Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2569(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0124/2018

Ingivna texter :

B8-0124/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/03/2018 - 8.10

Antagna texter :

P8_TA(2018)0052

Protokoll
Torsdagen den 1 mars 2018 - Bryssel

8.10. Invändning enligt artikel 106: Genetiskt modifierad majs MON 87427 × MON 89034 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två av sorterna MON 87427, MON 89034 och NK603 (omröstning)

Resolutionsförslag, i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, från ENVI-utskottet, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) och genetiskt modifierad majs som kombinerar två av transformationshändelserna MON 87427, MON 89034 och NK603, och om upphävande av beslut 2010/420/EU (2018/2569(RSP)) (B8-0124/2018)
Ansvariga ledamöter: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis och Sirpa Pietikäinen

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2018)0052)

Senaste uppdatering: 25 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy