Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 1 mars 2018 - Bryssel

11. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

José Inácio Faria hade meddelat att han inte kunde närvara vid omröstningen denna dag eftersom han deltog i en parlamentsdelegation på valobservatörsuppdrag i El Salvador.

Senaste uppdatering: 25 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy