Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 1 mars 2018 - Bryssel

10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Pilar Ayuso - A8-0021/2018
Momchil Nekov, Notis Marias, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly och Clara Eugenia Aguilera García

Betänkande Emmanuel Maurel - A8-0016/2018
Monica Macovei, Paloma López Bermejo, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan och Stanislav Polčák

Resolutionsförslag om kommissionens beslut att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget i fråga om situationen i Polen (2018/2541(RSP)) (B8-0119/2018)
Urszula Krupa, Krisztina Morvai, Jadwiga Wiśniewska, Marek Jurek, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák och Janusz Korwin-Mikke

Betänkande Frank Engel - A8-0025/2018
Rory Palmer, Monica Macovei, Krisztina Morvai, Miroslav Mikolášik, Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Jadwiga Wiśniewska, Bruno Gollnisch, Andrejs Mamikins och Seán Kelly

Betänkande Norbert Erdős - A8-0014/2018
Alex Mayer, Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Seán Kelly och Csaba Sógor.

°
° ° °

Talare: Monica Macovei, om talmannens beslut att avbryta röstförklaringarna efter Norbert Erdős betänkande (A8-0014/2018) (talmannen påpekade att hon två gånger hade meddelat ledamöterna om att sammanträdet skulle avbrytas kl. 13.30 och att förklaringarna om Sander Loones (A8-0019/2018), Javier Narts (A8-0035/2018) samt Izaskun Bilbao Barandicas och Ángela Vallinas betänkanden (A8-0022/2018) skulle kunna göras skriftligen).

Senaste uppdatering: 25 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy