Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 1 mars 2018 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Bankunionen – årsrapport 2017 (debatt)
 3.Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (debatt)
 4.Att strypa jihadisternas inkomstkällor - åtgärder mot finansiering av terrorism (debatt)
 5.EU:s prioriteringar inför det 62:a mötet i FN:s kvinnokommission (debatt)
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Omröstning
  
8.1.Val av en vice talman för Europaparlamentet (för att ersätta Ryszard Czarnecki)
  
8.2.Försäkringsdistribution: tillämpningsdatum för medlemsstaternas införlivandeåtgärder ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Bilateralt avtal EU-USA om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Annemie Turtelboom (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.5.Utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.6.Tillsättning av ett särskilt utskott för ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (TAX3), samt fastställande av dess ansvarsområden, sammansättning och mandatperiod (omröstning)
  
8.7.Definition, presentation och märkning av spritdrycker och skydd av geografiska beteckningar för sådana ***I (omröstning)
  
8.8.Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning * (omröstning)
  
8.9.Invändning enligt artikel 106: Genetiskt modifierad majs 59122 (DAS-59122-7) (omröstning)
  
8.10.Invändning enligt artikel 106: Genetiskt modifierad majs MON 87427 × MON 89034 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två av sorterna MON 87427, MON 89034 och NK603 (omröstning)
  
8.11.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (omröstning)
  
8.12.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2017/007 SE/Ericsson (omröstning)
  
8.13.Kommissionens beslut att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget när det gäller situationen i Polen (omröstning)
  
8.14.Situationen för de grundläggande rättigheterna i EU 2016 (omröstning)
  
8.15.Framtidsutsikter och utmaningar för biodlingssektorn i EU (omröstning)
  
8.16.Bankunionen – årsrapport 2017 (omröstning)
  
8.17.Att strypa jihadisternas inkomstkällor - åtgärder mot finansiering av terrorism (omröstning)
  
8.18.EU:s prioriteringar inför det 62:a mötet i FN:s kvinnokommission (omröstning)
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Inkomna dokument
 13.Anslagsöverföringar
 14.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 15.Datum för nästa sammanträdesperiod
 16.Avslutande av sammanträdet
 17.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Val av en vice talman för Europaparlamentet (för att ersätta Ryszard Czarnecki)
 Bilaga 2 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Annemie Turtelboom
 Bilaga 3 - Utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden
Protokoll (172 kb) Närvarolista (59 kb) Omröstningsresultat (171 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (4202 kb) Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (7 kb) 
 
            Bilaga 3 (7 kb) 
 
Protokoll (78 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (46 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (220 kb)    
 
Protokoll (274 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (688 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (3847 kb)    
Senaste uppdatering: 25 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy