Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. március 1., Csütörtök - Brüsszel

8. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


8.1. Az Európai Parlament egyik alelnökének megválasztása (Ryszard Czarnecki helyére)

Az elnök közli, hogy eljutatták hozzá Indrek Tarand és Zdzisław Krasnodębski jelölését (2018/2578(RSO))

A jelöltek közölték, hogy elfogadják jelölésüket.

Az elnök úgy határoz, hogy titkos elektronikus szavazást folytatnak.

Szavazásra kerül sor.

Az elnök felolvassa a szavazás eredményét:

Szavazók száma:   631

Leadott szavazatok:   469

Üres szavazatok:   162

Abszolút többség:   235

Eredmény:

Indrek Tarand:   193

Zdzisław Krasnodębski:    276

(A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2018.3.1-i jegyzőkönyv, 1. melléklet ).)

Az elnök bejelenti, hogy Zdzisław Krasnodębskit megválasztották az Európai Parlament alelnökének, és gratulál neki megválasztásához.

Az eljárási szabályzat 20. cikkének (1) bekezdése értelmében a távozó alelnök Ryszard Czarnecki rangsorbeli helyét foglalja el.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök


8.2. Biztosítási értékesítés: a tagállami átültető intézkedések alkalmazásának kezdőnapja ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az (EU) 2016/97 irányelvnek a tagállami átültető intézkedések alkalmazásának kezdőnapja tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Werner Langen (A8-0024/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA-PROV(2018)0044)


8.3. EU‒USA kétoldalú megállapodás a biztosításra és a viszontbiztosításra vonatkozó prudenciális intézkedésekről *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Javaslat az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a biztosításra és a viszontbiztosításra vonatkozó prudenciális intézkedésekről szóló kétoldalú megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra [08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA-PROV(2018)0045)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


8.4. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Annemie Turtelboom (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés Annemie Turtelboom a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről [05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Indrek Tarand (A8-0027/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)
Titkos szavazás (az eljárási szabályzat 182. cikkének (1) bekezdése)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2018.3.1-i jegyzőkönyv, 2. melléklet ).

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA-PROV(2018)0046)

Felszólalások

Indrek Tarand (előadó) a szavazás után.


8.5. Bostjan Jazbec kinevezése az Egységes Szanálási Testület új tagjává (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Egységes Szanálási Testület egy tagjának kinevezéséről szóló bizottsági javaslatról [N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)
Titkos szavazás (az eljárási szabályzat 182. cikkének (1) bekezdése)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2018.3.1-i jegyzőkönyv, 3. melléklet ).

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA-PROV(2018)0047)


8.6. A pénzügyi bűncselekményekkel, adókikerülési és adókijátszási ügyekkel foglalkozó különbizottság (TAX3) felállítása (szavazás)

Határozatra irányuló javaslat, az eljárási szabályzat 197. cikke értelmében az Elnökök Értekezlete által benyújtva, a pénzügyi bűncselekményekkel, adókijátszással és adókikerüléssel foglalkozó különbizottság felállításáról, feladatairól, létszámáról és megbízatásának időtartamáról (2018/2574(RSO)) (B8-0125/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2018)0048)


8.7. A szeszes italok meghatározása, kiszerelése és címkézése, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalma ***I (szavazás)

Jelentés a szeszes italok meghatározásáról, kiszereléséről és címkézéséről, a szeszes italok elnevezésének az egyéb élelmiszerek kiszerelésén és címkéjén való feltüntetéséről, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA-PROV(2018)0049)

A szavazást követően felszólal Pilar Ayuso, aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


8.8. Az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere * (szavazás)

Jelentés a 2011/16/EU irányelvnek a határokon átnyúló, bejelentendő megállapodásokkal összefüggésben az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA-PROV(2018)0050)


8.9. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a géntechnológiával módosított 59122 (DAS-59122-7) kukorica engedélyezése (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) cikke értelmében az ENVI bizottság által benyújtva, a géntechnológiával módosított 59122 (DAS-59122-7) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezésének megújításáról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (2018/2568(RSP)) (B8-0122/2018)
Illetékes képviselők: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis és Sirpa Pietikäinen

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2018)0051)


8.10. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 89034 × NK603 kukorica és a MON 87427, MON 89034 és NK603 genetikai eseményekből kettőt ötvöző, géntechnológiával módosított kukorica engedélyezése (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) cikke értelmében az ENVI bizottság által benyújtva, a géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 kukoricát, valamint MON 87427, MON 89034 és NK603 genetikai eseményekből kettőt ötvöző, géntechnológiával módosított kukoricákat tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának engedélyezéséről, és a 2010/420/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (2018/2569(RSP)) (B8-0124/2018)
Illetékes képviselők: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis és Sirpa Pietikäinen

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2018)0052)


8.11. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Spanyolország EGF/2017/006 ES/Galicia apparel referenciaszámú kérelme (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Spanyolország EGF/2017/006 ES/Galicia apparel referenciaszámú kérelme) [COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

(az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott szavazatok háromötöde) az állásfoglalási indítvány elfogadásához
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2018)0053)


8.12. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Svédország EGF/2017/007 SE/Ericsson referenciaszámú kérelme (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Svédország EGF/2017/007 SE/Ericsson referenciaszámú kérelme) [COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Urmas Paet (A8-0032/2018)

(az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott szavazatok háromötöde) az állásfoglalási indítvány elfogadásához
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2018)0054)


8.13. A Bizottság határozata a lengyelországi helyzettel kapcsolatban az EUSZ 7. cikke (1) bekezdésének alkalmazásáról (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0119/2018, B8-0120/2018 és B8-0121/2018 (2018/2541(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0119/2018

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2018)0055)

(A B8-0120/2018 és B8-0121/2018 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


8.14. Az alapvető jogok európai uniós helyzete 2016-ban (szavazás)

Jelentés az alapvető jogok európai uniós helyzetéről 2016-ban [2017/2125(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Frank Engel (A8-0025/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2018)0056)


8.15. Az EU méhészeti ágazata előtt álló kilátások és kihívások (szavazás)

Jelentés az EU méhészeti ágazata előtt álló kilátásokról és kihívásokról [2017/2115(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2018)0057)


8.16. Bankunió – 2017. évi éves jelentés (szavazás)

Jelentés a bankunióról – 2017. évi éves jelentés [2017/2072(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sander Loones (A8-0019/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2018)0058)


8.17. A dzsihádisták bevételi forrásainak megnyirbálása – a terrorizmus finanszírozásának célbavétele (szavazás)

Jelentés a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Európai Unó külügyi és biztonságpoltikai főképviselőjének szóló, A dzsihádisták bevételi forrásainak megnyirbálása – a terrorizmus finanszírozásának célbavétele című európai parlamenti ajánlásról [2017/2203(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Javier Nart (A8-0035/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

AJÁNLÁSTERVEZET

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2018)0059)


8.18. Az Európai Unió prioritásai az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 62. ülésszakára vonatkozóan (szavazás)

Jelentés az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 62. ülésszakára vonatkozó uniós prioritásokról szóló, a Tanácshoz intézett európai parlamenti ajánlásról [2017/2194(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Izaskun Bilbao Barandica és Ángela Vallina (A8-0022/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

AJÁNLÁSTERVEZET

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2018)0060)

Utolsó frissítés: 2018. április 25.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat