Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 1. marec 2018 - Bruselj

8. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (za nadomestitev Ryszarda Czarneckega)

Predsednik je sporočil, da je prejel kandidaturi Indreka Taranda in Zdzisława Krasnodębskega (2018/2578(RSO))

Kandidata sta sporočila, da soglašata s kandidaturami.

Predsednik je sklenil, da bodo volitve potekale s tajnim elektronskim glasovanjem.

Gasovanje se je začelo.

Predsednik je sporočil rezultate glasovanja:

Število glasujočih:   631

Število oddanih glasov:   469

Neveljavni glasovi:   162

Absolutna večina:   235

Prejeti glasovi:

Indrek Tarand:   193

Zdzisław Krasnodębski:    276

(Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 1.3.2018).)

Predsednik je Zdzisława Krasnodębskega razglasil za podpredsednika Evropskega parlamenta in mu čestital za izvolitev.

V skladu s členom 20(1) Poslovnika bo v vrstenm redu podpredsednikov zasedel mesto odhajajočega podpredsednika Ryszarda Czarneckega.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica


8.2. Distribucija zavarovalnih produktov: datum začetka uporabe ukrepov za prenos v državah članicah ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2016/97 v zvezi z datumom začetka uporabe ukrepov za prenos v državah članicah [COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Werner Langen (A8-0024/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2018)0044)


8.3. Dvostranski sporazum med EU in ZDA o bonitetnih ukrepih v zvezi z zavarovanjem in pozavarovanjem *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Dvostranskega sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o bonitetnih ukrepih v zvezi z zavarovanjem in pozavarovanjem [08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2018)0045)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


8.4. Imenovanje članice Računskega sodišča – Annemie Turtelboom (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o imenovanju Annemie Turtelboom za članico Računskega sodišča [05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Indrek Tarand (A8-0027/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)
Tajno glasovanje (člen 180a(1) Poslovnika)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 2 zapisnika z dne 1.3.2018).

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2018)0046)

Govori

Indrek Tarand (poročevalec) po glasovanju.


8.5. Imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o priporočilu Komisije o imenovanju člana Enotnega odbora za reševanje [N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)
Tajno glasovanje (člen 180a(1) Poslovnika)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 3 zapisnika z dne 1.3.2018).

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2018)0047)


8.6. Ustanovitev posebnega odbora o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom (TAX3) (glasovanje)

Predlog sklepa, ki ga je v skladu s členom 197 Poslovnika vložila konferenca predsednikov, o ustanovitvi posebnega odbora o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom ter njegovih pristojnostih, številčni sestavi in mandatu (2018/2574(RSO)) (B8-0125/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA-PROV(2018)0048)


8.7. Opredelitev, predstavitev in označevanje žganih pijač ter zaščita njihovih geografskih označb ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, predstavitvi in označevanju žganih pijač, uporabi imen žganih pijač pri predstavitvi in označevanju drugih živil ter zaščiti geografskih označb žganih pijač [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA-PROV(2018)0049)

Govorila je Pilar Ayuso, po glasovanju, ki je zahtevala, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


8.8. Obvezna avtomatična izmenjava informacij na področju obdavčevanja * (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčevanja v zvezi s čezmejnimi aranžmaji, o katerih se poroča [COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA-PROV(2018)0050)


8.9. Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene koruze 59122 (DAS-59122-7) (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika vložil odbor ENVI, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo 59122 (DAS-59122-7), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (2018/2568(RSP)) (B8-0122/2018)
Odgovorni poslanci: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis in Sirpa Pietikäinen

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2018)0051)


8.10. Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene koruze MON 87427 × MON 89034 × NK603 in in gensko spremenjene koruze s kombinacijo dveh transformacij MON 87427, MON 89034 in NK603 (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika vložil odbor ENVI, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) in gensko spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh transformacij MON 87427, MON 89034 in NK603, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, in razveljavitvi Sklepa 2010/420/EU (2018/2569(RSP)) (B8-0124/2018)
Odgovorni poslanci: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis in Sirpa Pietikäinen

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2018)0052)


8.11. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Španija – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel) [COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov) za sprejetje predloga resolucije
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2018)0053)


8.12. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/007 SE/Ericsson (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Švedske – EGF/2017/007 SE/Ericsson [COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Urmas Paet (A8-0032/2018)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov) za sprejetje predloga resolucije
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2018)0054)


8.13. Sklep Komisije o uporabi člena 7(1) PEU glede razmer na Poljskem (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0119/2018, B8-0120/2018 in B8-0121/2018 (2018/2541(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0119/2018

Sprejeto (P8_TA-PROV(2018)0055)

(Predloga resolucij B8-0120/2018 in B8-0121/2018 sta brezpredmetna.)


8.14. Razmere na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 (glasovanje)

Poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 [2017/2125(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Frank Engel (A8-0025/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2018)0056)


8.15. Možnosti in izzivi za čebelarski sektor EU (glasovanje)

Poročilo o možnostih in izzivih za čebelarski sektor EU [2017/2115(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2018)0057)


8.16. Bančna unija – letno poročilo za leto 2017 (glasovanje)

Poročilo o bančni uniji – letno poročilo za leto 2017 [2017/2072(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Sander Loones (A8-0019/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2018)0058)


8.17. Ustavitev finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma (glasovanje)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o ustavitvi finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma [2017/2203(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Javier Nart (A8-0035/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

OSNUTEK PRIPOROČILA

Sprejeto (P8_TA-PROV(2018)0059)


8.18. Prednostne naloge EU za 62. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk (glasovanje)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu o prednostnih nalogah EU za 62. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk [2017/2194(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Soporočevalca: Izaskun Bilbao Barandica in Ángela Vallina (A8-0022/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

OSNUTEK PRIPOROČILA

Sprejeto (P8_TA-PROV(2018)0060)

Zadnja posodobitev: 25. april 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov