Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 1. ožujka 2018. - Bruxelles

8. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


8.1. Izbor potpredsjednika Europskog parlamenta (zamjena za Ryszarda Czarneckog)

Predsjednik je izjavio da je zaprimio kandidature Indreka Taranda i Zdzisława Krasnodębskog (2018/2578(RSO))

Kandidati su bili podnijeli izjavu kojom prihvaćaju svoje kandidature.

Predsjednik je odlučio prijeći na tajno glasovanje elektroničkim putem.

Glasovanje je započelo.

Predsjednik je pročitao rezultate glasovanja:

Broj glasača:   631

Broj danih glasova:   469

Suzdržanih:      162

Apsolutna većina:   235

Ishod:

Indrek Tarand:   193

Zdzisław Krasnodębski:    276

(Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 1 zapisnika od 1.3.2018.).)

Predsjednik je proglasio Zdzisława Krasnodębskog potpredsjednikom Europskog parlamenta i čestitao mu na izboru.

U skladu s člankom 20. stavkom 1. Poslovnika po redu prvenstva zauzeo je mjesto potpredsjednika u odlasku Ryszarda Czarneckog.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica


8.2. Distribucija osiguranja: datum primjene mjera za prenošenje u nacionalna zakonodavstva država članica ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2016/97 u pogledu datuma primjene mjera za prenošenje u nacionalna zakonodavstva država članica [COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Werner Langen (A8-0024/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA-PROV(2018)0044)


8.3. Bilateralni sporazum između EU-a i SAD-a o bonitetnim mjerama za osiguranje i reosiguranje *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju bilateralnog sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o bonitetnim mjerama za osiguranje i reosiguranje [08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA-PROV(2018)0045)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


8.4. Imenovanje članice Revizorskog suda ― Annemie Turtelboom (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o predloženom imenovanju Annemie Turtelboom za članicu Revizorskog suda [05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Indrek Tarand (A8-0027/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)
Tajno glasovanje (članak 182. stavak 1. Poslovnika)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 2 zapisnika od 1.3.2018.).

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA-PROV(2018)0046)

Govorili su:

Indrek Tarand (izvjestitelj) nakon glasovanja.


8.5. Imenovanje člana Jedinstvenog sanacijskog odbora (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Komisije u vezi s imenovanjem člana Jedinstvenog sanacijskog odbora [N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)
Tajno glasovanje (članak 182. stavak 1. Poslovnika)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 3 zapisnika od 1.3.2018.).

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA-PROV(2018)0047)


8.6. Osnivanje Posebnog odbora za porezni kriminal, utaju i izbjegavanje plaćanja poreza (TAX3) (glasovanje)

Prijedlog odluke, koji je Konferencija predsjednika podnijela u skladu s člankom 197. Poslovnika, o osnivanju Posebnog odbora za porezni kriminal, utaju i izbjegavanje plaćanja poreza i njegovim ovlastima, brojčanom sastavu i trajanju mandata (2018/2574(RSO)) (B8-0125/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2018)0048)


8.7. Definicija, prezentiranje i označivanje jakih alkoholnih pića i zaštita njihovih oznaka zemljopisnog podrijetla ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o definiciji, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda te zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA-PROV(2018)0049)

Govorila je Pilar Ayuso, nakon glasovanja, te zatražila da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


8.8. Obvezna automatska razmjena informacija u području oporezivanja * (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja u odnosu na prekogranične aranžmane o kojima se izvješćuje [COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA-PROV(2018)0050)


8.9. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: odobrenje genetski modificiranog kukuruza 59122 (DAS-59122-7) (glasovanje)

Prijedlog rezolucije, koji je odbor ENVI podnio u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika, o Nacrtu provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz 59122 (DAS-59122-7), sastoje se od njega ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (2018/2568(RSP)) (B8-0122/2018)
Odgovorni zastupnici: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis i Sirpa Pietikäinen

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2018)0051)


8.10. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: odobrenje genetski modificiranog kukuruza MON 87427 × MON 89034 × NK603 i genetski modificiranog kukuruza koji je kombinacija dviju od promjena MON 87427, MON 89034 i NK603 (glasovanje)

Prijedlog rezolucije, koji je odbor ENVI podnio u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika, o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadrže genetski modificirani kukuruz MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), sastoje se ili su proizvedeni od njega i genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju od promjena MON 87427, MON 89034 i NK603, te o stavljanju izvan snage Odluke 2010/420/EU (2018/2569(RSP)) (B8-0124/2018)
Odgovorni zastupnici: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis i Sirpa Pietikäinen

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2018)0052)


8.11. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2017/006/Galicia apparel (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev Španjolske – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel) [COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova) pour l'adoption de la proposition de résolution
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2018)0053)


8.12. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2017/007 SE/Ericsson (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Švedska – EGF/2017/007 SE/Ericsson) [COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Urmas Paet (A8-0032/2018)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova za usvajanje prijedloga rezolucije)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2018)0054)


8.13. Odluka Komisije o aktiviranju članka 7. stavka 1. UEU-a u pogledu situacije u Poljskoj (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0119/2018, B8-0120/2018 i B8-0121/2018 (2018/2541(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0119/2018

Usvojen (P8_TA-PROV(2018)0055)

(Prijedlozi rezolucija B8-0120/2018 i B8-0121/2018 se ne razmatraju.)


8.14. Stanje temeljnih prava u EU-u u 2016. (glasovanje)

Izvješće o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji u 2016. godini [2017/2125(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Frank Engel (A8-0025/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2018)0056)


8.15. Mogućnosti i izazovi za pčelarski sektor EU-a (glasovanje)

Izvješće o mogućnostima i izazovima za pčelarski sektor EU-a [2017/2115(INI)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2018)0057)


8.16. Bankovna unija – godišnje izvješće za 2017. (glasovanje)

Izvješće o bankovnoj uniji – godišnje izvješće za 2017. [2017/2072(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Sander Loones (A8-0019/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2018)0058)


8.17. Ukidanje izvora prihoda za džihadiste: suzbijanje financiranja terorizma (glasovanje)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o ukidanju izvora prihoda za džihadiste: suzbijanje financiranja terorizma [2017/2203(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Javier Nart (A8-0035/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16)

NACRT PREPORUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2018)0059)


8.18. Prioriteti EU-a za 62. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena (glasovanje)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću o prioritetima EU-a za 62. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena [2017/2194(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestitelji: Izaskun Bilbao Barandica i Ángela Vallina (A8-0022/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17)

NACRT PREPORUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2018)0060)

Posljednje ažuriranje: 25. travnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti