Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 737kWORD 45k
Torstai 1. maaliskuuta 2018 - Bryssel
Äänestysten tulokset

 Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset

 1. Vakuutusten tarjoaminen: jäsenvaltioiden täytäntöönpanosäädösten soveltamispäivä ***I 

Mietintö: Werner Langen (A8-0024/2018)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
kertaäänestysNHÄ+543, 27, 53

 2. EU:n ja Yhdysvaltojen kahdenvälinen sopimus vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan vakautta turvaavista toimenpiteistä ***I 

Suositus: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: hyväksyntäNHÄ+563, 46, 17

 3. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Annemie Turtelboom * 

Mietintö: Indrek Tarand (A8-0027/2018) (Salainen äänestys (työjärjestyksen 180 a artiklan 1 kohta))

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: Annemie Turtelboomin ehdokkuusSEC+501, 91, 32

 4. Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittäminen * 

Mietintö: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018) (Salainen äänestys (työjärjestyksen 180 a artiklan 1 kohta))

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: Boštjan Jazbecin ehdokkuusSEC+464, 104, 64

 5. Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevän erityisvaliokunnan TAX3 asettaminen 

Päätösehdotus: B8-0125/2018

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
Päätösehdotus B8-0125/2018 (puheenjohtajakokous)
äänestys: päätös (teksti kokonaisuudessaan)+

 6. Tislattujen alkoholijuomien määritelmät, esittely ja merkinnät sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaaminen ***I 

Mietintö: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
asiasta vastaavan valiokunnan tarkistukset – yhtenä ryhmänä1-3
5-11
13-25
29-58
60
62
66-94
96
98-120
122-124
126-190
valiokunta+
asiasta vastaavan valiokunnan tarkistukset – erilliset äänestykset4valiokunta-
12valiokunta-
26valiokuntaosat
1/NHÄ+535, 92, 11
2/NHÄ-291, 320, 16
27valiokuntaosat
1/NHÄ+524, 97, 12
2/NHÄ-282, 331, 15
28valiokuntaosat
1/NHÄ+516, 101, 14
2/NHÄ-279, 335, 18
59valiokuntaosat
1+
2+
61valiokunta+
63valiokunta+
64valiokunta+
65valiokunta+
95valiokuntaosat
1/NHÄ+530, 91, 15
2/NHÄ-218, 394, 16
97valiokuntaNHÄ-213, 398, 22
121valiokuntaeä/KÄ+348, 259, 28
125valiokuntaeä/KÄ+352, 257, 25
art.4, § 2, e alakohdan jälkeen192yli 38 jäsentä-
art.6, § 1 jälkeen194GUE/NGLNHÄ-251, 360, 25
art.8, § 5, 2 alakohta191PALDE-
21 kappaleen jälkeen193GUE/NGLNHÄ-262, 358, 13
äänestys: komission ehdotusNHÄ+593, 28, 11
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
GUE/NGL:tark. 27 (2. osa), 28 (2. osa), 95, 97, 193, 194
ECR:tark. 26, 27, 28, 95
Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
GUE/NGL:tark. 95, 97
ALDE:tark. 12, 61, 63, 64, 65
PPE:tark. 4, 12
yli 38 jäsentä:tark. 27, 28, 121, 125
Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
ALDE:
tark. 59
1.osa:teksti ilman sanoja ”hakija tai” ja ”(jäljempänä yhdessä ’hakija’)”
2.osa:nämä sanat
ECR:
tark. 26
1.osa:”’maatalousperäisellä’ tuotetta, joka on saatu SEUT-sopimuksen liitteessä I luetelluista maataloustuotteista”
2.osa:”tai käymistietä valmistetuista alkoholijuomista, jotka ovat peräisin yksinomaan tällaisista tuotteista”
tark. 95
1.osa:“’Maatalousperäisellä’ tarkoitetaan perussopimuksen liitteessä I luetelluista maataloustuotteista saatuja tuotteita”
2.osa:“tai pelkästään sellaisista tuotteista peräisin olevia jalostettuja elintarvikkeita, jotka soveltuvat ihmisravinnoksi”
GUE/NGL, ECR:
tark. 27
1.osa:”Alkoholin, jota käytetään tislattujen alkoholijuomien valmistuksessa ja väriaineiden, aromien tai muiden tislattujen alkoholijuomien valmistuksessa käytettävien sallittujen lisäaineiden laimentamiseen tai liuottamiseen, on oltava maatalousperäistä” ja sana ”etyylialkoholia”
2.osa:”tai oluesta valmistettua”
tark. 28
1.osa:”Tisleen, jota käytetään tislattujen alkoholijuomien valmistuksessa ja väriaineiden, aromien tai muiden tislattujen alkoholijuomien valmistuksessa käytettävien sallittujen lisäaineiden laimentamiseen tai liuottamiseen, on oltava yksinomaan maatalousperäistä”
2.osa:”tai oluesta valmistettua”
Muuta
Myös Nadja Hirsch, Elmar Brok ja Ivica Tolić allekirjoittivat tarkistuksen 192.

 7. Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla * 

Mietintö: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
asiasta vastaavan valiokunnan tarkistukset – yhtenä ryhmänä1-4
7-10
12 14-15
17-21
23-41
valiokunta+
asiasta vastaavan valiokunnan tarkistukset – erilliset äänestykset6valiokuntaeä/KÄ-299, 328, 4
11valiokunta-
16valiokuntaeä/KÄ+332, 285, 18
42valiokunta-
1 artikla, § 1, 2 alakohta, direktiivi 2011/16/EU, artikla 8aaa, 1 alakohta47GUE/NGL-
1 artikla, § 1, 2 alakohta, direktiivi 2011/16/EU, artikla 8aaa, § 2, 1 alakohta48GUE/NGL-
22valiokunta+
1 artikla, § 1, 2 alakohta, direktiivi 2011/16/EU, artikla 8aaa, § 2, 2 alakohta49PGUE/NGL-
1 artikla, § 1, 2 alakohta, direktiivi 2011/16/EU, artikla 8aaa, § 5 jälkeen50GUE/NGL-
Liite, direktiivi 2011/16/EU, liite IV – A jakso – § 3 jälkeen51GUE/NGL-
6 kappale44GUE/NGL-
5valiokunta+
8 kappale45GUE/NGL-
11 kappaleen jälkeen43GUE/NGLNHÄ-146, 466, 21
13 kappale46revGUE/NGL-
13valiokunta+
äänestys: komission ehdotusNHÄ+541, 33, 61
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
GUE/NGL:tark. 43
Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE:tark. 6, 11, 16, 42

 8. Muuntogeeninen maissi DAS-59122-7 

Päätöslauselmaesitys: B8-0122/2018

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
Päätöslauselmaesitys B8-0122/2018
(ENVI-valiokunta)
äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)NHÄ+405, 205, 25
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
Verts/ALE, ENF:lopullinen äänestys

 9. Muuntogeeninen maissi MON 87427 × MON 89034 × NK603 

Päätöslauselmaesitys: B8-0124/2018

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
Päätöslauselmaesitys B8-0124/2018
(ENVI-valiokunta)
äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)NHÄ+402, 208, 25
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
Verts/ALE, ENF:lopullinen äänestys

 10. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/006 ES/Galicia apparel 

Mietintö: Esteban González Pons (A8-0033/2018) (päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
§ 8 jälkeen1GUE/NGLNHÄ-120, 499, 10
§ 15 jälkeen3GUE/NGLNHÄ-85, 531, 9
§ 16 jälkeen2GUE/NGLNHÄ-128, 492, 5
äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)NHÄ+550, 75, 6
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
GUE/NGL:tark. 1, 2, 3

 11. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/007 SE/Ericsson 

Mietintö: Urmas Paet (A8-0032/2018) (päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)NHÄ+557, 71, 4

 12. Komission päätös käynnistää SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukainen menettely Puolan tilanteen johdosta 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
Päätöslauselmaesitys B8-0119/2018 LIBE-valiokunta
§ 15ENFNHÄ-122, 484, 14
§ 26ENFNHÄ-118, 481, 15
§ 2 jälkeen4GUE/NGL,
Verts/ALE
NHÄ-127, 478, 24
johdanto-osan 4 viitteen jälkeen1GUE/NGL,
Verts/ALE
NHÄ-232, 326, 67
2GUE/NGL,
Verts/ALE
NHÄ-134, 458, 40
3GUE/NGL,
Verts/ALE
NHÄ-273, 273, 81
äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)NHÄ+422, 147, 48
Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset
B8-0120/2018ECR
B8-0121/2018ENF
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
ECR:tark. 1, 3, lopullinen äänestys
ENF:tark. 5, 6, lopullinen äänestys
GUE/NGL:tark. 1, 2, 3, 4

 13. EU:n perusoikeustilanne vuonna 2016 

Mietintö: Frank Engel (A8-0025/2018)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
§ 131EFDDNHÄ-115, 493, 19
§ 1 jälkeen32EFDDNHÄ-99, 517, 7
33EFDDNHÄ-135, 482, 7
34EFDDNHÄ-124, 489, 18
§ 235EFDDNHÄ-115, 507, 9
§ 10 jälkeen2GUE/NGLNHÄ-123, 484, 17
§ 13 jälkeen3GUE/NGLNHÄ-131, 493, 6
§ 14 jälkeen4GUE/NGL-
§ 16§alkuper. tekstiNHÄ+411, 182, 37
§ 16 jälkeen36EFDDNHÄ-79, 545, 3
§ 17 jälkeen37EFDDNHÄ-60, 535, 32
38EFDDNHÄ-129, 490, 7
§ 18 jälkeen39EFDDNHÄ-129, 463, 32
§ 2040EFDDNHÄ-43, 543, 32
§ 20 jälkeen41EFDDNHÄ-125, 478, 22
§ 23 jälkeen42EFDDNHÄ-129, 475, 17
§ 26§alkuper. tekstiosat
1+
2/NHÄ+477, 123, 25
§ 27§alkuper. tekstiNHÄ+482, 86, 56
§ 29§alkuper. tekstiosat
1/NHÄ+476, 104, 44
2+
§ 36 jälkeen5GUE/NGLNHÄ-120, 502, 7
§ 37§alkuper. tekstiosat
1+
2/NHÄ+508, 73, 46
§ 37 jälkeen43EFDDNHÄ-98, 520, 9
§ 48 jälkeen44EFDDNHÄ-116, 482, 25
49EFDDNHÄ-106, 491, 28
§ 57§alkuper. tekstiosat
1/NHÄ+523, 62, 41
2+
§ 5945EFDDNHÄ-114, 498, 16
§alkuper. tekstiNHÄ+466, 110, 40
§ 59 jälkeen46EFDDNHÄ-114, 478, 34
§ 60§alkuper. tekstiNHÄ+492, 91, 39
§ 62 jälkeen6= 9=GUE/NGL, Verts/ALENHÄ-248, 312, 64
§ 63 jälkeen7= 10=GUE/NGL, Verts/ALENHÄ+422, 159, 45
8= 11=GUE/NGL, Verts/ALENHÄ+435, 109, 70
§ 65§alkuper. tekstiNHÄ+365, 102, 146
§ 66§alkuper. tekstiNHÄ+366, 106, 146
§ 70§alkuper. tekstiosat
1+
2/NHÄ+495, 98, 25
§ 75§alkuper. tekstiosat
1+
2/NHÄ+520, 63, 41
§ 75 jälkeen47EFDDNHÄ-142, 477, 8
§ 85 jälkeen48EFDDNHÄ-106, 507, 12
johdanto-osan 3 viitteen jälkeen1GUE/NGLNHÄ-113, 479, 34
johdanto-osan 6 viitteen jälkeen27EFDDNHÄ-101, 484, 22
U kappaleen jälkeen28EFDDNHÄ-94, 496, 35
29EFDDNHÄ-107, 496, 18
30EFDDNHÄ
äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)NHÄ+429, 135, 63
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
EFDD:tark. 6, 7, 8, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, § 16, 26 (2. osa), 27, 29 (1. osa), 37 (2. osa), 59, 60, 65, 66, 70 (2. osa), 75 (2. osa)
GUE/NGL:tark. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
ECR:§ 57 (1. osa), 75 (2. osa)
Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
ECR:§ 65, 66
Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
ECR:
§ 57
1.osa:”kannustaa jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole ratifioineet kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevaa puiteyleissopimusta ja alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevaa eurooppalaista peruskirjaa, tekemään niin”
2.osa:”muistuttaa myös tarpeesta panna täytäntöön Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) puitteissa kehitetyt periaatteet”
EFDD:
§ 29
1.osa:”painottaa, että EU:n olisi edistettävä vastaanotto- ja kotouttamispolitiikkaa kaikissa jäsenvaltioissaan; pitää mahdottomana hyväksyä tiettyjen jäsenvaltioiden näkemystä, jonka mukaan muuttoliikeilmiö ei koske niitä”
2.osa:”korostaa, että kaikessa muuttoliike- ja kotouttamispolitiikassa olisi aina varmistettava yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteet; pitää eurooppalaisen kotouttamisverkoston käynnistämistä myönteisenä ja suosittaa, että kotouttamisen saralla lisätään jäsenvaltioiden parhaiden käytänteiden vaihtamista”
§ 37
1.osa:teksti ilman sanoja ”tai sukupuoli-identiteettiin”
2.osa:nämä sanat
§ 70
1.osa:”suhtautuu myönteisesti siihen, että kaikki jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet Istanbulin yleissopimuksen ja että Euroopan unioni on liittynyt siihen”
2.osa:”kehottaa jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole ratifioineet kyseistä yleissopimusta, tekemään niin”
ECR, EFDD:
§ 26
1.osa:teksti ilman sanoja ”muuttoliikettä varten olisi oltava turvallisia ja laillisia reittejä ja että”
2.osa:nämä sanat
§ 75
1.osa:teksti ilman sanoja ”seksuaali- ja lisääntymis-” (tekstiin jää yhdyssanasta ”lisääntymisterveys” osa ”terveys”)
2.osa:nämä sanat
Muuta
Tarkistukset 12–26 mitätöitiin.

 14. EU:n mehiläishoitoalan näkymät ja haasteet 

Mietintö: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
§ 22 jälkeen1yli 76 jäsentä+324, 264, 15
§ 40 jälkeen2yli 76 jäsentäNHÄ-216, 364, 33
äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)NHÄ+560, 27, 28
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
EFDD:tark. 2
Muuta
Sabine Lösing, Miltiadis Kyrkos, João Ferreira, Barbara Spinelli, Vilija Blinkevičiūtė, Martin Schirdewan, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Agustín Díaz De Mera García Consuegra peruivat allekirjoituksensa tarkistuksesta 2 (työjärjestyksen 169 artiklan 5 kohta).
Myös Laura Ferrara, Angel Dzhambazki, Bogusław Liberadzki ja Sirpa Pietikäinen allekirjoittivat tarkistuksen 2.
Eric Andrieu perui allekirjoituksensa tarkistuksesta 1.

 15. Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2017 

Mietintö: Sander Loones (A8-0019/2018)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
§ 2 jälkeen5ENFNHÄ-69, 522, 14
§ 5 jälkeen6ENFNHÄ-76, 499, 11
§ 6 jälkeen7ENFNHÄ-62, 536, 12
§ 109EFDDNHÄ-76, 514, 29
§ 11§alkuper. tekstieä/KÄ-191, 367, 51
§ 12§alkuper. tekstiosat
1/NHÄ+527, 85, 3
2+
§ 30 jälkeen10EFDDNHÄ-98, 488, 35
§ 31 jälkeen11EFDDNHÄ-70, 521, 23
§ 32 jälkeen8ENFNHÄ-70, 532, 12
§ 391EFDDNHÄ-91, 475, 37
2EFDDNHÄ-143, 453, 11
§alkuper. tekstiosat
1/NHÄ+484, 98, 38
2/NHÄ+446, 147, 22
3/AN+437, 150, 20
§ 46§alkuper. tekstiosat
1/NHÄ+591, 14, 10
2/NHÄ+472, 105, 30
3/AN+517, 80, 18
§ 473EFDDNHÄ-90, 487, 42
4EFDDNHÄ-45, 535, 35
§alkuper. tekstiNHÄ+473, 73, 67
D kappale§alkuper. tekstiosat
1/NHÄ+446, 133, 37
2/NHÄ+455, 124, 32
3/AN+451, 121, 40
4/AN+436, 139, 37
äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)NHÄ+476, 116, 25
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
EFDD:D, T kappale, § 12 (1. osa), 39, 46, 47, tark. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11
ENF:tark. 5, 6, 7, 8
Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE:§ 11
Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
EFDD:
D kappale
1.osa:”toteaa, että pankkiunionia on vahvistettava, koska se on euroalueen rahoitusvakauden kannalta perustavaa laatua oleva tavoite ja aidon talous- ja rahaliiton välttämätön osatekijä; toteaa, että tarvitaan lisätoimia pankkiunionin loppuunsaattamiseksi”
2.osa:”koska sen toteuttaminen on kesken niin kauan kun siltä puuttuu yhteistä kriisinratkaisurahastoa koskeva varautumisjärjestely”
3.osa:”ja kolmas pilari, eli eurooppalainen lähestymistapa jälleenvakuutusjärjestelmään/talletussuojajärjestelmään”
4.osa:”ottaa huomioon, että EKP:n pääjohtaja Mario Draghi on toistuvasti todennut eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän olevan edelleen pankkiunionin olennainen pilari; katsoo, että loppuun saatetulla pankkiunionilla on ratkaiseva asema finanssisektorin ja valtionvelan noidankehän katkaisemisessa; toteaa, että on tehostettava toimia siirtymiseksi pankkituen antamisesta velkakirjojen arvon alaskirjaukseen; toteaa, että tiettyjen kansallisten pankkijärjestelmien riskeihin ei ole edelleenkään puututtu riittävästi; toteaa, että nykyinen suotuisa taloustilanne tarjoaa mahdollisuuden edistää tarvittavia uudistuksia pankkiunionin loppuunsaattamiseksi”
§ 12
1.osa:”muistuttaa, että valtionvelkaan liittyy riskejä”
2.osa:”panee merkille, että joissakin jäsenvaltioissa rahoituslaitokset investoivat liiallisesti omien hallitustensa liikkeeseenlaskemiin joukkovelkakirjoihin, mikä johtaa liialliseen ”kotiinpäin vetämiseen”, vaikka yksi pankkiunionin päätavoitteista on katkaista finanssisektorin ja valtionvelan noidankehä; toteaa, että rahoitusvakauteen kohdistuvien riskien vähentämiseksi olisi toivottavaa, että pankkien valtionvelkasalkut olisivat monipuolisempia; katsoo, että unionin valtionvelan vakavaraisuuskohtelun sääntelykehyksen olisi vastattava kansainvälisiä normeja; viittaa Baselin pankkivalvontakomitean (BCBS) käynnissä olevaan valtionvelkaa koskevaan työhön ja erityisesti sen äskettäin julkaisemaan tausta-asiakirjaan, joka koskee valtiovastuiden kohtelun sääntelyä; odottaa siksi mielenkiinnolla finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän valtionvelkaa koskevan työn tuloksia ohjaamaan tulevia päätöksiä; painottaa, että valtioiden velkakirjoilla on ratkaiseva asema korkealaatuisten ja likvidien omaisuuserien tarjoamisessa sijoittajille ja vakaiden rahoituslähteiden tarjoamisessa valtioille; panee tähän liittyen merkille, että komissiossa on parhaillaan käsiteltävänä idea niin kutsutuista valtionvelkakirjavakuudellisista arvopapereista mahdollisena keinona puuttua ongelmaan; muistuttaa, että valtionvelkakirjavakuudelliset arvopaperit eivät olisi velkavastuun jakamisen muoto; katsoo, että markkinaosapuolten panos saattaa auttaa varmistamaan, että markkinat kiinnostuvat valtionvelkakirjavakuudellisista arvopapereista”
§ 39
1.osa:”muistuttaa, että yhteistä kriisinratkaisurahastoa koskevan hallitustenvälisen sopimuksen asiasisältö on viime kädessä sisällytettävä unionin oikeudelliseen kehykseen”
2.osa:”muistuttaa, että yhteinen varautumisjärjestely on olennainen, jotta voidaan varmistaa uskottava ja tehokas kriisinratkaisujärjestelmä ja valmiudet käsitellä systeemisiä kriisejä pankkiunionissa sekä välttää turvautumista pankkien pelastamiseen julkisin varoin”
3.osa:”panee merkille komission ehdotuksen Euroopan vakausmekanismin muuttamisesta Euroopan valuuttarahastoksi, jolloin varautumisjärjestelytehtävät kuuluisivat yhteiselle kriisinratkaisurahastolle”
§ 46
1.osa:”muistuttaa, että talletusten suojaaminen on kaikkien EU:n kansalaisten yhteinen huolenaihe”
2.osa:”ja että pankkiunioni on epätäydellinen ilman kolmatta pilariaan”
3.osa:”keskustelee parhaillaan valiokuntatasolla ehdotuksesta eurooppalaiseksi talletussuojajärjestelmäksi; panee tässä yhteydessä merkille 11. lokakuuta 2017 annetun komission tiedonannon”

 16. Jihadistien tulonlähteiden katkaiseminen – terrorismin rahoittamiseen puuttuminen 

Mietintö: Javier Nart (A8-0035/2018)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
§ 1, e alakohdan jälkeen11ENF-
§ 1, p alakohta12ENF-
§alkuper. tekstiosat
1+
2+
§ 1, ah alakohta§alkuper. tekstiNHÄ+580, 5, 17
§ 213ENF-
johdanto-osan 3 viitteen jälkeen4ENF-
C kappaleen jälkeen5ENF-
6ENF-
7ENF-
G kappaleen jälkeen1GUE/NGLNHÄ-177, 424, 7
H kappaleen jälkeen2GUE/NGL-
I kappaleen jälkeen3GUE/NGLNHÄ-120, 446, 38
8ENF-
9ENF-
10ENF-
K kappale§alkuper. tekstiNHÄ+574, 13, 22
äänestys: suositus (teksti kokonaisuudessaan)NHÄ+533, 24, 43
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
GUE/NGL:tark. 1, 3
ENF:K kappale, § 1, ah alakohta
Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
ENF:
§ 1, p alakohta
1.osa:teksti ilman sanoja ”islaminpelkoa torjuvien”, ja ”muslimeja vastaan kohdistuvien hyökkäysten”
2.osa:nämä sanat

 17. EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 62. istuntoa varten 

Mietintö: Izaskun Bilbao Barandica ja Ángela Vallina (A8-0022/2018)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
§ 1, a alakohdan jälkeen2PPENHÄ+430, 138, 24
§ 1, f alakohta§alkuper. tekstiNHÄ+524, 12, 62
§ 1, h alakohta§alkuper. tekstiosat
1+
2/KÄ+368, 208, 16
§ 1, i alakohta§alkuper. tekstiosat
1/NHÄ+557, 27, 13
2/NHÄ+309, 269, 12
§ 1, j alakohtaalkuper. tekstiNHÄ+469, 87, 24
§ 1, k alakohta3PPENHÄ-209, 312, 69
§ 1, p alakohta§alkuper. tekstiosat
1/NHÄ+552, 20, 16
2/NHÄ+368, 210, 13
3/AN+410, 131, 43
§ 1, w alakohta4PPENHÄ-246, 343, 11
§alkuper. tekstiosat
1/NHÄ+557, 19, 18
2/NHÄ+343, 208, 43
§ 1, ae alakohta5PPENHÄ-264, 312, 16
§ 1, af alakohta6PPENHÄ-262, 309, 19
§ 1, ai alakohta§alkuper. tekstiosat
1/NHÄ+549, 23, 18
2/NHÄ+446, 142, 5
§ 1, aj alakohta7PPENHÄ-243, 339, 8
F kappale1PPENHÄ-262, 316, 14
J kappale§alkuper. tekstiosat
1+
2/KÄ+330, 250, 10
3+
X kappale§alkuper. teksti+
Y kappale§alkuper. tekstiNHÄ+387, 146, 55
äänestys: suositus (teksti kokonaisuudessaan)NHÄ+417, 48, 72
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
ENF:§ 1, f, w alakohta
PPE:tark. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
S&D:Y kappale, § 1, j, p alakohta
Verts/ALE:§ 1, i, ai alakohta
Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE:X, Y kappale
Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
Verts/ALE:
§ 1, i alakohta
1.osa:teksti ilman sanoja ”ja yksityisiä”
2.osa:nämä sanat
§ 1, ai alakohta
1.osa:teksti ilman sanoja ”ja yksityisiä”
2.osa:nämä sanat
PPE:
J kappale
1.osa:teksti ilman sanoja ”julkisia” ja ”toteaa, että seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvät oikeudet ja koulutus ovat rajoitetumpia maaseutualueilla”
2.osa:”julkisia”
3.osa:”toteaa, että seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvät oikeudet ja koulutus ovat rajoitetumpia maaseutualueilla”
§ 1, h alakohta
1.osa:teksti ilman sanaa ”yleisen”
2.osa:tämä sana
§ 1, p alakohta
1.osa:teksti ilman sanoja ”yleiseen” ja ”erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien osalta”
2.osa:”yleiseen”
3.osa:”erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja ‑oikeuksien osalta”
§ 1, w alakohta
1.osa:teksti ilman sanaa ”julkisia”
2.osa:tämä sana
Päivitetty viimeksi: 3. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö