Rodyklė 
Protokolas
PDF 692kWORD 45k
Ketvirtadienis, 2018 m. kovo 1 d. - Briuselis
Balsavimo rezultatai

 Santrumpos ir simboliai

 1. Draudimo produktų platinimas: valstybių narių perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių taikymo data***I 

Pranešimas: Werner Langen (A8-0024/2018)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimasVB+543, 27, 53

 2. ES ir JAV dvišalis susitarimas dėl prudencinių draudimo ir perdraudimo priemonių *** 

Rekomendacija: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: pritarimasVB+563, 46, 17

 3. Audito Rūmų narės skyrimas: Annemie Turtelboom* 

Pranešimas: Indrek Tarand (A8-0027/2018) (Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 180a straipsnio 1 dalis))

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: Annemie Turtelboom kandidatūraSB+501, 91, 32

 4. Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimas* 

Pranešimas: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018) (Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 180a straipsnio 1 dalis))

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: Boštjan Jazbec paskyrimasSB+464, 104, 64

 5. Specialiojo komiteto finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais steigimas 

Pasiūlymas dėl sprendimo B8-0125/2018

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Pasiūlymas dėl sprendimo B8-0125/2018 (Pirmininkų sueiga)
Balsavimas: sprendimas (visas tekstas)+

 6. Spiritinių gėrimų apibrėžimas, pateikimas bei ženklinimas ir jų geografinių nuorodų apsauga***I 

Pranešimas: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Atsakingo komiteto pakeitimai. Balsavimas už visus pakeitimus iš karto1-3
5-11
13-25
29-58
60
62
66-94
96
98-120
122-124
126-190
komitetas+
Atsakingo komiteto pakeitimai. Atskiras balsavimas4komitetasatsk.-
12komitetasatsk.-
26komitetasdal.
1/VB+535, 92, 11
2/VB-291, 320, 16
27komitetasdal.
1/VB+524, 97, 12
2/VB-282, 331, 15
28komitetasdal.
1/VB+516, 101, 14
2/VB-279, 335, 18
59komitetasdal.
1+
2+
61komitetasatsk.+
63komitetasatsk.+
64komitetasatsk.+
65komitetasatsk.+
95komitetasdal.
1/VB+530, 91, 15
2/VB-218, 394, 16
97komitetasVB-213, 398, 22
121komitetasatsk./EB+348, 259, 28
125komitetasatsk./EB+352, 257, 25
Po 4 straipsnio 2 dalies e punkto192daugiau kaip 38 nariai-
Po 6 straipsnio 1 dalies194GUE/NGLVB-251, 360, 25
8 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa191NPALDE-
Po 21 konstatuojamosios dalies193GUE/NGLVB-262, 358, 13
Balsavimas: Komisijos pasiūlymasVB+593, 28, 11
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
GUE/NGL:27 pakeitimas (2-oji dalis), 28 pakeitimas (2-oji dalis), 95, 97, 193 ir 194 pakeitimai.
ECR:26, 27, 28, 95 pakeitimai.
Prašymai balsuoti atskirai
GUE/NGL:95, 97 pakeitimai.
ALDE:12, 61, 63, 64 ir 65 pakeitimai.
PPE:4, 12 pakeitimai.
Daugiau kaip 38 nariai:27, 28, 121, 125 pakeitimai.
Prašymai balsuoti dalimis
ALDE:
59 pakeitimas.
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „pareiškėjas ar“ ir „(toliau kartu–pareiškėjas)“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
ECR:
26 pakeitimas.
1-oji dalis:„žemės ūkio kilmės – gautas iš SESV I priede išvardytų žemės ūkio produktų“.
2-oji dalis:„arba iš fermentuotų spiritinių gėrimų, pagamintų išskirtinai iš tokių produktų.“
95 pakeitimas.
1-oji dalis:„Žemės ūkio kilmės produktai – produktai, gauti iš Sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų,“.
2-oji dalis:„arba perdirbti maisto produktai, pagaminti tik iš tokių produktų, tinkami vartoti žmonėms.“
GUE/NGL, ECR:
27 pakeitimas.
1-oji dalis:„Spiritiniams gėrimams gaminti ir dažikliams, kvapiosioms medžiagoms ar kitiems spiritinių gėrimų gamyboje leistiniems priedams skiesti ar tirpinti naudojamas žemės ūkio kilmės“ ir „etilo alkoholis.“
2-oji dalis:„ar iš alaus išgautas“.
28 pakeitimas.
1-oji dalis:„Spiritiniams gėrimams gaminti ir dažikliams, kvapiosioms medžiagoms ar kitiems alkoholinių gėrimų gamyboje leistiniems priedams skiesti ar tirpinti naudojami tik žemės ūkio kilmės“ ir „distiliatai.“
2-oji dalis:„ar iš alaus išgauti“.
Įvairūs:
Nadja Hirsch, Elmar Brok ir Ivica Tolić taip pat pasirašė 192 pakeitimą.

 7. Privalomi automatiniai apmokestinimo srities informacijos mainai * 

Pranešimas: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Atsakingo komiteto pakeitimai. Balsavimas už visus pakeitimus iš karto1-4
7-10
12 14-15
17-21
23-41
komitetas+
Atsakingo komiteto pakeitimai. Atskiras balsavimas6komitetasatsk./EB-299, 328, 4
11komitetasatsk.-
16komitetasatsk./EB+332, 285, 18
42komitetasatsk.-
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8aaa straipsnio 1 dalis
47GUE/NGL-
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8aaa straipsnio 2 dalies -1 pastraipa
48GUE/NGL-
22komitetas+
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8aaa straipsnio 2 dalies -2 pastraipa
49NPGUE/NGL-
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2011/16/ES
Po 8aaa straipsnio 5 dalies
50GUE/NGL-
Priedas Direktyva 2011/16/ES po IV priedo A skyriaus 3 punkto51GUE/NGL-
6 konstatuojamoji dalis44GUE/NGL-
5komitetas+
8 konstatuojamoji dalis45GUE/NGL-
Po 11 konstatuojamosios dalies43GUE/NGLVB-146, 466, 21
13 konstatuojamoji dalis46revGUE/NGL-
13komitetas+
Balsavimas: Komisijos pasiūlymasVB+541, 33, 61
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
GUE/NGL:43 pakeitimas.
Prašymai balsuoti atskirai
PPE:6, 11, 16, 42 pakeitimai.

 8. Genetiškai modifikuoti kukurūzai 59122-7 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0122/2018

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0122/2018
(ENVI komitetas)
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+405, 205, 25
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Verts/ALE, ENF:galutinis balsavimas

 9. Genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 87427 × MON 89034 × NK603  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0124/2018

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0124/2018
(ENVI komitetas)
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+402, 208, 25
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Verts/ALE, ENF:galutinis balsavimas

 10. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Ispanijos paraišką „EGF/2017/006 ES/Galicia apparel“ 

Pranešimas: Esteban González Pons (A8-0033/2018) (Pasiūlymui dėl rezoliucijos priimti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma ir trijų penktadalių atiduotų balsų dauguma)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Po 8 dalies1GUE/NGLVB-120, 499, 10
Po 15 dalies3GUE/NGLVB-85, 531, 9
Po 16 dalies2GUE/NGLVB-128, 492, 5
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+550, 75, 6
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
GUE/NGL:1, 2 ir 3 pakeitimai.

 11. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Švedijos paraišką „EGF/2017/007 SE/Ericsson“ 

Pranešimas: Urmas Paet (A8-0032/2018) (Pasiūlymui dėl rezoliucijos priimti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma ir trijų penktadalių atiduotų balsų dauguma)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+557, 71, 4

 12. Komisijos sprendimas pasinaudoti ES sutarties 7 straipsnio 1 dalimi dėl padėties Lenkijoje 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0119/2018 
(LIBE komitetas)
1 dalis5ENFVB-122, 484, 14
2 dalis6ENFVB-118, 481, 15
Po 2 dalies4GUE/NGL,
Verts/ALE
VB-127, 478, 24
Po 4 nurodomosios dalies1GUE/NGL,
Verts/ALE
VB-232, 326, 67
2GUE/NGL,
Verts/ALE
VB-134, 458, 40
3GUE/NGL,
Verts/ALE
VB-273, 273, 81
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+422, 147, 48
Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų
B8-0120/2018ECR
B8-0121/2018ENF
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ECR:1 ir 3 pakeitimai, galutinis balsavimas.
ENF:5 ir 6 pakeitimai, galutinis balsavimas.
GUE/NGL1, 2, 3, 4 pakeitimai.

 13. Pagrindinių teisių padėtis ES 2016 m. 

Pranešimas: Frank Engel (A8-0025/2018)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
1 dalis31EFDDVB-115, 493, 19
Po 1 dalies32EFDDVB-99, 517, 7
33EFDDVB-135, 482, 7
34EFDDVB-124, 489, 18
2 dalis35EFDDVB-115, 507, 9
Po 10 dalies2GUE/NGLVB-123, 484, 17
Po 13 dalies3GUE/NGLVB-131, 493, 6
Po 14 dalies4GUE/NGL-
16 dalis§originalus tekstasVB+411, 182, 37
Po 16 dalies36EFDDVB-79, 545, 3
Po 17 dalies37EFDDVB-60, 535, 32
38EFDDVB-129, 490, 7
Po 18 dalies39EFDDVB-129, 463, 32
20 dalis40EFDDVB-43, 543, 32
Po 20 dalies41EFDDVB-125, 478, 22
Po 23 dalies42EFDDVB-129, 475, 17
26 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/VB+477, 123, 25
27 dalis§originalus tekstasVB+482, 86, 56
29 dalis§originalus tekstasdal.
1/VB+476, 104, 44
2+
Po 36 dalies5GUE/NGLVB-120, 502, 7
37 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/VB+508, 73, 46
Po 37 dalies43EFDDVB-98, 520, 9
Po 48 dalies44EFDDVB-116, 482, 25
49EFDDVB-106, 491, 28
57 dalis§originalus tekstasdal.
1/VB+523, 62, 41
2+
59 dalis45EFDDVB-114, 498, 16
§originalus tekstasVB+466, 110, 40
Po 59 dalies46EFDDVB-114, 478, 34
60 dalis§originalus tekstasVB+492, 91, 39
Po 62 dalies6= 9=GUE/NGL, Verts/ALEVB-248, 312, 64
Po 63 dalies7= 10=GUE/NGL, Verts/ALEVB+422, 159, 45
8= 11=GUE/NGL, Verts/ALEVB+435, 109, 70
65 dalis§originalus tekstasVB+365, 102, 146
66 dalis§originalus tekstasVB+366, 106, 146
70 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/VB+495, 98, 25
75 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/VB+520, 63, 41
Po 75 dalies47EFDDVB-142, 477, 8
Po 85 dalies48EFDDVB-106, 507, 12
Po 3 nurodomosios dalies1GUE/NGLVB-113, 479, 34
Po 6 nurodomosios dalies27EFDDVB-101, 484, 22
Po U konstatuojamosios dalies28EFDDVB-94, 496, 35
29EFDDVB-107, 496, 18
30EFDDVB
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+429, 135, 63
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
EFDD:6, 7, 8, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 pakeitimai, 16, 26 ( 2-oji dalis), 27, 29 (1-oji dalis), 37 (2-oji dalis), 59, 60, 65, 66, 70 (2-oji dalis), 75 (2-oji dalis).
GUE/NGL:1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 pakeitimai.
ECR:57 dalies 1-oji dalis ir 75 dalies 2-oji dalis.
Prašymai balsuoti atskirai
ECR:65 ir 66 dalys.
Prašymai balsuoti dalimis
ECR:
57 dalis
1-oji dalis:„ragina Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos ir Europos regioninių arba mažumų kalbų chartijos dar neratifikavusias valstybes nares tai padaryti;“.
2-oji dalis:„taip pat primena, kad reikia įgyvendinti Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) suformuluotus principus;“.
EFDD:
29 dalis
1-oji dalis:„pabrėžia, kad ES turėtų skatinti priėmimo ir integracijos politiką visoje savo teritorijoje ir yra nepriimtina, kad kai kurios valstybės narės teigia, jog migracijos reiškinys nėra jų problema;“.
2-oji dalis:„pabrėžia, kad visoje migracijos ir integracijos politikoje turi būti remiamasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principais; palankiai vertina tai, kad buvo sukurtas Europos integracijos tinklas, ir rekomenduoja plėsti valstybių narių keitimąsi geriausia patirtimi integracijos srityje;“.
37 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „ar lytinės tapatybės“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
70 dalis
1-oji dalis:„džiaugiasi, kad visos valstybės narės pasirašė Stambulo konvenciją ir kad prie jos prisijungė Europos Sąjunga;“
2-oji dalis:„ragina valstybes nares, kurios dar to nepadarė, ratifikuoti šią konvenciją;“.
ECR, EFDD:
26 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „reikalingi saugūs ir teisėti migracijos maršrutai, o“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
75 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „lytinė ir reprodukcinė“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
Įvairūs
12–26 pakeitimai buvo išbraukti.

 14. ES bitininkystės sektoriaus perspektyvos ir uždaviniai 

Pranešimas: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Po 22 dalies1daugiau kaip 76 nariaiEB+324, 264, 15
Po 40 dalies2daugiau kaip 76 nariaiVB-216, 364, 33
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+560, 27, 28
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
EFDD:2 pakeitimas.
Įvairūs
Sabine Lösing, Miltiadis Kyrkos, João Ferreira, Barbara Spinelli, Vilija Blinkevičiūtė, Martin Schirdewan, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ir Agustín Díaz De Mera García Consuegra atsiėmė savo parašus dėl 1 pakeitimo (Darbo tvarkos taisyklių 169 straipsnio 5 dalis).
Laura Ferrara, Angel Dzhambazki, Bogusław Liberadzki ir Sirpa Pietikäinen taip pat pasirašė 2 pakeitimą.
Eric Andrieu atsiėmė savo parašą dėl 1 pakeitimo.

 15. Bankų sąjunga. 2017 m. metinė ataskaita 

Pranešimas: Sander Loones (A8-0019/2018)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Po 2 dalies5ENFVB-69, 522, 14
Po 5 dalies6ENFVB-76, 499, 11
Po 6 dalies7ENFVB-62, 536, 12
10 dalis9EFDDVB-76, 514, 29
11 dalis§originalus tekstasatsk./EB-191, 367, 51
12 dalis§originalus tekstasdal.
1/VB+527, 85, 3
2+
Po 30 dalies10EFDDVB-98, 488, 35
Po 31 dalies11EFDDVB-70, 521, 23
Po 32 dalies8ENFVB-70, 532, 12
39 dalis1EFDDVB-91, 475, 37
2EFDDVB-143, 453, 11
§originalus tekstasdal.
1/VB+484, 98, 38
2/VB+446, 147, 22
3/VB+437, 150, 20
46 dalis§originalus tekstasdal.
1/VB+591, 14, 10
2/VB+472, 105, 30
3/VB+517, 80, 18
47 dalis3EFDDVB-90, 487, 42
4EFDDVB-45, 535, 35
§originalus tekstasVB+473, 73, 67
D konstatuojamoji dalis§originalus tekstasdal.
1/VB+446, 133, 37
2/VB+455, 124, 32
3/VB+451, 121, 40
4/VB+436, 139, 37
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+476, 116, 25
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
EFDD:D, T konstatuojamosios dalys, 12 dalies (1-oji dalis), 39, 46, 47 dalys, 1, 2, 3, 4, 9, 10 ir 11 dalys.
ENF:5, 6, 7, 8 pakeitimai.
Prašymai balsuoti atskirai
PPE:11 dalis
Prašymai balsuoti dalimis
EFDD:
D konstatuojamoji dalis
1-oji dalis:„kadangi reikia stiprinti bankų sąjungą, nes ji yra pagrindinis tikslas siekiant euro zonos finansinio stabilumo ir būtinas žingsnis siekiant tikros ekonominės ir pinigų sąjungos; kadangi reikia dėti daugiau pastangų siekiant užbaigti kurti bakų sąjungą“.
2-oji dalis:„nes ji tebebus neišbaigta, kol jai trūks fiskalinės Bendrojo pertvarkymo fondo finansinio stabilumo stiprinimo priemonės“.
3-oji dalis:„ir trečiojo ramsčio – europinės indėlių draudimo ir perdraudimo politikos“.
4-oji dalis:„kadangi ECB Pirmininkas Mario Draghi ne kartą pareiškė, kad Europos indėlių garantijų sistema tebėra vienas iš pagrindinių bankų sąjungos ramsčių; kadangi išbaigta bankų sąjunga turi esminės svarbos siekiant nutraukti bankų ir valstybės skolos rizikos sąsają; kadangi turi būti sustiprintos pastangos pereiti nuo gelbėjimo valstybės lėšomis prie gelbėjimo privačiomis lėšomis; kadangi kai kuriose nacionalinėse bankų sistemose vis dar nepakankamai reaguojama į riziką; kadangi dabartinės palankios ekonominės sąlygos atveria galimybes įvykdyti reformas, būtinas siekiant užbaigti kurti bankų sąjungą;“.
12 dalis
1-oji dalis:„primena, kad esama rizikos, susijusios su valstybės skola;“.
2-oji dalis:„pažymi, kad kai kuriose valstybėse narėse finansų įstaigos yra pernelyg daug investavusios į savo buveinės valstybės vyriausybės išleistas obligacijas, o dėl to esama pernelyg stipraus ryšio su buveinės valstybe, nors vienas iš pagrindinių bankų sąjungos tikslų yra panaikinti bankų ir valstybės skolos rizikos sąsają; pažymi, kad, siekiant apriboti riziką finansiniam stabilumui, būtų geriau, jei bankų valstybės obligacijų portfeliai buvo įvairesni; mano, kad ES valstybės skolos prudencinio vertinimo reguliavimo sistema turėtų atitikti tarptautinius standartus; atkreipia dėmesį į Bazelio bankų priežiūros komiteto veiklą valstybės skolos rizikos srityje, o konkrečiau – jos neseniai paskelbtą diskusijų dokumentą „Pozicijų valstybės skolos atžvilgiu reguliavimas“; todėl su dideliu susidomėjimu laukia Finansinio stabilumo tarybos darbo, susijusio su valstybės skolos vertybiniais popieriais, rezultatų, kuriais būtų galima vadovautis ateityje priimant sprendimus; pabrėžia itin svarbų vyriausybės obligacijų vaidmenį suteikiant investuotojams kokybiško likvidaus turto, o vyriausybėms pastovaus finansavimo šaltinių galimybes; šiuo atžvilgiu atkreipia dėmesį į Komisijos šiuo metu vykdomą darbą dėl vadinamųjų valstybės obligacijomis užtikrintų vertybinių popierių (angl. SBBS) idėją, nes tai vienas iš galimų būdų padėti spręsti šį klausimą; primena, kad valstybės obligacijomis užtikrinti vertybiniai popieriai nebūtų skolos pasidalijimo priemonė; mano, kad rinkos subjektų dalyvavimas galėtų padėti užtikrinti rinkos susidomėjimą valstybės obligacijomis užtikrintais vertybiniais popieriais;“.
39 dalis
1-oji dalis:„primena, kad tarpvyriausybinio susitarimo dėl Bendro pertvarkymo fondo esminės nuostatos galiausiai turės būti integruotos į Sąjungos teisės sistemą;“.
2-oji dalis:„primena, kad fiskalinė stabilumo stiprinimo priemonė yra itin svarbi siekiant užtikrinti pertvarkymo sistemos patikimumą ir efektyvumą bei gebėjimą bankų sąjungoje įveikti sistemines krizes ir išvengti bankų gelbėjimo viešosiomis lėšomis;“.
3-oji dalis:„atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymą pertvarkyti Europos stabilumo mechanizmą į Europos valiutos fondą, kuris turėtų fiskalinę Bendro pertvarkymo fondo stabilumo stiprinimo funkciją;“.
46 dalis
1-oji dalis:„primena, kad indėlių apsauga yra aktuali visiems ES piliečiams“.
2-oji dalis:„ir kad bankų sąjunga lieka neužbaigta, kol nėra trečiojo ramsčio;“.
3-oji dalis:„šiuo metu komitetų lygmeniu svarsto pasiūlymą dėl Europos indėlių garantijų sistemos; šiuo klausimu atkreipia dėmesį į 2017 m. spalio 11 d. Komisijos komunikatą;“.

 16. Džihadistų pajamų šaltinių panaikinimas. Kova su terorizmo finansavimu 

Pranešimas: Javier Nart (A8-0035/2018)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Po 1 dalies e punkto11ENF-
1 dalies p punktas12ENF-
§originalus tekstasdal.
1+
2+
1 dalies ah punktas§originalus tekstasVB+580, 5, 17
2 dalis13ENF-
Po 3 nurodomosios dalies4ENF-
Po C konstatuojamosios dalies5ENF-
6ENF-
7ENF-
Po G konstatuojamosios dalies1GUE/NGLVB-177, 424, 7
Po H konstatuojamosios dalies2GUE/NGL-
Po I konstatuojamosios dalies3GUE/NGLVB-120, 446, 38
8ENF-
9ENF-
10ENF-
K konstatuojamoji dalis§originalus tekstasVB+574, 13, 22
Balsavimas: rekomendacija (visas tekstas)VB+533, 24, 43
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
GUE/NGL1, 3 pakeitimai.
ENF:K konstatuojamoji dalis, 1 dalies ah punktas.
Prašymai balsuoti dalimis
ENF:
1 dalies p punktas
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „kovos su islamofobija“, „siekiant užtikrinti“, „išpuolių prieš musulmonus“ ir „bet kokių“.
2-oji dalis:šie žodžiai.

 17. ES prioritetai JT Moterų padėties komisijos 62-ojoje sesijoje 

Pranešimas: Izaskun Bilbao Barandica et Ángela Vallina (A8-0022/2018)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Po 1 dalies a punkto2PPEVB+430, 138, 24
1 dalies f punktas§originalus tekstasVB+524, 12, 62
1 dalies h punktas§originalus tekstasdal.
1+
2/EB+368, 208, 16
1 dalies i punktas§originalus tekstasdal.
1/VB+557, 27, 13
2/VB+309, 269, 12
1 dalies j punktasoriginalus tekstasVB+469, 87, 24
1 dalies k punktas3PPEVB-209, 312, 69
1 dalies p punktas§originalus tekstasdal.
1/VB+552, 20, 16
2/VB+368, 210, 13
3/VB+410, 131, 43
1 dalies w punktas4PPEVB-246, 343, 11
§originalus tekstasdal.
1/VB+557, 19, 18
2/VB+343, 208, 43
1 dalies ae punktas5PPEVB-264, 312, 16
1 dalies af punktas6PPEVB-262, 309, 19
1 dalies ai punktas§originalus tekstasdal.
1/VB+549, 23, 18
2/VB+446, 142, 5
1 dalies aj punktas7PPEVB-243, 339, 8
F konstatuojamoji dalis1PPEVB-262, 316, 14
J konstatuojamoji dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/EB+330, 250, 10
3+
X konstatuojamoji dalis§originalus tekstasatsk.+
Y konstatuojamoji dalis§originalus tekstasVB+387, 146, 55
Balsavimas: rekomendacija (visas tekstas)VB+417, 48, 72
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ENF:1 dalies f ir w punktai
PPE:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pakeitimai.
S&D:Y konstatuojamoji dalis, 1 dalies j ir p punktai.
Verts/ALE:1 dalies i ir ai punktai.
Prašymai balsuoti atskirai
PPE:X ir Y konstatuojamosios dalys.
Prašymai balsuoti dalimis
Verts/ALE:
1 dalies i punktas
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „ir privačiąsias“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
1 dalies ai punktas
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „ir privačias“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
PPE:
J konstatuojamoji dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „viešųjų“ ir „kadangi kaimo vietovėse yra mažesnės galimybės pasinaudoti lytinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugomis ir teisėmis;“.
2-oji dalis:„viešųjų“.
3-oji dalis:„kadangi kaimo vietovėse yra mažesnės galimybės pasinaudoti lytinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugomis ir teisėmis;“.
1 dalies h punktas
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodį „visapusišką“.
2-oji dalis:šis žodis.
1 dalies p punktas
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „visuotinę“ ir „visų pirma lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių požiūriu;“.
2-oji dalis:„visuotinę“.
3-oji dalis:„visų pirma lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių požiūriu;“
1 dalies w punktas
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodį „viešąsias“.
2-oji dalis:šis žodis.
Atnaujinta: 2018 m. gegužės 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika