Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 1 mars 2018 - Bryssel

12. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till anslagsöverföring DEC 03/2018 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0050/2018 - C8-0034/2018 - 2018/2026(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om en strategi mot ungdomsbrottslighet (B8-0062/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

CULT

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om ”pandadiplomati” och kontroll av utlåningen av pandor mellan Kina och djurparker i Europeiska unionen (B8-0063/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

ENVI

- Ivan Jakovčić. Förslag till resolution om obligatorisk sterilisering av hundar och katter (B8-0073/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Dominique Martin. Förslag till resolution om förbud mot import till EU av varor som framställts med hjälp av slaveri (B8-0075/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AFET

- Edouard Ferrand och Philippe Loiseau. Förslag till resolution om krisen i mejerisektorn (B8-0076/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om bekämpning av it-brottslighet (B8-0117/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om kampen mot ”konfliktdiamanter” (B8-0118/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

INTA

Senaste uppdatering: 25 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy