Index 
Jegyzőkönyv
PDF 690kWORD 46k
2018. március 1., Csütörtök - Brüsszel
A szavazások eredményei

 Rövidítések és jelek magyarázata

 1. Biztosítási értékesítés: a tagállami átültető intézkedések alkalmazásának kezdőnapja ***I 

Jelentés: Werner Langen (A8-0024/2018)

TárgyNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
egyetlen szavazásNSz+543, 27, 53

 2. EU‒USA kétoldalú megállapodás a biztosításra és a viszontbiztosításra vonatkozó prudenciális intézkedésekről *** 

Ajánlás: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

TárgyNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
szavazás: egyetértésNSz+563, 46, 17

 3. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Annemie Turtelboom * 

Jelentés: Indrek Tarand (A8-0027/2018) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 180a. cikkének (1) bekezdése))

TárgyNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
szavazás: Annemie Turtelboom jelöléseTITK+501, 91, 32

 4. Az Egységes Szanálási Testület egy tagjának kinevezése * 

Jelentés: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018) (titkos szavazás (az eljárási szabályzat 180a. cikkének (1) bekezdése))

TárgyNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
szavazás: Boštjan Jazbec jelöléseTITK+464, 104, 64

 5. A pénzügyi bűncselekményekkel, adókikerülési és adókijátszási ügyekkel foglalkozó különbizottság (TAX3) felállítása 

Határozatra irányuló javaslat B8-0125/2018

TárgyNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
B8-0125/2018 sz. határozatra irányuló javaslat
(Elnökök Értekezlete)
szavazás: határozat (a szöveg egésze)+

 6. A szeszes italok meghatározása, kiszerelése és címkézése, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalma ***I 

Jelentés: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Az illetékes bizottság módosításai – tömbszavazás1-3
5-11
13-25
29-58
60
62
66-94
96
98-120
122-124
126-190
bizottság+
Az illetékes bizottság módosításai – külön szavazás4bizottságkül.-
12bizottságkül.-
26bizottságrész.
1/NSz+535, 92, 11
2/NSz-291, 320, 16
27bizottságrész.
1/NSz+524, 97, 12
2/NSz-282, 331, 15
28bizottságrész.
1/NSz+516, 101, 14
2/NSz-279, 335, 18
59bizottságrész.
1+
2+
61bizottságkül.+
63bizottságkül.+
64bizottságkül.+
65bizottságkül.+
95bizottságrész.
1/NSz+530, 91, 15
2/NSz-218, 394, 16
97bizottságNSz-213, 398, 22
121bizottságkül/ESz+348, 259, 28
125bizottságkül/ESz+352, 257, 25
4. cikk, 2. bek., e pont után192több mint 38 képviselő-
6. cikk, 1. bek. után194GUE/NGLNSz-251, 360, 25
8. cikk, 5. bek., 2. albek.191TALDE-
21.preb. után193GUE/NGLNSz-262, 358, 13
szavazás: a Bizottság javaslataNSz+593, 28, 11
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL:27.mód. (2. rész), 28. mód. (2. rész), 95., 97., 193., 194. mód.
ECR:26., 27., 28., 95. mód.
Külön szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL:95., 97. mód.
ALDE:12., 61., 63., 64., 65. mód.
PPE:4., 12. mód.
több mint 38 képviselő27.28. 121. 125. mód.
Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ALDE:
59.mód.
1.részA teljes szöveg, kivéve: „a kérelmező vagy” és „(a továbbiakban együttesen: „kérelmező”)”
2.résza fenti szövegrész
ECR:
26.mód.
1.rész„„mezőgazdasági eredetű”: az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékekből készült.”
2.rész„vagy kizárólag ilyen termékekből előállított, erjesztett alkoholtartalmú italokból”
95.mód.
1.rész„„Mezőgazdasági eredetű”: a Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra alkalmas mezőgazdasági termékekből”
2.rész„vagy kizárólag azokból előállított feldolgozott élelmiszerekből származó.”
GUE/NGL, ECR:
27.mód.
1.rész„Az alkoholtartalmú italok gyártása során, valamint a színezékek, aromák vagy más, az alkoholtartalmú italok előállításában engedélyezett adalékanyagok hígításához vagy feloldásához használt alkoholnak mezőgazdasági eredetű etil-alkoholnak kell lennie.”
2.rész„vagy sörből előállított”
28.mód.
1.rész„Az alkoholtartalmú italok gyártása során, valamint a színezékek, aromák vagy más, az alkoholtartalmú italok előállításában engedélyezett adalékanyagok hígításához vagy feloldásához használt desztillátumok kizárólag mezőgazdasági eredetűek lehetnek.”
2.rész„vagy sörből előállított”
Egyéb kérdések
Nadja Hirsch, Elmar Brok és Ivica Tolić szintén aláírták a 192. módosítást.

 7. Az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere * 

Jelentés: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Az illetékes bizottság módosításai – tömbszavazás1-4
7-10
12 14-15
17-21
23-41
bizottság+
Az illetékes bizottság módosításai – külön szavazás6bizottságkül/ESz-299, 328, 4
11bizottságkül.-
16bizottságkül/ESz+332, 285, 18
42bizottságkül.-
1.cikk, 1. bek., 2 pont 2011/16/EU irányelv, 8aaa. cikk, 1. bek.47GUE/NGL-
1.cikk, 1. bek., 2 pont 2011/16/EU irányelv, 8aaa. cikk, 2. bek., 1. albek.48GUE/NGL-
22bizottság+
1.cikk, 1. bek., 2 pont 2011/16/EU irányelv, 8aaa. cikk, 2. bek., 2. albek.49TGUE/NGL-
1.cikk, 1. bek., 2 pont 2011/16/EU irányelv, 8aaa. cikk, 5. bek. után50GUE/NGL-
2011/16/EU irányelv melléklet, IV melléklet, A rész, 3. pont után51GUE/NGL-
6.preb.44GUE/NGL-
5bizottság+
8.preb.45GUE/NGL-
11.preb. után43GUE/NGLNSz-146, 466, 21
13.preb.46revGUE/NGL-
13bizottság+
szavazás: a Bizottság javaslataNSz+541, 33, 61
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL:43.mód.
Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE:6., 11., 16., 42. mód.

 8. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a géntechnológiával módosított 59122 (DAS-59122-7) kukorica engedélyezése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0122/2018

TárgyNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Állásfoglalási indítvány B8-0122/2018
(ENVI bizottság)
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)NSz+405, 205, 25
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE, ENF:zárószavazás

 9. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 89034 × NK603 kukorica és a MON 87427, MON 89034 és NK603 genetikai eseményekből kettőt ötvöző, géntechnológiával módosított kukorica engedélyezése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0124/2018

TárgyNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Állásfoglalási indítvány B8-0124/2018
(ENVI bizottság)
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)NSz+402, 208, 25
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE, ENF:zárószavazás

 10. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Spanyolország EGF/2017/006 ES/Galicia apparel referenciaszámú kérelme 

Jelentés: Esteban González Pons (A8-0033/2018) (az állásfoglalási indítvány elfogadásához minősített többség és a leadott szavazatok háromötöde szükséges)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
8.bek. után1GUE/NGLNSz-120, 499, 10
15.bek. után3GUE/NGLNSz-85, 531, 9
16.bek. után2GUE/NGLNSz-128, 492, 5
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)NSz+550, 75, 6
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL:1., 2., 3. mód.

 11. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Svédország EGF/2017/007 SE/Ericsson referenciaszámú kérelme 

Jelentés: Urmas Paet (A8-0032/2018) (az állásfoglalási indítvány elfogadásához minősített többség és a leadott szavazatok háromötöde szükséges)

TárgyNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)NSz+557, 71, 4

 12. A Bizottság határozata a lengyelországi helyzettel kapcsolatban az EUSZ 7. cikke (1) bekezdésének alkalmazásáról 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Állásfoglalási indítvány B8-0119/2018
(LIBE bizottság)
1.bek.5ENFNSz-122, 484, 14
2.bek.6ENFNSz-118, 481, 15
2.bek. után4GUE/NGL,
Verts/ALE
NSz-127, 478, 24
4.bev. hiv. után1GUE/NGL,
Verts/ALE
NSz-232, 326, 67
2GUE/NGL,
Verts/ALE
NSz-134, 458, 40
3GUE/NGL,
Verts/ALE
NSz-273, 273, 81
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)NSz+422, 147, 48
Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai
B8-0120/2018ECR
B8-0121/2018ENF
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ECR:1., 3. mód, zárószavazás
ENF:5., 6. mód., zárószavazás
GUE/NGL1., 2., 3., 4. mód.

 13. Az alapvető jogok európai uniós helyzete 2016-ban 

Jelentés: Frank Engel (A8-0025/2018)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
1.bek.31EFDDNSz-115, 493, 19
1 bek.után32EFDDNSz-99, 517, 7
33EFDDNSz-135, 482, 7
34EFDDNSz-124, 489, 18
2.bek.35EFDDNSz-115, 507, 9
10.bek. után2GUE/NGLNSz-123, 484, 17
13.bek. után3GUE/NGLNSz-131, 493, 6
14.bek. után4GUE/NGL-
16.bek.bek.eredeti szövegNSz+411, 182, 37
16.bek. után36EFDDNSz-79, 545, 3
17.bek. után37EFDDNSz-60, 535, 32
38EFDDNSz-129, 490, 7
18.bek. után39EFDDNSz-129, 463, 32
20.bek.40EFDDNSz-43, 543, 32
20.bek. után41EFDDNSz-125, 478, 22
23.bek. után42EFDDNSz-129, 475, 17
26.bek.bek.eredeti szövegrész.
1+
2/NSz+477, 123, 25
27.bek.bek.eredeti szövegNSz+482, 86, 56
29.bek.bek.eredeti szövegrész.
1/NSz+476, 104, 44
2+
36.bek. után5GUE/NGLNSz-120, 502, 7
37.bek.bek.eredeti szövegrész.
1+
2/NSz+508, 73, 46
37.bek. után43EFDDNSz-98, 520, 9
48.bek. után44EFDDNSz-116, 482, 25
49EFDDNSz-106, 491, 28
57.bek.bek.eredeti szövegrész.
1/NSz+523, 62, 41
2+
59.bek.45EFDDNSz-114, 498, 16
bek.eredeti szövegNSz+466, 110, 40
59.bek. után46EFDDNSz-114, 478, 34
60.bek.bek.eredeti szövegNSz+492, 91, 39
62.bek. után6= 9=GUE/NGL, Verts/ALENSz-248, 312, 64
63.bek. után7= 10=GUE/NGL, Verts/ALENSz+422, 159, 45
8= 11=GUE/NGL, Verts/ALENSz+435, 109, 70
65.bek.bek.eredeti szövegNSz+365, 102, 146
66.bek.bek.eredeti szövegNSz+366, 106, 146
70.bek.bek.eredeti szövegrész.
1+
2/NSz+495, 98, 25
75.bek.bek.eredeti szövegrész.
1+
2/NSz+520, 63, 41
75.bek. után47EFDDNSz-142, 477, 8
85.bek. után48EFDDNSz-106, 507, 12
3.bev. hiv. után1GUE/NGLNSz-113, 479, 34
6.bev. hiv. után27EFDDNSz-101, 484, 22
U.preb. után28EFDDNSz-94, 496, 35
29EFDDNSz-107, 496, 18
30EFDDNSz
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)NSz+429, 135, 63
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
EFDD:6., 7., 8., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49. mód., 16., 26. bek. (2. rész), 27., 29. bek. (1. rész), 37. bek. (2. rész), 59., 60., 65., 66., 70. bek. (2. rész), 75. bek. (2. rész)
GUE/NGL:1., 2., 3., 5., 6., 7., 8. mód.
ECR:57.bek. (1. rész), 75. bek. (2. rész)
Külön szavazásra irányuló kérelmek
ECR:65., 66. bek.
Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ECR:
57.bek.
1.rész„ösztönzi azokat a tagállamokat, amelyek ezt eddig nem tették meg, hogy ratifikálják a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményt és a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartáját;”
2.rész„emlékeztet arra is, hogy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) keretében kidolgozott elveket végre kell hajtani;”
EFDD:
29.bek.
1.rész„hangsúlyozza, hogy az EU-nak teljes területén befogadási és integrációs politikát kell előmozdítania, valamint elfogadhatatlannak tartja, hogy bizonyos tagállamok azt állítsák, hogy nem érzik érintettnek magukat a migráció jelensége által;”
2.rész„kiemeli, hogy az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét minden esetben biztosítani kell a migrációs és integrációs politika területén; üdvözli az európai integrációs hálózat elindítását, és javasolja az integráció területén bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréjének fokozását;”
37.bek.
1.részA teljes szöveg, kivéve: „vagy nemi identitásával”
2.résza fenti szövegrész
70.bek.
1.rész„üdvözli, hogy valamennyi tagállam aláírta az isztambuli egyezményt, és hogy ahhoz az Európai Unió is csatlakozott;”
2.rész„felszólítja azokat a tagállamokat, amelyek ezt eddig nem tették meg, hogy ratifikálják ezt az egyezményt;”
ECR, EFDD:
26.bek.
1.részA teljes szöveg, kivéve: „a biztonságos és legális utakat kell nyitni a migráció előtt, és hogy”
2.résza fenti szövegrész
75.bek.
1.részA teljes szöveg, kivéve: "szexuális és reproduktív"
2.résza fenti szövegrész
Egyéb
A 12 - 26. módosítást visszavonták.

 14. Az EU méhészeti ágazata előtt álló kilátások és kihívások 

Jelentés: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
22.bek. után1több mint 76 képviselőESz+324, 264, 15
40.bek. után2több mint 76 képviselőNSz-216, 364, 33
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)NSz+560, 27, 28
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
EFDD:2.mód.
Egyéb
Sabine Lösing, Miltiadis Kyrkos, João Ferreira, Barbara Spinelli, Vilija Blinkevičiūtė, Martin Schirdewan, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra és Agustín Díaz De Mera García Consuegra visszavonták aláírásukat a 2. módosításról (az eljárási szabályzat 169. cikkének (5) bekezdése).
Laura Ferrara, Angel Dzhambazki, Bogusław Liberadzki és Sirpa Pietikäinen szintén aláírták a 2. módosítást.
Eric Andrieu visszavonta aláírását a 1. módosításról.

 15. Bankunió – 2017. évi éves jelentés 

Jelentés: Sander Loones (A8-0019/2018)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
2.bek. után5ENFNSz-69, 522, 14
5.bek. után6ENFNSz-76, 499, 11
6.bek. után7ENFNSz-62, 536, 12
10.bek.9EFDDNSz-76, 514, 29
11.bek.bek.eredeti szövegkül/ESz-191, 367, 51
12.bek.bek.eredeti szövegrész.
1/NSz+527, 85, 3
2+
30.bek. után10EFDDNSz-98, 488, 35
31.bek. után11EFDDNSz-70, 521, 23
32.bek. után8ENFNSz-70, 532, 12
39.bek.1EFDDNSz-91, 475, 37
2EFDDNSz-143, 453, 11
bek.eredeti szövegrész.
1/NSz+484, 98, 38
2/NSz+446, 147, 22
3/NSz+437, 150, 20
46.bek.bek.eredeti szövegrész.
1/NSz+591, 14, 10
2/NSz+472, 105, 30
3/NSz+517, 80, 18
47.bek.3EFDDNSz-90, 487, 42
4EFDDNSz-45, 535, 35
bek.eredeti szövegNSz+473, 73, 67
D.preb.bek.eredeti szövegrész.
1/NSz+446, 133, 37
2/NSz+455, 124, 32
3/NSz+451, 121, 40
4/NSz+436, 139, 37
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)NSz+476, 116, 25
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
EFDD:D., T. preb., 12. bek. (1. rész), 39., 46., 47. bek., 1., 2., 3., 4., 9., 10., 11. mód.
ENF:5., 6., 7., 8. mód.
Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE:11.bek.
Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
EFDD:
D.preb.
1.rész„mivel a bankuniót meg kell erősíteni, tekintettel arra, hogy az euróövezet pénzügyi stabilitása szempontjából alapvető cél, valamint a valódi gazdasági és monetáris unió nélkülözhetetlen eleme; mivel további erőfeszítésekre van szükség a bankunió megvalósításához”
2.rész„mivel befejezetlen marad mindaddig, amíg nem rendelkezik a fiskális védőhálóval az Egységes Bankszanálási Alaphoz”
3.rész„és harmadik pillérrel, mivel ez a betét-viszontbiztosításra/betétbiztosításra vonatkozó európai megközelítés;”
4.rész„mivel Mario Draghi, az EKB elnöke többször kijelentette, hogy a bankunió alapvető pillére továbbra is az európai betétbiztosítási rendszer; mivel a kiteljesített bankunió alapvetően fontos az államok és bankok közötti kapcsolat megszüntetéséhez; mivel az erőfeszítéseket fokozni kell a közpénzből való megmentésről a hitelezői feltőkésítésre való átállás érdekében; mivel bizonyos nemzeti bankrendszerekben a fennálló kockázatokat nem kezelik kellőképpen; mivel a jelenlegi kedvező gazdasági feltételek lehetőséget biztosítanak a bankunió kiteljesítéséhez szükséges reformok előmozdítására;”
12.bek.
1.rész„emlékeztet arra, hogy az államadósságokkal kapcsolatban bizonyos kockázatok fenyegetnek;”
2.rész„megállapítja, hogy a pénzügyi intézmények egyes tagállamokban túlságosan sokat fektettek be a saját kormányuk által kibocsátott kötvényekbe, ami a hazai kibocsátóval szembeni túlzott elfogultságot jelent, miközben a bankunió egyik fő célkitűzése a bankok és az államok közötti kockázati kapcsolat megszüntetése; kívánatosnak tartja, hogy a pénzügyi stabilitási kockázatok korlátozása érdekében a bankok államkötvény-állományai diverzifikáltabbak legyenek; úgy véli, hogy az államadósság prudenciális kezeléséről szóló uniós szabályozási keretnek összhangban kell lennie a nemzetközi normákkal; rámutat a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság országkockázattal kapcsolatos jelenlegi munkájára és különösen „Az állami kitettségek szabályozási kezelése” című, nemrégiben közzétett vitaanyagára; ezért nagy érdeklődéssel várja a Pénzügyi Stabilitási Tanács államadóssággal kapcsolatos munkájának eredményeit, amelyek útmutatást adnak majd a jövőbeli döntésekhez; hangsúlyozza, hogy az államkötvények kulcsfontosságú szerepet játszanak a befektetők magas színvonalú likvid eszközökkel, valamint a kormányok stabil finanszírozási forrásokkal való ellátásában; e tekintetben tudomásul veszi az Európai Bizottság folyamatban lévő munkáját az úgynevezett államkötvény-fedezetű értékpapírokra vonatkozóan, mivel ez a probléma kezeléséhez való hozzájárulásnak egy lehetséges útja; emlékeztet arra, hogy az államkötvény-fedezetű értékpapírok nem képezhetik a kölcsönösségi alapú adósságkezelés egyik formáját; úgy véli, hogy a piaci szereplők hozzájárulhatnak az államkötvény-fedezetű értékpapírok iránti piaci érdeklődés biztosításához;”
39.bek.
1.rész„emlékeztet arra, hogy az Egységes Bankszanálási Alapról szóló kormányközi megállapodás tartalmát végső soron bele kell foglalni az uniós jogi keretbe;”
2.rész„emlékeztet arra, hogy a pénzügyi védőháló kulcsfontosságú a hiteles és hatékony szanálási keretrendszer biztosításához, a bankunión belüli rendszerszintű válságok kezeléséhez, valamint az államilag finanszírozott bankmentőcsomagok igénybevételének elkerüléséhez;”
3.rész„tudomásul veszi a Bizottság javaslatát az európai stabilitási mechanizmus Európai Valutaalappá történő átalakítására, amelyhez tartozna az Egységes Szanálási Alap költségvetési védőhálója is;”
46.bek.
1.rész„emlékeztet arra, hogy a betétek védelme az uniós polgárok közös érdeke;”
2.rész„valamint hogy a bankunió a harmadik pillér nélkül befejezetlen marad;”
3.rész„jelenleg bizottsági szinten tárgyalja az európai betétbiztosítási rendszerre irányuló javaslatot; tudomásul veszi ezzel összefüggésben a Bizottság 2017. október 11-i közleményét;”

 16. A dzsihádisták bevételi forrásainak megnyirbálása – a terrorizmus finanszírozásának célbavétele 

Jelentés: Javier Nart (A8-0035/2018)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
1.bek., e) pont után11ENF-
1.bek., p) pont12ENF-
bek.eredeti szövegrész.
1+
2+
1.bek., ah) pontbek.eredeti szövegNSz+580, 5, 17
2.bek.13ENF-
3.bev. hiv. után4ENF-
C.preb. után5ENF-
6ENF-
7ENF-
G.preb. után1GUE/NGLNSz-177, 424, 7
H.preb. után2GUE/NGL-
I.preb. után3GUE/NGLNSz-120, 446, 38
8ENF-
9ENF-
10ENF-
K.preb.bek.eredeti szövegNSz+574, 13, 22
szavazás: ajánlás (a szöveg egésze)NSz+533, 24, 43
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL1., 3. mód.
ENF:K.preb., 1. bek., ah) pont
Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ENF:
1.bek., p) pont
1.részA teljes szöveg, kivéve: „az iszlámellenességgel szembeni” és „a muszlim személyek elleni támadások” és „bárminemű”
2.résza fenti szövegrész

 17. Az Európai Unió prioritásai az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 62. ülésszakára vonatkozóan 

Jelentés: Izaskun Bilbao Barandica és Ángela Vallina (A8-0022/2018)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
1.bek., a) pont után2PPENSz+430, 138, 24
1.bek., f) pontbek.eredeti szövegNSz+524, 12, 62
1.bek., h) pontbek.eredeti szövegrész.
1+
2/ESz+368, 208, 16
1.bek., i) pontbek.eredeti szövegrész.
1/NSz+557, 27, 13
2/NSz+309, 269, 12
1.bek., j) ponteredeti szövegNSz+469, 87, 24
1.bek., k) pont3PPENSz-209, 312, 69
1.bek., p) pontbek.eredeti szövegrész.
1/NSz+552, 20, 16
2/NSz+368, 210, 13
3/NSz+410, 131, 43
1.bek., w) pont4PPENSz-246, 343, 11
bek.eredeti szövegrész.
1/NSz+557, 19, 18
2/NSz+343, 208, 43
1.bek., ae) pont5PPENSz-264, 312, 16
1.bek., af) pont6PPENSz-262, 309, 19
1.bek., ai) pontbek.eredeti szövegrész.
1/NSz+549, 23, 18
2/NSz+446, 142, 5
1.bek., aj) pont7PPENSz-243, 339, 8
F.preb.1PPENSz-262, 316, 14
J.preb.bek.eredeti szövegrész.
1+
2/ESz+330, 250, 10
3+
X.preb.bek.eredeti szövegkül.+
Y.preb.bek.eredeti szövegNSz+387, 146, 55
szavazás: ajánlás (a szöveg egésze)NSz+417, 48, 72
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ENF:1.bek., f), w) pont
PPE:1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. mód.
S&D:Y.preb., 1. bek., j), p) pont
Verts/ALE:1.bek., i), ai) pont
Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE:X., Y. preb.
Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE:
1.bek., i) pont
1.részA teljes szöveg, kivéve: „vagy magán”
2.résza fenti szövegrész
1.bek., ai) pont
1.részA teljes szöveg, kivéve: „vagy magán”
2.résza fenti szövegrész
PPE:
J.preb.
1.részA teljes szöveg, kivéve: „állami” és „mivel a vidéki régiókban korlátozottabb a szexuális és reproduktív egészséggel kapcsolatos jogokhoz és oktatáshoz való hozzáférés;”
2.rész„állami”
3.rész„mivel a vidéki régiókban korlátozottabb a szexuális és reproduktív egészséggel kapcsolatos jogokhoz és oktatáshoz való hozzáférés;”
1.bek., h) pont
1.részA teljes szöveg, kivéve: „általános”
2.résza fenti szövegrész
1.bek., p) pont
1.részA teljes szöveg, kivéve: „általános” és „különös tekintettel a szexuális és reproduktív egészségre és jogokra;”
2.rész„általános”
3.rész„különös tekintettel a szexuális és reproduktív egészségre és jogokra;”
1.bek., w) pont
1.részA teljes szöveg, kivéve: „állami”
2.résza fenti szövegrész
Utolsó frissítés: 2018. május 3.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat