Edellinen 
 Seuraava 
RCVVOTESPVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 1. maaliskuuta 2018 - Bryssel
 1.Istunnon avaaminen
 2.Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2017 (keskustelu)
 3.Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla (keskustelu)
 4.Jihadistien tulonlähteiden katkaiseminen - terrorismin rahoittamiseen puuttuminen (keskustelu)
 5.EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 62. istuntoa varten (keskustelu)
 6.Istunnon jatkaminen
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Äänestykset
  
8.1.Euroopan parlamentin varapuhemiehen vaali (Ryszard Czarneckin korvaaminen)
  
8.2.Vakuutusten tarjoaminen: jäsenvaltioiden täytäntöönpanosäädösten soveltamispäivä ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.3.EU:n ja Yhdysvaltojen kahdenvälinen sopimus vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan vakautta turvaavista toimenpiteistä *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.4.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Annemie Turtelboom (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.5.Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittäminen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.6.Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevän erityisvaliokunnan TAX3 asettaminen (äänestys)
  
8.7.Tislattujen alkoholijuomien määritelmät, esittely ja merkinnät sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaaminen ***I (äänestys)
  
8.8.Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla * (äänestys)
  
8.9.Muuntogeeninen maissi DAS-59122-7 (äänestys)
  
8.10.Muuntogeeninen maissi MON 87427 × MON 89034 × NK603 (äänestys)
  
8.11.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (äänestys)
  
8.12.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/007 SE/Ericsson (äänestys)
  
8.13.Komission päätös käynnistää SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukainen menettely Puolan tilanteen johdosta (äänestys)
  
8.14.EU:n perusoikeustilanne vuonna 2016 (äänestys)
  
8.15.EU:n mehiläishoitoalan näkymät ja haasteet (äänestys)
  
8.16.Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2017 (äänestys)
  
8.17.Jihadistien tulonlähteiden katkaiseminen - terrorismin rahoittamiseen puuttuminen (äänestys)
  
8.18.EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 62. istuntoa varten (äänestys)
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Vastaanotetut asiakirjat
 13.Määrärahojen siirrot
 14.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 15.Seuraavien istuntojen aikataulu
 16.Istunnon päättäminen
 17.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Euroopan parlamentin varapuhemiehen vaali (Ryszard Czarneckin korvaaminen)
 Liite 2 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Annemie Turtelboom
 Liite 3 - Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittäminen
Pöytäkirja (173 kb) Läsnäololista (59 kb) Äänestysten tulokset (172 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (4202 kb) Liite 1 (7 kb) Liite 2 (7 kb) 
 
            Liite 3 (7 kb) 
 
Pöytäkirja (78 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (45 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (439 kb)    
 
Pöytäkirja (273 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (737 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (3983 kb)    
Päivitetty viimeksi: 25. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö