Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
Il-Ħamis, 1 ta' Marzu 2018 - Brussell
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Unjoni Bankarja - Rapport Annwali 2017 (dibattitu)
 3.L-iskambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni (dibattitu)
 4.Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE dwar il-qtugħ tas-sorsi ta' dħul għall-Ġiħadisti - nindirizzaw il-finanzjament tat-terroriżmu (dibattitu)
 5.Il-prijoritajiet tal-UE għat-62 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa (dibattitu)
 6.Tkomplija tas-seduta
 7.Tkomplija tas-seduta
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.Elezzjoni ta' Viċi President tal-Parlament Ewropew (biex jieħu post Ryszard Czarnecki)
  
8.2.Id-data tal-applikazzjoni tal-miżuri ta' traspożizzjoni tal-Istati Membri ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.3.Ftehim Bilaterali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerka dwar miżuri prudenzjali fir-rigward tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.4.Nomina ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - Annemie Turtelboom (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.5.Ħatra ta' Membru tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.6.It-twaqqif ta' kumitat speċjali dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa, u d-definizzjoni tar-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni u l-mandat tiegħu (votazzjoni)
  
8.7.Id-definizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb spirituż, l-użu tal-ismijiet ta' xorb spirituż fil-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' oġġetti tal-ikel oħra u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż ***I (votazzjoni)
  
8.8.L-iskambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni * (votazzjoni)
  
8.9.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: qamħirrum ġenetikament modifikat 59122 (DAS-59122-7) (votazzjoni)
  
8.10.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87427 × MON 89034 × NK603 u qamħirrum ġenetikament modifikat li jikkombina tnejn mill-eventi MON 87427, MON 89034 u NK603 (votazzjoni)
  
8.11.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - EGF/2017/006 ES/Galicia apparel - Spanja (votazzjoni)
  
8.12.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - EGF/2017/007 SE/Ericsson (votazzjoni)
  
8.13.Deċiżjoni tal-Kummissjoni biex jiġi attivat l-Artikolu 7(1) tat-TUE minħabba s-sitwazzjoni fil-Polonja (votazzjoni)
  
8.14.Is-Sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali fl-UE fl-2016 (votazzjoni)
  
8.15.Prospettivi u sfidi għas-settur tal-apikultura tal-UE (votazzjoni)
  
8.16.Unjoni Bankarja - Rapport Annwali 2017 (votazzjoni)
  
8.17.Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE dwar il-qtugħ tas-sorsi ta' dħul għall-Ġiħadisti - nindirizzaw il-finanzjament tat-terroriżmu (votazzjoni)
  
8.18.Il-prijoritajiet tal-UE għat-62 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa (votazzjoni)
 9.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Dokumenti mressqa
 13.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 14.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 15.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 16.Għeluq tas-seduta
 17.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Elezzjoni ta' Viċi President tal-Parlament Ewropew (biex jieħu post Ryszard Czarnecki)
 Anness 2 - Nomina ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - Annemie Turtelboom
 Anness 3 - Ħatra ta' Membru tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni
Minuti (173 kb) Reġistru tal-attendenza (59 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (169 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (4202 kb) L-Anness 1 (7 kb) L-Anness 2 (7 kb) 
 
            L-Anness 3 (7 kb) 
 
Minuti (79 kb) Reġistru tal-attendenza (11 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (44 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (218 kb)    
 
Minuti (286 kb) Reġistru tal-attendenza (63 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (709 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (3860 kb)    
Aġġornata l-aħħar: 25 ta' April 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza