)0052)

Ultima actualizare: 25 aprilie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate