Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 1. märts 2018 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Pangandusliit – 2017. aasta aruanne (arutelu)
 3.Kohustuslik automaatne teabevahetus maksustamise valdkonnas (arutelu)
 4.Džihadistide sissetulekuallikate ja terrorismi rahastamise tõkestamine (arutelu)
 5.ELi prioriteedid ÜRO naiste staatuse komisjoni 62. istungjärguks (arutelu)
 6.Istungi jätkamine
 7.Istungi jätkamine
 8.Hääletused
  
8.1.Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (Ryszard Czarnecki asemele)
  
8.2.Kindlustustoodete turustamine: liikmesriikide ülevõtmismeetmete kohaldamise kuupäev ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.3.ELi ja USA vaheline kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitlev kahepoolne leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.4.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Annemie Turtelboom (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.5.Ühtse Kriisilahendusnõukogu liikme ametissenimetamine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.6.Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitleva erikomisjoni (TAXE3) moodustamine (hääletus)
  
8.7.Piiritusjookide määratlemine, esitlemine ja märgistamine ning nende geograafiliste tähiste kaitse ***I (hääletus)
  
8.8.Kohustuslik automaatne teabevahetus maksustamise valdkonnas * (hääletus)
  
8.9.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: luba lasta turule geneetiliselt muundatud maisi 59122 (DAS-59122-7) (hääletus)
  
8.10.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: luba lasta turule geneetiliselt muundatud maisi MON 87427 × MON 89034 × NK603 ja geneetiliselt muundatud maisi, milles on kombineeritud kaks MON 87427, MON 89034 ja NK603 transformatsiooni (hääletus)
  
8.11.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (hääletus)
  
8.12.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2017/007 SE/Ericsson (hääletus)
  
8.13.Komisjoni otsus kohaldada Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõiget 1 seoses olukorraga Poolas (hääletus)
  
8.14.Põhiõiguste olukord ELis 2016. aastal (hääletus)
  
8.15.ELi mesindussektori väljavaated ja probleemid (hääletus)
  
8.16.Pangandusliit – 2017. aasta aruanne (hääletus)
  
8.17.Džihadistide sissetulekuallikate ja terrorismi rahastamise tõkestamine (hääletus)
  
8.18.ELi prioriteedid ÜRO naiste staatuse komisjoni 62. istungjärguks (hääletus)
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Esitatud dokumendid
 13.Assigneeringute ümberpaigutamine
 14.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 15.Järgmiste istungite ajakava
 16.Istungi lõpp
 17.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. lisa - Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (Ryszard Czarnecki asemele)
 2. lisa - Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Annemie Turtelboom
 3. lisa - Ühtse Kriisilahendusnõukogu liikme ametissenimetamine
Protokoll (170 kb) Kohalolijate nimekiri (59 kb) Hääletuste tulemused (171 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (4202 kb) 1 lisa (7 kb) 2 lisa (7 kb) 
 
            3 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (78 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (45 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (216 kb)    
 
Protokoll (269 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (680 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (3744 kb)    
Viimane päevakajastamine: 25. aprill 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika