Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 680kWORD 45k
Neljapäev, 1. märts 2018 - Brüssel
Hääletustulemused

 Lühendite ja sümbolite selgitus

 1. Kindlustustoodete turustamine: liikmesriikide ülevõtmismeetmete kohaldamise kuupäev ***I 

Raport: Werner Langen (A8-0024/2018)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
tervikhääletusNH+543, 27, 53

 2. ELi ja USA vaheline kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitlev kahepoolne leping *** 

Soovitus: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
hääletus: heakskiitmineNH+563, 46, 17

 3. Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Annemie Turtelboom * 

Raport: Indrek Tarand (A8-0027/2018) (salajane hääletus (kodukorra artikli 180 a lõige 1))

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
hääletus: kandidaat Annemie TurtelboomSH+501, 91, 32

 4. Ühtse Kriisilahendusnõukogu liikme ametissenimetamine * 

Raport: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018) (salajane hääletus (kodukorra artikli 180a lõige 1))

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
hääletus: Boštjan Jazbeci ametissenimetamineSH+464, 104, 64

 5. Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitleva erikomisjoni (TAXE3) moodustamine 

Ettepanek võtta vastu otsus: B8-0125/2018

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Otsuse ettepanek B8-0125/2018
(Esimeeste konverents)
hääletus: otsus (terviktekst)+

 6. Piiritusjookide määratlemine, esitlemine ja märgistamine ning nende geograafiliste tähiste kaitse ***I 

Raport: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
vastutava komisjoni muudatusettepanekud – hääletus plokkide kaupa1–3
5–11
13–25
29–58
60
62
66–94
96
98–120
122–124
126–190
komisjon+
vastutava komisjoni muudatusettepanekud – eraldi hääletus4komisjoneraldi-
12komisjoneraldi-
26komisjonosa
1/NH+535, 92, 11
2/NH-291, 320, 16
27komisjonosa
1/NH+524, 97, 12
2/NH-282, 331, 15
28komisjonosa
1/NH+516, 101, 14
2/NH-279, 335, 18
59komisjonosa
1+
2+
61komisjoneraldi+
63komisjoneraldi+
64komisjoneraldi+
65komisjoneraldi+
95komisjonosa
1/NH+530, 91, 15
2/NH-218, 394, 16
97komisjonNH-213, 398, 22
121komisjoneraldi/EH+348, 259, 28
125komisjoneraldi/EH+352, 257, 25
artikkel 4, § 2, pärast punkti e192üle 38 parlamendiliikme-
artikkel 6, pärast § 1194GUE/NGLNH-251, 360, 25
artikkel 8, § 5, lõik 2191ÜMEALDE-
pärast põhjendust 21193GUE/NGLNH-262, 358, 13
hääletus: komisjoni ettepanekNH+593, 28, 11
Taotlused nimeliseks hääletuseks:
GUE/NGL:muudatusettepanekud 27 (2. osa), 28 (2. osa), 95, 97, 193, 194
ECR:muudatusettepanekud 26, 27, 28, 95
Taotlused eraldi hääletuseks:
GUE/NGL:muudatusettepanekud 95, 97
ALDE:muudatusettepanekud 12, 61, 63, 64, 65
PPE:muudatusettepanekud 4, 12
Üle 38 parlamendiliikmemuudatusettepanekud 27, 28, 121, 125
Taotlused osade kaupa hääletuseks:
ALDE:
muudatusettepanek 59
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „taotleja või“ ja „(edaspidi „taotleja“)“
2.osa:need sõnad
ECR:
muudatusettepanek 26
1.osa:„„põllumajandusliku päritoluga“ – saadud ELi toimimise lepingu I lisas loetletud põllumajandustoodetest“
2.osa:„või eranditult nendest toodetest valmistatud kääritatud alkohoolsetest jookidest.“
muudatusettepanek 95
1.osa:„„Põllumajandusliku päritoluga“ – saadud asutamislepingu I lisas loetletud põllumajandustoodetest“
2.osa:„või sellistest toodetest pärit töödeldud toiduainetest, mis sobivad inimtoiduks“
GUE/NGL, ECR:
muudatusettepanek 27
1.osa:„Alkohol, mida kasutatakse piiritusjookide valmistamisel ning piiritusjookide valmistamiseks vajalike värvainete, lõhna- ja maitseainete ning kõikide teiste lubatud lisandite lahjendamisel või lahustamisel, peab olema põllumajandusliku päritoluga“
2.osa:„või õllest toodetud etüülalkohol“
muudatusettepanek 28
1.osa:„Destillaadid, mida kasutatakse piiritusjookide valmistamisel ning piiritusjookide valmistamiseks vajalike värvainete, lõhna- ja maitseainete ning kõikide teiste lubatud lisandite lahjendamisel või lahustamisel, peavad eranditult olema toodetud põllumajandustoodetest“
2.osa:„või õllest.“
Mitmesugust:
Nadja Hirsch, Elmar Brok ja Ivica Tolić allkirjastasid samuti muudatusettepaneku 192.

 7. Kohustuslik automaatne teabevahetus maksustamise valdkonnas * 

Raport: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
vastutava komisjoni muudatusettepanekud – hääletus plokkide kaupa1–4
7–10
12 14–15
17–21
23–41
komisjon+
vastutava komisjoni muudatusettepanekud – eraldi hääletus6komisjoneraldi/EH-299, 328, 4
11komisjoneraldi-
16komisjoneraldi/EH+332, 285, 18
42komisjoneraldi-
artikkel 1, lõik 1, punkt 2, direktiiv 2011/16/EL, artikkel 8aaa, lõige 147GUE/NGL-
artikkel 1, lõik 1, punkt 2, direktiiv 2011/16/EL, artikkel 8aaa, lõige 2, lõik 148GUE/NGL-
22komisjon+
artikkel 1, lõik 1, punkt 2, direktiiv 2011/16/EL, artikkel 8aaa, lõige 2, lõik 249SGUE/NGL-
artikkel 1, lõik 1, punkt 2, direktiiv 2011/16/EL, artikkel 8aaa, pärast lõiget 550GUE/NGL-
lisa, direktiiv 2011/16/EL, IV lisa, A osa, pärast punkti 351GUE/NGL-
põhjendus 644GUE/NGL-
5komisjon+
põhjendus 845GUE/NGL-
pärast põhjendust 1143GUE/NGLNH-146, 466, 21
põhjendus 1346revGUE/NGL-
13komisjon+
hääletus: komisjoni ettepanekNH+541, 33, 61
Taotlused nimeliseks hääletuseks:
GUE/NGL:muudatusettepanek 43
Taotlused eraldi hääletuseks:
PPE:muudatusettepanekud 6, 11, 16, 42

 8. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: luba lasta turule geneetiliselt muundatud maisi 59122 (DAS-59122-7) 

Resolutsiooni ettepanek: B8-0122/2018

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Resolutsiooni ettepanek B8-0122/2018
(ENVI komisjon)
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+405, 205, 25
Taotlused nimeliseks hääletuseks:
Verts/ALE, ENF:lõpphääletus

 9. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: luba lasta turule geneetiliselt muundatud maisi MON 87427 × MON 89034 × NK603 ja geneetiliselt muundatud maisi, milles on kombineeritud kaks MON 87427, MON 89034 ja NK603 transformatsiooni 

Resolutsiooni ettepanek: B8-0124/2018

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Resolutsiooni ettepanek B8-0124/2018
(ENVI komisjon)
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+402, 208, 25
Taotlused nimeliseks hääletuseks:
Verts/ALE, ENF:lõpphääletus

 10. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2017/006 ES/Galicia apparel 

Raport: Esteban González Pons (A8-0033/2018) (resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmiseks nõutav kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Pärast § 81GUE/NGLNH-120, 499, 10
pärast § 153GUE/NGLNH-85, 531, 9
pärast § 162GUE/NGLNH-128, 492, 5
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+550, 75, 6
Taotlused nimeliseks hääletuseks:
GUE/NGL:muudatusettepanekud 1, 2, 3

 11. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2017/007 SE/Ericsson 

Raport: Urmas Paet (A8-0032/2018) (resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmiseks nõutav kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+557, 71, 4

 12. Komisjoni otsus kohaldada Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõiget 1 seoses olukorraga Poola 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Resolutsiooni ettepanek B8-0119/2018
(LIBE komisjon)
§ 15ENFNH-122, 484, 14
§ 26ENFNH-118, 481, 15
Pärast § 24GUE/NGL,
Verts/ALE
NH-127, 478, 24
pärast volitust 41GUE/NGL,
Verts/ALE
NH-232, 326, 67
2GUE/NGL,
Verts/ALE
NH-134, 458, 40
3GUE/NGL,
Verts/ALE
NH-273, 273, 81
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+422, 147, 48
Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa
B8-0120/2018ECR
B8-0121/2018ENF
Taotlused nimeliseks hääletuseks:
ECR:muudatusettepanekud 1, 3, lõpphääletus
ENF:muudatusettepanekud 5, 6, lõpphääletus
GUE/NGLmuudatusettepanekud 1, 2, 3, 4

 13. Põhiõiguste olukord ELis 2016. aastal 

Raport: Frank Engel (A8-0025/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
§ 131EFDDNH-115, 493, 19
pärast § 132EFDDNH-99, 517, 7
33EFDDNH-135, 482, 7
34EFDDNH-124, 489, 18
§ 235EFDDNH-115, 507, 9
pärast § 102GUE/NGLNH-123, 484, 17
pärast § 133GUE/NGLNH-131, 493, 6
pärast § 144GUE/NGL-
§ 16§originaaltekstNH+411, 182, 37
pärast § 1636EFDDNH-79, 545, 3
pärast § 1737EFDDNH-60, 535, 32
38EFDDNH-129, 490, 7
pärast § 1839EFDDNH-129, 463, 32
§ 2040EFDDNH-43, 543, 32
pärast § 2041EFDDNH-125, 478, 22
pärast § 2342EFDDNH-129, 475, 17
§ 26§originaaltekstosa
1+
2/NH+477, 123, 25
§ 27§originaaltekstNH+482, 86, 56
§ 29§originaaltekstosa
1/NH+476, 104, 44
2+
pärast § 365GUE/NGLNH-120, 502, 7
§ 37§originaaltekstosa
1+
2/NH+508, 73, 46
pärast § 3743EFDDNH-98, 520, 9
pärast § 4844EFDDNH-116, 482, 25
49EFDDNH-106, 491, 28
§ 57§originaaltekstosa
1/NH+523, 62, 41
2+
§ 5945EFDDNH-114, 498, 16
§originaaltekstNH+466, 110, 40
pärast § 5946EFDDNH-114, 478, 34
§ 60§originaaltekstNH+492, 91, 39
pärast § 626= 9=GUE/NGL, Verts/ALENH-248, 312, 64
pärast § 637= 10=GUE/NGL, Verts/ALENH+422, 159, 45
8= 11=GUE/NGL, Verts/ALENH+435, 109, 70
§ 65§originaaltekstNH+365, 102, 146
§ 66§originaaltekstNH+366, 106, 146
§ 70§originaaltekstosa
1+
2/NH+495, 98, 25
§ 75§originaaltekstosa
1+
2/NH+520, 63, 41
pärast § 7547EFDDNH-142, 477, 8
pärast § 8548EFDDNH-106, 507, 12
pärast volitust 31GUE/NGLNH-113, 479, 34
pärast volitust 627EFDDNH-101, 484, 22
pärast põhjendust U28EFDDNH-94, 496, 35
29EFDDNH-107, 496, 18
30EFDDNH
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+429, 135, 63
Taotlused nimeliseks hääletuseks:
EFDD:muudatusettepanekud 6, 7, 8, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, § 16, 26 (2. osa), 27, 29 (1. osa), 37 (2. osa), 59, 60, 65, 66, 70 (2. osa), 75 (2. osa)
GUE/NGL:muudatusettepanekud 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
ECR:§ 57 (1. osa), 75 (2. osa)
Taotlused eraldi hääletuseks:
ECR:§ 65, 66
Taotlused osade kaupa hääletuseks:
ECR:
§ 57
1.osa:„ergutab liikmesriike, kes ei ole veel ratifitseerinud rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooni ja Euroopa regionaal- või vähemuskeelte hartat, seda tegema;“
2.osa:„tuletab lisaks meelde vajadust rakendada Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) raamistikus välja töötatud põhimõtteid;“
EFDD:
§ 29
1.osa:„rõhutab, et EL peab edendama vastuvõtu- ja integratsioonipoliitikat kõigis liikmesriikides ning on vastuvõetamatu, et teatavad liikmesriigid väidavad, et rändeküsimus neid ei puuduta;“
2.osa:„rõhutab asjaolu, et kogu rände- ja integratsioonipoliitika raames tuleb alati järgida võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid; tunneb heameelt Euroopa integratsioonivõrgustiku käivitamise üle ja soovitab suurendada integratsioonivaldkonna parimate tavade vahetamist liikmesriikide vahel;“
§ 37
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „või sooidentiteedi“
2.osa:need sõnad
§ 70
1.osa:„tunneb heameelt, et kõik liikmesriigid on allkirjastanud Istanbuli konventsiooni ja et Euroopa Liit on sellega ühinenud;“
2.osa:„palub nendel liikmesriikidel, kes veel ei ole konventsiooni ratifitseerinud, seda teha;“
ECR, EFDD:
§ 26
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „et vaja on ohutuid ja seaduslikke rändeteid ning“
2.osa:need sõnad
§ 75
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „seksuaal- ja reproduktiiv-“
2.osa:need sõnad
Mitmesugust
Muudatusettepanekud 12–26 tühistati.

 14. ELi mesindussektori väljavaated ja probleemid 

Raport: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
pärast § 221üle 76 parlamendiliikmeEH+324, 264, 15
pärast § 402üle 76 parlamendiliikmeNH-216, 364, 33
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+560, 27, 28
Taotlused nimeliseks hääletuseks:
EFDD:muudatusettepanek 2
Mitmesugust
Sabine Lösing, Miltiadis Kyrkos, João Ferreira, Barbara Spinelli, Vilija Blinkevičiūtė, Martin Schirdewan, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Agustín Díaz De Mera García Consuegra võtsid tagasi oma allkirja muudatusettepanekult 2 (kodukorra artikli 169 lõige 5).
Laura Ferrara, Angel Dzhambazki, Bogusław Liberadzki ja Sirpa Pietikäinen allkirjastasid samuti muudatusettepaneku 2.
Eric Andrieu võttis muudatusettepanekult 1 oma allkirja tagasi.

 15. Pangandusliit – 2017. aasta aruanne 

Raport: Sander Loones (A8-0019/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Pärast § 25ENFNH-69, 522, 14
pärast § 56ENFNH-76, 499, 11
pärast § 67ENFNH-62, 536, 12
§ 109EFDDNH-76, 514, 29
§ 11§originaalteksteraldi/EH-191, 367, 51
§ 12§originaaltekstosa
1/NH+527, 85, 3
2+
pärast § 3010EFDDNH-98, 488, 35
pärast § 3111EFDDNH-70, 521, 23
pärast § 328ENFNH-70, 532, 12
§ 391EFDDNH-91, 475, 37
2EFDDNH-143, 453, 11
§originaaltekstosa
1/NH+484, 98, 38
2/NH+446, 147, 22
3/NH+437, 150, 20
§ 46§originaaltekstosa
1/NH+591, 14, 10
2/NH+472, 105, 30
3/NH+517, 80, 18
§ 473EFDDNH-90, 487, 42
4EFDDNH-45, 535, 35
§originaaltekstNH+473, 73, 67
põhjendus D§originaaltekstosa
1/NH+446, 133, 37
2/NH+455, 124, 32
3/NH+451, 121, 40
4/NH+436, 139, 37
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+476, 116, 25
Taotlused nimeliseks hääletuseks:
EFDD:põhjendused D, T, § 12 (1. osa), 39, 46, 47, muudatusettepanekud 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11
ENF:muudatusettepanekud 5, 6, 7, 8
Taotlused eraldi hääletuseks:
PPE:§ 11
Taotlused osade kaupa hääletuseks:
EFDD:
põhjendus D
1.osa:„arvestades, et pangandusliit vajab tugevdamist, kuna see on euroala finantsstabiilsusega seotud peamine eesmärk ning tõelise majandus- ja rahaliidu hädavajalik osa; arvestades, et pangandusliidu väljakujundamiseks on vaja teha täiendavaid jõupingutusi,“
2.osa:„kuna see ei ole täielik seni, kuni tal puudub ühtse kriisilahendusfondi“ ja „ jaoks fiskaalne kaitsemehhanism,“
3.osa:„ja kolmanda samba“ ja „mis on Euroopa hoiuste taastamise ja edasi-/kindlustamise käsitus;“
4.osa:„arvestades, et EKP president Mario Draghi on korduvalt öelnud, et Euroopa hoiuste tagamise skeem on pangandusliidu alustala; arvestades, et lõpuleviidud pangandusliit on riigi ja pangandussektori läbipõimumise probleemi lahendamiseks hädavajalik; arvestades, et tuleb tõhustada jõupingutusi, et saavutada üleminek päästeabi andmiselt kohustuste ja nõudeõiguste teisendamisele; arvestades, et teatavate riiklike pangandussüsteemidega seotud riske ei ole piisavalt käsitletud; arvestades, et praegused soodsad majandustingimused on loonud soodsa võimaluse pangandusliidu lõpuleviimiseks vajalike reformide elluviimiseks;“
§ 12
1.osa:„tuletab meelde, et riigi võlakohustusega kaasnevad riskid;“
2.osa:„märgib, et mõnes liikmesriigis on finantseerimisasutused investeerinud ülemäära palju võlakirjadesse, mille on välja andnud nende riigi valitsus, mis tähendab liigset keskendumist kodumaisele turule, samal ajal kui pangandusliidu üks peamisi eesmärke on murda pankade ja riikide vaheline nõiaring; märgib, et finantsstabiilsuse riskide piiramiseks oleks parem, kui pankade riigivõlakirjade portfellid oleksid mitmekesisemad; on seisukohal, et ELi õigusraamistik riigivõla usaldatavusnõuetekohaseks käsitlemiseks peaks olema kooskõlas rahvusvahelise standardiga; juhib tähelepanu Baseli pangajärelevalve komitee käimasolevale tööle riigivõla riskide kohta ja konkreetsemalt hiljuti avaldatud aruteludokumendile riiginõuete regulatiivse käsitluse kohta; ootab seetõttu suure huviga finantsstabiilsuse nõukogu riigivõla küsimuses tehtava töö tulemusi, millest juhinduda edaspidiste otsuste tegemisel; rõhutab valitsuse võlakirjade olulist rolli kvaliteetsete likviidsete varade pakkumisel investoritele ja stabiilsete rahastamisallikate pakkumisel valitsustele; võtab sellega seoses teadmiseks komisjoni käimasoleva töö riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberite ideega, mis on üks võimalik viis anda panus selle küsimuse käsitlemisse; tuletab meelde, et riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberid ei kujuta endast võlgade eest ühise vastutuse võtmise vormi; on seisukohal, et turuosaliste panus võib aidata tagada turu huvi riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberite vastu;“
§ 39
1.osa:„tuletab meelde, et ühtset kriisilahendusfondi käsitleva valitsustevahelise kokkuleppe sisu tuleb lõppkokkuvõttes lisada liidu õigusraamistikku;“
2.osa:„tuletab meelde, et eelarve kaitsemehhanism on esmatähtis selleks, et tagada usaldusväärne ja tõhus kriisilahenduse raamistik ning suutlikkus tulla toime süsteemsete kriisidega pangandusliidus ning vältida olukorda, kus pangad tuleb päästa avalike vahenditega;“
3.osa:„võtab teadmiseks komisjoni ettepaneku muuta Euroopa stabiilsusmehhanism Euroopa Valuutafondiks, millega eelarvepõhise kaitsemehhanismi funktsioon läheks ühtsele kriisilahendusfondile;“
§ 46
1.osa:„tuletab meelde, et hoiuste kaitse on kõigi ELi kodanike ühine mure“
2.osa:„ja et pangandusliit ei ole täielik ilma kolmanda sambata;“
3.osa:„arutab praegu Euroopa hoiuste tagamise skeemi ettepanekut parlamendikomisjonide tasandil; märgib sellega seoses komisjoni 11. oktoobri 2017. aasta teatist;“

 16. Džihadistide sissetulekuallikate ja terrorismi rahastamise tõkestamine 

Raport: Javier Nart (A8-0035/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
§ 1, pärast punkti e11ENF-
§ 1, punkt p12ENF-
§originaaltekstosa
1+
2+
§ 1, punkt ah§originaaltekstNH+580, 5, 17
§ 213ENF-
pärast volitust 34ENF-
pärast põhjendust C5ENF-
6ENF-
7ENF-
pärast põhjendust G1GUE/NGLNH-177, 424, 7
pärast põhjendust H2GUE/NGL-
pärast põhjendust I3GUE/NGLNH-120, 446, 38
8ENF-
9ENF-
10ENF-
põhjendus K§originaaltekstNH+574, 13, 22
hääletus: soovitus (terviktekst)NH+533, 24, 43
Taotlused nimeliseks hääletuseks:
GUE/NGLmuudatusettepanekud 1, 3
ENF:põhjendus, § 1, punkt ah
Taotlused osade kaupa hääletuseks:
ENF:
§ 1, punkt p
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „islamofoobia vastaste“, „ning moslemite vastu suunatud“ ja „muid“

 17. ELi prioriteedid ÜRO naiste staatuse komisjoni 62. istungjärguks 

Raport: Izaskun Bilbao Barandica ja Ángela Vallina (A8-0022/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
§ 1, pärast punkti a2PPENH+430, 138, 24
§ 1, punkt f§originaaltekstNH+524, 12, 62
§ 1, punkt h§originaaltekstosa
1+
2/EH+368, 208, 16
§ 1, punkt i§originaaltekstosa
1/NH+557, 27, 13
2/NH+309, 269, 12
§ 1, punkt joriginaaltekstNH+469, 87, 24
§ 1, punkt k3PPENH-209, 312, 69
§ 1, punkt p§originaaltekstosa
1/NH+552, 20, 16
2/NH+368, 210, 13
3/NH+410, 131, 43
§ 1, punkt w4PPENH-246, 343, 11
§originaaltekstosa
1/NH+557, 19, 18
2/NH+343, 208, 43
§ 1, punkt ae5PPENH-264, 312, 16
§ 1, punkt af6PPENH-262, 309, 19
§ 1, punkt ai§originaaltekstosa
1/NH+549, 23, 18
2/NH+446, 142, 5
§ 1, punkt aj7PPENH-243, 339, 8
põhjendus F1PPENH-262, 316, 14
põhjendus J§originaaltekstosa
1+
2/EH+330, 250, 10
3+
põhjendus X§originaalteksteraldi+
põhjendus Y§originaaltekstNH+387, 146, 55
hääletus: soovitus (terviktekst)NH+417, 48, 72
Taotlused nimeliseks hääletuseks:
ENF:§ 1, punkt f, w
PPE:muudatusettepanekud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
S&D:põhjendus Y, § 1 punktid j, p
Verts/ALE:§ 1, punktid i, ai
Taotlused eraldi hääletuseks:
PPE:põhjendused X, Y
Taotlused osade kaupa hääletuseks:
Verts/ALE:
§ 1, punkt i
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „ja era-“
2.osa:need sõnad
§ 1, punkt ai
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „ja era-“
2.osa:need sõnad
PPE:
põhjendus J
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „avalike“ ja „arvestades, et maapiirkondades on juurdepääs seksuaal- ja reproduktiivtervisega seotud õigustele ning haridusele piiratum;“
2.osa:„avalike“
3.osa:„arvestades, et maapiirkondades on juurdepääs seksuaal- ja reproduktiivtervisega seotud õigustele ning haridusele piiratum;“
§ 1, punkt h
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „üldine“
2.osa:see sõna
§ 1, punkt p
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „üldisele“ ja „eelkõige seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste aspektist;“
2.osa:„üldisele“
3.osa:„eelkõige seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste aspektist;“
§ 1, punkt w
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „avalikud“
2.osa:see sõna
Viimane päevakajastamine: 3. mai 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika