Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 1 marca 2018 r. - Bruksela
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2017 (debata)
 3.Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania (debata)
 4.Odcięcie dżihadystów od źródeł dochodu - walka z finansowaniem terroryzmu (debata)
 5.Priorytety UE na 62. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (debata)
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Głosowanie
  8.1.Wybory wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (w miejsce Ryszarda Czarneckiego)
  8.2.Dystrybucja ubezpieczeń: data rozpoczęcia stosowania przez państwa członkowskie środków transpozycji ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.3.Zawarcie umowy dwustronnej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie środków ostrożnościowych odnoszących się do ubezpieczeń i reasekuracji *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.4.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Annemie Turtelboom (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.5.Mianowanie członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.6.Powołanie Komisji Specjalnej ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania (TAX3) (głosowanie)
  8.7.Definicja, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych oraz ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych ***I (głosowanie)
  8.8.Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania * (głosowanie)
  8.9.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zmodyfikowana genetycznie kukurydza 59122 (DAS-59122-7) (głosowanie)
  8.10.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zmodyfikowana genetycznie kukurydza MON 87427 × MON 89034 × NK603 i zmodyfikowana genetycznie kukurydza łącząca dwie spośród modyfikacji genetycznych MON 87427, MON 89034 i NK603 (głosowanie)
  8.11.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (głosowanie)
  8.12.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2017/007 SE/Ericsson (głosowanie)
  8.13.Decyzja Komisji w sprawie zastosowania art. 7 ust. 1 TUE w związku z sytuacją w Polsce (głosowanie)
  8.14.Sprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r. (głosowanie)
  8.15.Perspektywy i wyzwania dla unijnego sektora pszczelarskiego (głosowanie)
  8.16.Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2017 (głosowanie)
  8.17.Odcięcie dżihadystów od źródeł dochodu - walka z finansowaniem terroryzmu (głosowanie)
  8.18.Priorytety UE na 62. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (głosowanie)
 9.Skład komisji i delegacji
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 12.Składanie dokumentów
 13.Przesunięcie środków
 14.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 15.Kalendarz następnych posiedzeń
 16.Zamknięcie posiedzenia
 17.Przerwa w obradach
 Lista obecności
 Załącznik 1 - Wybory wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (w miejsce Ryszarda Czarneckiego)
 Załącznik 2 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Annemie Turtelboom
 Załącznik 3 - Mianowanie członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
Protokół (171 kb)
25/04/2018 16:48
  Lista obecności (59 kb)
20/02/2019 08:58
  Załącznik 1 (7 kb)
25/04/2018 16:48
  Załącznik 2 (7 kb)
25/04/2018 16:48
  Załącznik 3 (7 kb)
25/04/2018 16:48
 
Protokół (79 kb)
25/04/2018 16:48
  Lista obecności (11 kb)
20/02/2019 08:58
  Wyniki głosowania (45 kb)
31/12/2018 12:26
  Głosowanie imienne (221 kb)
20/12/2018 21:26
 
Protokół (283 kb)
25/04/2018 16:48
  Lista obecności (63 kb)
20/02/2019 08:58
  Wyniki głosowania (689 kb)
31/12/2018 12:26
  Głosowanie imienne (3846 kb)
20/12/2018 21:26
Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności