Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Četrtek, 1. marec 2018 - Bruselj
 1.Otvoritev seje
 2.Bančna unija – letno poročilo za leto 2017 (razprava)
 3.Obvezna avtomatična izmenjava informacij na področju obdavčevanja (razprava)
 4.Ustavitev finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma (razprava)
 5.Prednostne naloge EU za 62. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk (razprava)
 6.Nadaljevanje seje
 7.Nadaljevanje seje
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (za nadomestitev Ryszarda Czarneckega)
  
8.2.Distribucija zavarovalnih produktov: datum začetka uporabe ukrepov za prenos v državah članicah ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.3.Dvostranski sporazum med EU in ZDA o bonitetnih ukrepih v zvezi z zavarovanjem in pozavarovanjem *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.4.Imenovanje članice Računskega sodišča – Annemie Turtelboom (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.5.Imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.6.Ustanovitev posebnega odbora o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom (TAX3) (glasovanje)
  
8.7.Opredelitev, predstavitev in označevanje žganih pijač ter zaščita njihovih geografskih označb ***I (glasovanje)
  
8.8.Obvezna avtomatična izmenjava informacij na področju obdavčevanja * (glasovanje)
  
8.9.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene koruze 59122 (DAS-59122-7) (glasovanje)
  
8.10.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene koruze MON 87427 × MON 89034 × NK603 in in gensko spremenjene koruze s kombinacijo dveh transformacij MON 87427, MON 89034 in NK603 (glasovanje)
  
8.11.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (glasovanje)
  
8.12.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/007 SE/Ericsson (glasovanje)
  
8.13.Sklep Komisije o uporabi člena 7(1) PEU glede razmer na Poljskem (glasovanje)
  
8.14.Razmere na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 (glasovanje)
  
8.15.Možnosti in izzivi za čebelarski sektor EU (glasovanje)
  
8.16.Bančna unija – letno poročilo za leto 2017 (glasovanje)
  
8.17.Ustavitev finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma (glasovanje)
  
8.18.Prednostne naloge EU za 62. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk (glasovanje)
 9.Sestava odborov in delegacij
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanj
 12.Predložitev dokumentov
 13.Prerazporeditev sredstev
 14.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 15.Datum naslednjih sej
 16.Zaključek seje
 17.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (za nadomestitev Ryszarda Czarneckega)
 Priloga 2 - Imenovanje članice Računskega sodišča – Annemie Turtelboom
 Priloga 3 - Imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje
Zapisnik (169 kb) Seznam navzočih (59 kb) Izidi glasovanj (171 kb) Izid poimenskega glasovanja (4202 kb) Priloga 1 (7 kb) Priloga 2 (7 kb) 
 
            Priloga 3 (7 kb) 
 
Zapisnik (79 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izidi glasovanj (62 kb) Izid poimenskega glasovanja (217 kb)    
 
Zapisnik (271 kb) Seznam navzočih (63 kb) Izidi glasovanj (683 kb) Izid poimenskega glasovanja (3840 kb)    
Zadnja posodobitev: 25. april 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov