Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Τραπεζική ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2017 (συζήτηση)
 3.Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας (συζήτηση)
 4.Μείωση των πηγών εσόδων των τζιχαντιστών – βάζοντας στο στόχαστρο τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (συζήτηση)
 5.Προτεραιότητες της ΕΕ για την 62η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (συζήτηση)
 6.Επανάληψη της συνόδου
 7.Επανάληψη της συνόδου
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (σε αντικατάσταση του Ryszard Czarnecki)
  
8.2.Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων: ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Διμερής συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με μέτρα προληπτικής εποπτείας όσον αφορά την ασφάλιση και την αντασφάλιση *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.4.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Annemie Turtelboom (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.5.Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.6.Σύσταση ειδικής επιτροπής για τα χρηματοοικονομικά εγκλήματα, τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων, της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας θητείας της (ψηφοφορία)
  
8.7.Ορισμός, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά ***I (ψηφοφορία)
  
8.8.Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας * (ψηφοφορία)
  
8.9.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος 59122 (DAS-59122-7) (ψηφοφορία)
  
8.10.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Έγκριση γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου MON 87427 × MON 89034 × NK603 και γενετικώς τροποποιημένων αραβοσίτων που συνδυάζουν δύο από τα συμβάντα MON 87427, MON 89034 και NK603 (ψηφοφορία)
  
8.11.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (ψηφοφορία)
  
8.12.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/007 SE/Ericsson (ψηφοφορία)
  
8.13.Απόφαση της Επιτροπής να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ όσον αφορά την κατάσταση στην Πολωνία (ψηφοφορία)
  
8.14.Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016 (ψηφοφορία)
  
8.15.Προοπτικές και προκλήσεις για τον τομέα μελισσοκομίας στην ΕΕ (ψηφοφορία)
  
8.16.Τραπεζική ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2017 (ψηφοφορία)
  
8.17.Μείωση των πηγών εσόδων των τζιχαντιστών – βάζοντας στο στόχαστρο τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ψηφοφορία)
  
8.18.Προτεραιότητες της ΕΕ για την 62η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (ψηφοφορία)
 9.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Κατάθεση εγγράφων
 13.Μεταφορές πιστώσεων
 14.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 15.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 16.Λήξη της συνεδρίασης
 17.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (σε αντικατάσταση του Ryszard Czarnecki)
 Παράρτηµα 2 - Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Annemie Turtelboom
 Παράρτηµα 3 - Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης
Συνοπτικά πρακτικά (191 kb) Κατάσταση παρόντων (59 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (186 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (4202 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) Παράρτημα 2 (7 kb) 
 
            Παράρτημα 3 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (85 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (53 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (215 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (307 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (738 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (3759 kb)    
Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου