Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 1. marts - Brisele

10. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Pilar Ayuso ziņojums - A8-0021/2018
Momchil Nekov, Notis Marias, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly un Clara Eugenia Aguilera García

Emmanuel Maurel ziņojums - A8-0016/2018
Monica Macovei, Paloma López Bermejo, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan un Stanislav Polčák

Rezolūcijas priekšlikums par Komisijas lēmumu piemērot LES 7. panta 1. punktu attiecībā uz stāvokli Polijā (2018/2541(RSP)) (B8-0119/2018)
Urszula Krupa, Krisztina Morvai, Jadwiga Wiśniewska, Marek Jurek, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák un Janusz Korwin-Mikke

Frank Engel ziņojums - A8-0025/2018
Rory Palmer, Monica Macovei, Krisztina Morvai, Miroslav Mikolášik, Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Jadwiga Wiśniewska, Bruno Gollnisch, Andrejs Mamikins un Seán Kelly

Norbert Erdős ziņojums - A8-0014/2018
Alex Mayer, Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Seán Kelly un Csaba Sógor

°
° ° °

Uzstājās Monica Macovei – par sēdes vadītājas lēmumu pārtraukt balsojumu skaidrošanu pēc Norbert Erdős ziņojuma (A8-0014/2018) (sēdes vadītāja paziņoja, ka viņa divas reizes ir informējusi deputātus par to, ka sesija tiks pārtraukta plkst. 13.30 un ka skaidrojumus par Sander Loones ziņojumu (A8-0019/2018), Javier Nart ziņojumu (A8-0035/2018) un Izaskun Bilbao Barandica un Ángela Vallina ziņojumu (A8-0022/2018) būs iespējams iesniegt rakstiski).

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 25. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika