Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 1. marca 2018 - Brusel
 1.Otvorenie rokovania
 2.Banková únia - výročná správa za rok 2017 (rozprava)
 3.Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní (rozprava)
 4.Odstrihnutie džihádistov od zdrojov financovania – cielené opatrenia proti financovaniu terorizmu (rozprava)
 5.Priority EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (rozprava)
 6.Pokračovanie rokovania
 7.Pokračovanie rokovania
 8.Hlasovanie
  8.1.Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu (nahradenie Ryszarda Czarneckého)
  8.2.Distribúcia poistenia: dátum začatia uplatňovania transpozičných opatrení členských štátov ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.3.Dvojstranná dohoda medzi EÚ a USA o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.4.Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Annemie Turtelboom (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.5.Vymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.6.Zriadenie osobitného výboru pre finančné trestné činy, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, jeho pôsobnosť, počet členov a funkčné obdobie (hlasovanie)
  8.7.Definovanie, prezentácia a označovanie liehovín, používanie názvov liehovín pri prezentácií a označovaní iných potravín a ochrana zemepisných označení liehovín ***I (hlasovanie)
  8.8.Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní * (hlasovanie)
  8.9.Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej kukurice 59122 (DAS-59122-7) (hlasovanie)
  8.10.Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej kukurice MON 87427 × MON 89034 × NK603 a geneticky modifikovanej kukurice kombinujúcej dve z transformácií MON 87427, MON 89034 a NK603 (hlasovanie)
  8.11.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (hlasovanie)
  8.12.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/007 SE/Ericsson (hlasovanie)
  8.13.Rozhodnutie Komisie aktivovať článok 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ so zreteľom na situáciu v Poľsku (hlasovanie)
  8.14.Situácia v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 (hlasovanie)
  8.15.Vyhliadky a výzvy pre včelársky sektor EÚ (hlasovanie)
  8.16.Banková únia - výročná správa za rok 2017 (hlasovanie)
  8.17.Odstrihnutie džihádistov od zdrojov financovania – cielené opatrenia proti financovaniu terorizmu (hlasovanie)
  8.18.Priority EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (hlasovanie)
 9.Zloženie výborov a delegácií
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Predloženie dokumentov
 13.Presun rozpočtových prostriedkov
 14.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 15.Termíny nasledujúcich rokovaní
 16.Skončenie rokovania
 17.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
 Príloha 1 - Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu (nahradenie Ryszarda Czarneckého)
 Príloha 2 - Vymenovanie členky Dvora audítorov – Annemie Turtelboomová
 Príloha 3 - Vymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií
Zápisnica (167 kb)
25/04/2018 16:50
  Prezenčná listina (59 kb)
20/02/2019 08:56
  Príloha 1 (7 kb)
25/04/2018 16:50
  Príloha 2 (7 kb)
25/04/2018 16:50
  Príloha 3 (7 kb)
25/04/2018 16:50
 
Zápisnica (80 kb)
25/04/2018 16:50
  Prezenčná listina (11 kb)
20/02/2019 08:56
  Výsledky hlasovaní (47 kb)
31/12/2018 12:26
  Hlasovania podľa mien (219 kb)
20/12/2018 21:26
 
Zápisnica (279 kb)
25/04/2018 16:50
  Prezenčná listina (63 kb)
20/02/2019 08:56
  Výsledky hlasovaní (695 kb)
31/12/2018 12:26
  Hlasovania podľa mien (3803 kb)
20/12/2018 21:26
Posledná úprava: 25. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia