Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 1 maart 2018 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Bankenunie - jaarverslag 2017 (debat)
 3.Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (debat)
 4.De drooglegging van inkomstenbronnen voor jihadi's - bestrijding van de financiering van terrorisme (debat)
 5.EU-prioriteiten voor de 62e zitting van de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw (debat)
 6.Hervatting van de vergadering
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Stemmingen
  
8.1.Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (ter vervanging van Ryszard Czarnecki)
  
8.2.Verzekeringsdistributie: toepassingsdatum van de omzettingsmaatregelen van de lidstaten ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.3.Bilaterale overeenkomst tussen de EU en de VS inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.4.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Annemie Turtelboom (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.5.Benoeming van een lid van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.6.Instelling van een bijzondere commissie financiële misdrijven, belastingontwijking en belastingontduiking (TAX3) (stemming)
  
8.7.Definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken ***I (stemming)
  
8.8.Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied * (stemming)
  
8.9.Bezwaar op grond van artikel 106: verlening van een vergunning voor genetisch gemodificeerde mais 59122 (DAS-59122-7) (stemming)
  
8.10.Bezwaar op grond van artikel 106: verlening van een vergunning voor genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 89034 × NK603 en genetisch gemodificeerde maisrassen die twee van de transformatiestappen MON 87427, MON 89034 en NK603 combineren (stemming)
  
8.11.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/006 ES/Galicia kleding (stemming)
  
8.12.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/007 SE/Ericsson (stemming)
  
8.13.Besluit van de Commissie om de procedure van artikel 7, lid 1, VEU in te leiden ten aanzien van de situatie in Polen (stemming)
  
8.14.Situatie van de grondrechten in de EU in 2016 (stemming)
  
8.15.Vooruitzichten en uitdagingen voor de bijenteeltsector in de EU (stemming)
  
8.16.Bankenunie - jaarverslag 2017 (stemming)
  
8.17.De drooglegging van inkomstenbronnen voor jihadi's - bestrijding van de financiering van terrorisme (stemming)
  
8.18.EU-prioriteiten voor de 62e zitting van de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw (stemming)
 9.Samenstelling commissies en delegaties
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Ingekomen stukken
 13.Kredietoverschrijvingen
 14.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 15.Rooster van de volgende vergaderingen
 16.Sluiting van de vergadering
 17.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (ter vervanging van Ryszard Czarnecki)
 Bijlage 2 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Annemie Turtelboom
 Bijlage 3 - Benoeming van een lid van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad
Notulen (172 kb) Presentielijst (59 kb) Stemmingsuitslagen (171 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (4202 kb) Bijlage 1 (7 kb) Bijlage 2 (7 kb) 
 
            Bijlage 3 (7 kb) 
 
Notulen (79 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (43 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (214 kb)    
 
Notulen (278 kb) Presentielijst (62 kb) Stemmingsuitslagen (688 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3929 kb)    
Laatst bijgewerkt op: 25 april 2018Juridische mededeling - Privacybeleid