Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 - Βρυξέλλες

9. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας ALDE, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους διορισμούς:

επιτροπή INTA: Elsi Katainen

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες: Elsi Katainen.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου