Indekss 
Protokols
PDF 706kWORD 46k
Ceturtdiena, 2018. gada 1. marts - Brisele
Balsojumu rezultāti

 Saīsinājumu un simbolu saraksts

 1. Apdrošināšanas izplatīšana: dalībvalstu transponēšanas pasākumu piemērošanas datums ***I 

Ziņojums: Werner Langen (A8-0024/2018)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
viens balsojumsPS+543, 27, 53

 2. ES un ASV divpusējais nolīgums par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu *** 

Ieteikums: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
balsojums: piekrišanaPS+563, 46, 17

 3. Revīzijas palātas locekļa iecelšana: Annemie Turtelboom * 

Ziņojums: Indrek Tarand (A8-0027/2018) (aizklāta balsošana (Reglamenta 180.a panta 1. punkts))

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
balsojums: Annemie Turtelboom kandidatūraAIZKL+501, 91, 32

 4. Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšana * 

Ziņojums: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018) (aizklāta balsošana (Reglamenta 180.a panta 1. punkts))

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
balsojums: Boštjan Jazbec iecelšanaAIZKL+464, 104, 64

 5. Īpašas komitejas finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas (TAX3) jautājumos izveide 

Lēmuma priekšlikums: B8-0125/2018

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Lēmuma priekšlikums B8-0125/2018
(Priekšsēdētāju konference)
balsojums: lēmums (viss teksts)+

 6. Stipro alkoholisko dzērienu definīcija, noformēšana un marķēšana un to ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība ***I 

Ziņojums: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
atbildīgās komitejas grozījumi — balsošana kopumā1-3
5-11
13-25
29-58
60
62
66-94
96
98-120
122-124
126-190
komiteja+
atbildīgās komitejas grozījumi — atsevišķa balsošana4komitejaats.-
12komitejaats.-
26komitejabd
1/PS+535, 92, 11
2/PS-291, 320, 16
27komitejabd
1/PS+524, 97, 12
2/PS-282, 331, 15
28komitejabd
1/PS+516, 101, 14
2/PS-279, 335, 18
59komitejabd
1+
2+
61komitejaats.+
63komitejaats.+
64komitejaats.+
65komitejaats.+
95komitejabd
1/PS+530, 91, 15
2/PS-218, 394, 16
97komitejaPS-213, 398, 22
121komitejaats./EB+348, 259, 28
125komitejaats./EB+352, 257, 25
4. pants, § 2, aiz e) apakšpunkta192vairāk nekā 38 deputāti-
6. pants, aiz § 1194GUE/NGLPS-251, 360, 25
8. pants, § 5, otrā daļa191SALDE-
aiz 21. apsvēruma193GUE/NGLPS-262, 358, 13
balsojums: Komisijas priekšlikumsPS+593, 28, 11
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
GUE/NGL:groz. Nr. 27 (2. daļa), 28 (2. daļa), 95, 97, 193, 194
ECR:groz. Nr. 26, 27, 28, 95
Pieprasījumi balsot atsevišķi
GUE/NGL:groz. Nr. 95, 97
ALDE:groz. Nr. 12, 61, 63, 64, 65
PPE:groz. Nr. 4, 12
Vairāk nekā 38 deputātigroz. Nr. 27, 28, 121, 125
Pieprasījumi balsot pa daļām
ALDE
Grozījums Nr. 59
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus „pieteikuma iesniedzējs vai” un „(turpmāk kopā “iesniedzējs”)”
2.daļa:šie vārdi
ECR
Grozījums Nr. 26
1.daļa:„“lauksaimnieciskas izcelsmes” nozīmē iegūšanu no lauksaimniecības produktiem, kas uzskaitīti LESD I pielikumā,”
2.daļa:„vai no raudzētiem alkoholiskiem dzērieniem, kas savukārt ir iegūti vienīgi no šādiem produktiem.”
Grozījums Nr. 95
1.daļa:„“Lauksaimnieciskas izcelsmes” nozīmē iegūšanu no lauksaimniecības produktiem, kas uzskaitīti Līguma I pielikumā,”
2.daļa:„vai no pārstrādātiem pārtikas produktiem, kas ir iegūti vienīgi no lietošanai pārtikā derīgiem lauksaimniecības produktiem.”
GUE/NGL, ECR
Grozījums Nr. 27
1.daļa:„Etilspirts, ko lieto stipro alkoholisko dzērienu ražošanā, kā arī šādā ražošanā izmantojamu krāsvielu, aromatizētāju vai citu pieļaujamu piedevu atšķaidīšanā vai šķīdināšanā, ir lauksaimnieciskas izcelsmes”
2.daļa:„vai no alus iegūts etilspirts.”
Grozījums Nr. 28
1.daļa:„Destilāti, ko lieto stipro alkoholisko dzērienu ražošanā, kā arī šādā ražošanā izmantojamu krāsvielu, aromatizētāju vai citu atļautu piedevu atšķaidīšanā vai šķīdināšanā, ir vienīgi lauksaimnieciskas izcelsmes”
2.daļa:„vai no alus iegūti destilāti.”
Dažādi
Grozījumu Nr. 192 ir parakstījuši arī Nadja Hirsch, Elmar Brok un Ivica Tolić.

 7. Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā * 

Ziņojums: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
atbildīgās komitejas grozījumi — balsošana kopumā1-4
7-10
12 14-15
17-21
23-41
komiteja+
atbildīgās komitejas grozījumi — atsevišķa balsošana6komitejaats./EB-299, 328, 4
11komitejaats.-
16komitejaats./EB+332, 285, 18
42komitejaats.-
1. pants, pirmā daļa, § 2
Direktīva 2011/16/ES, 8.aaa pants, § 1
47GUE/NGL-
1. pants, pirmā daļa, § 2
Direktīva 2011/16/ES, 8.aaa pants, § 2, pirmā daļa
48GUE/NGL-
22komiteja+
1. pants, pirmā daļa, § 2
Direktīva 2011/16/ES, 8.aaa pants, § 2, otrā daļa
49 SGUE/NGL-
1. pants, pirmā daļa, § 2
Direktīva 2011/16/ES, 8.aaa pants, aiz § 5
50GUE/NGL-
Pielikums Direktīvai 2011/16/ES, IV pielikums, A iedaļa, pēc 3. punkta51GUE/NGL-
6. apsvērums44GUE/NGL-
5komiteja+
8. apsvērums45GUE/NGL-
aiz 11. apsvēruma43GUE/NGLPS-146, 466, 21
13. apsvērums46revGUE/NGL-
13komiteja+
balsojums: Komisijas priekšlikumsPS+541, 33, 61
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
GUE/NGL:groz. Nr. 43
Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE:groz. Nr. 6, 11, 16, 42

 8. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas kukurūzas 59122 (DAS-59122-7) atļaušana 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0122/2018

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Rezolūcijas priekšlikums B8-0122/2018
(ENVI komiteja)
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+405, 205, 25
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE, ENF:galīgais balsojums

 9. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas kukurūzas MON 87427 × MON 89034 × NK603 un ģenētiski modificētas kukurūzas, kurā kombinēti divi no šādiem gadījumiem: MON 87427, MON 89034 un NK603, atļaušana 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0124/2018

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Rezolūcijas priekšlikums B8-0124/2018
(ENVI komiteja)
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+402, 208, 25
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE, ENF:galīgais balsojums

 10. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2017/006 ES/Galicia apparel 

Ziņojums: Esteban González Pons (A8-0033/2018) (Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 balsu, kas nodotas par rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanu)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
aiz § 81GUE/NGLPS-120, 499, 10
aiz § 153GUE/NGLPS-85, 531, 9
aiz § 162GUE/NGLPS-128, 492, 5
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+550, 75, 6
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
GUE/NGL:groz. Nr. 1, 2, 3

 11. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2017/007 SE/Ericsson 

Ziņojums: Urmas Paet (A8-0032/2018) (Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 balsu, kas nodotas par rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanu)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+557, 71, 4

 12. Komisijas lēmums piemērot LES 7. panta 1. punktu attiecībā uz stāvokli Polijā 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Rezolūcijas priekšlikums B8-0119/2018
(LIBE komiteja)
§ 15ENFPS-122, 484, 14
§ 26ENFPS-118, 481, 15
aiz § 24GUE/NGL,
Verts/ALE
PS-127, 478, 24
aiz 4. atsauces1GUE/NGL,
Verts/ALE
PS-232, 326, 67
2GUE/NGL,
Verts/ALE
PS-134, 458, 40
3GUE/NGL,
Verts/ALE
PS-273, 273, 81
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+422, 147, 48
Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
B8-0120/2018ECR
B8-0121/2018ENF
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ECR:groz. Nr. 1, 3, galīgais balsojums
ENF:groz. Nr. 5, 6, galīgais balsojums
GUE/NGL:groz. Nr. 1, 2, 3, 4

 13. Pamattiesību stāvoklis ES 2016. gadā 

Ziņojums: Frank Engel (A8-0025/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
§ 131EFDDPS-115, 493, 19
aiz § 132EFDDPS-99, 517, 7
33EFDDPS-135, 482, 7
34EFDDPS-124, 489, 18
§ 235EFDDPS-115, 507, 9
aiz § 102GUE/NGLPS-123, 484, 17
aiz § 133GUE/NGLPS-131, 493, 6
aiz § 144GUE/NGL-
§ 16§sākotnējais tekstsPS+411, 182, 37
aiz § 1636EFDDPS-79, 545, 3
aiz § 1737EFDDPS-60, 535, 32
38EFDDPS-129, 490, 7
aiz § 1839EFDDPS-129, 463, 32
§ 2040EFDDPS-43, 543, 32
aiz § 2041EFDDPS-125, 478, 22
aiz § 2342EFDDPS-129, 475, 17
§ 26§sākotnējais tekstsbd
1+
2/PS+477, 123, 25
§ 27§sākotnējais tekstsPS+482, 86, 56
§ 29§sākotnējais tekstsbd
1/PS+476, 104, 44
2+
aiz § 365GUE/NGLPS-120, 502, 7
§ 37§sākotnējais tekstsbd
1+
2/PS+508, 73, 46
aiz § 3743EFDDPS-98, 520, 9
aiz § 4844EFDDPS-116, 482, 25
49EFDDPS-106, 491, 28
§ 57§sākotnējais tekstsbd
1/PS+523, 62, 41
2+
§ 5945EFDDPS-114, 498, 16
§sākotnējais tekstsPS+466, 110, 40
aiz § 5946EFDDPS-114, 478, 34
§ 60§sākotnējais tekstsPS+492, 91, 39
aiz § 626= 9=GUE/NGL, Verts/ALEPS-248, 312, 64
aiz § 637= 10=GUE/NGL, Verts/ALEPS+422, 159, 45
8= 11=GUE/NGL, Verts/ALEPS+435, 109, 70
§ 65§sākotnējais tekstsPS+365, 102, 146
§ 66§sākotnējais tekstsPS+366, 106, 146
§ 70§sākotnējais tekstsbd
1+
2/PS+495, 98, 25
§ 75§sākotnējais tekstsbd
1+
2/PS+520, 63, 41
aiz § 7547EFDDPS-142, 477, 8
aiz § 8548EFDDPS-106, 507, 12
aiz 3. atsauces1GUE/NGLPS-113, 479, 34
aiz 6. atsauces27EFDDPS-101, 484, 22
aiz U apsvēruma28EFDDPS-94, 496, 35
29EFDDPS-107, 496, 18
30EFDDPS
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+429, 135, 63
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
EFDD:groz. Nr. 6, 7, 8, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, § 16, 26 (otrā daļa), 27, 29 (pirmā daļa), 37 (otrā daļa), 59, 60, 65, 66, 70 (otra daļa), 75 (otrā daļa)
GUE/NGL:groz. Nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
ECR:§ 57 (pirmā daļa), 75 (otrā daļa)
Pieprasījumi balsot atsevišķi
ECR:§ 65, 66
Pieprasījumi balsot pa daļām
ECR
§ 57
1.daļa:„mudina dalībvalstis, kuras vēl nav ratificējušas Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību un Eiropas reģionālo vai minoritāšu valodu hartu, to izdarīt;”
2.daļa:„turklāt atgādina, ka ir jāīsteno principi, kas ir izstrādāti Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā (EDSO);”
EFDD
§ 29
1.daļa:„uzsver, ka ES visās dalībvalstīs būtu jāveicina uzņemšanas un integrācijas politika un ka ir nepieņemami, ka atsevišķas dalībvalstis uzskata, ka migrācijas parādība uz tām neattiecas;”
2.daļa:„uzsver, ka, īstenojot visas migrācijas un integrācijas politikas nostādnes, vienmēr būtu jānodrošina vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminēšanas principa ievērošana; atzinīgi vērtē Eiropas integrācijas tīkla darbības sākšanu un iesaka dalībvalstīm pastiprināti apmainīties ar paraugpraksi integrācijas jomā;”
§ 37
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus „vai dzimtisko identitāti”
2.daļa:šie vārdi
§ 70
1.daļa:„atzinīgi vērtē to, ka visas dalībvalstis ir parakstījušas Stambulas konvenciju un ka Eiropas Savienība tai ir pievienojusies;”
2.daļa:„aicina dalībvalstis, kuras minēto konvenciju vēl nav ratificējušas, to izdarīt;”
ECR, EFDD
§ 26
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus „migrācijas nolūkā ir jāpiedāvā droši un legāli maršruti un ka”
2.daļa:šie vārdi
§ 75
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus „seksuālā un reproduktīvā”
2.daļa:šie vārdi
Dažādi
Grozījumi Nr. 12–26 bija atcelti.

 14. ES biškopības nozares perspektīvas un izaicinājumi 

Ziņojums: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
aiz § 221vairāk nekā 76 deputātiEB+324, 264, 15
aiz § 402vairāk nekā 76 deputātiPS-216, 364, 33
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+560, 27, 28
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
EFDD:groz. Nr. 2
Dažādi
Sabine Lösing, Miltiadis Kyrkos, João Ferreira, Barbara Spinelli, Vilija Blinkevičiūtė, Martin Schirdewan, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra un Agustín Díaz De Mera García Consuegra ir atsaukuši savu parakstu no grozījuma Nr. 2 (Reglamenta 169. panta 5. punkts).
Grozījumu Nr. 2 ir parakstījuši arī Laura Ferrara, Angel Dzhambazki, Bogusław Liberadzki un Sirpa Pietikäinen.
Eric Andrieu ir atsaucis savu parakstu no grozījuma Nr. 1.

 15. Banku savienība — 2017. gada ziņojums 

Ziņojums: Sander Loones (A8-0019/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
aiz § 25ENFPS-69, 522, 14
aiz § 56ENFPS-76, 499, 11
aiz § 67ENFPS-62, 536, 12
§ 109EFDDPS-76, 514, 29
§ 11§sākotnējais tekstsats./EB-191, 367, 51
§ 12§sākotnējais tekstsbd
1/PS+527, 85, 3
2+
aiz § 3010EFDDPS-98, 488, 35
aiz § 3111EFDDPS-70, 521, 23
aiz § 328ENFPS-70, 532, 12
§ 391EFDDPS-91, 475, 37
2EFDDPS-143, 453, 11
§sākotnējais tekstsbd
1/PS+484, 98, 38
2/PS+446, 147, 22
3/PS+437, 150, 20
§ 46§sākotnējais tekstsbd
1/PS+591, 14, 10
2/PS+472, 105, 30
3/PS+517, 80, 18
§ 473EFDDPS-90, 487, 42
4EFDDPS-45, 535, 35
§sākotnējais tekstsPS+473, 73, 67
D apsvērums§sākotnējais tekstsbd
1/PS+446, 133, 37
2/PS+455, 124, 32
3/PS+451, 121, 40
4/PS+436, 139, 37
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+476, 116, 25
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
EFDD:D, T apsvērums, § 12 (pirmā daļa), 39, 46, 47, groz. Nr. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11
ENF:groz. Nr. 5, 6, 7, 8
Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE:§ 11
Pieprasījumi balsot pa daļām
EFDD
D apsvērums
1.daļa:„tā kā banku savienības izveide ir jāpastiprina, jo tas ir viens no eurozonas finanšu stabilitātes pamatmērķiem un patiesas ekonomiskās un monetārās savienības neaizstājamiem pamatelementiem; tā kā, lai pabeigtu banku savienības izveidi, ir jāveic turpmāki pasākumi,”
2.daļa:„jo tā netiks pabeigta, kamēr vien netiks nodrošināts fiskālā atbalsta mehānisms vienotajam noregulējuma fondam”
3.daļa:„un trešais pīlārs, kas būtu Eiropas mēroga pieeja noguldījumu (pār)apdrošināšanai;”
4.daļa:„tā kā ECB priekšsēdētājs Mario Draghi ir vairākkārt norādījis, ka ENAS joprojām ir banku savienības pamata pīlārs; tā kā banku savienības izveides pabeigšana ir ļoti svarīga, lai sarautu saikni starp bankām un valstīm; tā kā ir jāpastiprina centieni, lai no glābšanas pasākumiem pārietu uz iekšējo rekapitalizāciju; tā kā joprojām pietiekama uzmanība netiek pievērsta riskiem atsevišķu valstu banku sistēmās; tā kā pašreizējie labvēlīgie ekonomiskie apstākļi dod iespēju virzīt reformas, kas vajadzīgas, lai pabeigtu banku savienības izveidi;”
§ 12
1.daļa:„atgādina, ka pastāv ar valsts parādu saistīti riski;”
2.daļa:„norāda, ka dažās dalībvalstīs finanšu iestādes ir pārāk daudz ieguldījušas savas valsts valdības emitētajās obligācijās, tādējādi radot pārmērīgu "iekšzemes novirzi", lai gan viens no banku savienības galvenajiem uzdevumiem ir saraut saikni starp bankas un valsts risku; atzīmē, ka ir vēlama lielāka daudzveidība banku valsts obligāciju portfeļos, lai samazinātu finanšu stabilitātes riskus; uzskata, ka ES normatīvajam regulējumam par prudenciālu pieeju valsts parādam būtu jāatbilst starptautiskajiem standartiem; norāda uz BCBS pašreizējo darbu valsts riska jomā un, konkrētāk, uz tās nesen publicēto diskusiju dokumentu "Valsts riska darījumu regulēšana"; tāpēc ar lielu interesi gaida FSP darba rezultātus valsts parāda jomā, kas palīdzēs pieņemt turpmākos lēmumus; uzsver valsts obligāciju būtisko lomu, nodrošinot kvalitatīvus likvīdos aktīvus ieguldītājiem un stabilus finansējuma avotus valdībām; šajā saistībā ņem vērā Komisijas pašreizējo darbu pie idejas par t. s. ar valsts obligācijām nodrošinātajiem vērtspapīriem, kas varētu palīdzēt risināt šo problēmu; atgādina, ka ar valsts obligācijām nodrošinātos vērtspapīrus nevarētu izmantot parāda kopīgošanai; uzskata, ka tirgus dalībnieku ieguldījums varētu palīdzēt nodrošināt tirgus interesi par šiem vērtspapīriem;”
§ 39
1.daļa:„atgādina, ka Starpvaldību nolīguma par vienoto noregulējuma fondu (VNF) saturu galu galā ir paredzēts iekļaut ES tiesiskajā regulējumā;”
2.daļa:„atgādina, ka fiskālais atbalsts ir būtiski svarīgs, lai nodrošinātu uzticamu un efektīvu noregulējuma režīmu un spēju tikt galā ar sistēmiskām krīzēm banku savienībā, kā arī lai izvairītos no banku glābšanas, izmantojot publiskā sektora līdzekļus;”
3.daļa:„ņem vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Stabilizācijas mehānismu pārveidot par Eiropas Monetāro fondu, kas nodrošinātu fiskālā atbalsta funkciju vienotajam noregulējuma fondam;”
§ 46
1.daļa:„atgādina, ka noguldījumu aizsardzība ir visiem ES iedzīvotājiem svarīgs jautājums”
2.daļa:„un ka banku savienība bez trešā pīlāra ir nepilnīga;”
3.daļa:„pašlaik komiteju līmenī apspriež priekšlikumu par ENAS; šajā saistībā ņem vērā Komisijas 2017. gada 11. oktobra paziņojumu;”

 16. Džihādistu ienākumu avotu likvidēšana — vēršanās pret terorisma finansēšanu 

Ziņojums: Javier Nart (A8-0035/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
§ 1, aiz e) apakšpunkta11ENF-
§ 1, p) apakšpunkts12ENF-
§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
§ 1, ah) apakšpunkts§sākotnējais tekstsPS+580, 5, 17
§ 213ENF-
aiz 3. atsauces4ENF-
aiz C apsvēruma5ENF-
6ENF-
7ENF-
aiz G apsvēruma1GUE/NGLPS-177, 424, 7
aiz H apsvēruma2GUE/NGL-
aiz I apsvēruma3GUE/NGLPS-120, 446, 38
8ENF-
9ENF-
10ENF-
K apsvērums§sākotnējais tekstsPS+574, 13, 22
balsojums: ieteikums (viss teksts)PS+533, 24, 43
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
GUE/NGL:groz. Nr. 1, 3
ENF:K apsv., § 1, ah) apakšpunkts
Pieprasījumi balsot pa daļām
ENF
§ 1, p) apakšpunkts
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus „cīņai pret islamofobiju, lai novērstu to” un „uzbrukumi musulmaņiem”
2.daļa:šie vārdi

 17. ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 62. sesijā 

Ziņojums: Izaskun Bilbao Barandica un Ángela Vallina (A8-0022/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
§ 1, aiz a) apakšpunkta2PPEPS+430, 138, 24
§ 1, f) apakšpunkts§sākotnējais tekstsPS+524, 12, 62
§ 1, h) apakšpunkts§sākotnējais tekstsbd
1+
2/EB+368, 208, 16
§ 1, i) apakšpunkts§sākotnējais tekstsbd
1/PS+557, 27, 13
2/PS+309, 269, 12
§ 1, j) apakšpunktssākotnējais tekstsPS+469, 87, 24
§ 1, k) apakšpunkts3PPEPS-209, 312, 69
§ 1, p) apakšpunkts§sākotnējais tekstsbd
1/PS+552, 20, 16
2/PS+368, 210, 13
3/PS+410, 131, 43
§ 1, w) apakšpunkts4PPEPS-246, 343, 11
§sākotnējais tekstsbd
1/PS+557, 19, 18
2/PS+343, 208, 43
§ 1, ae) apakšpunkts5PPEPS-264, 312, 16
§ 1, af) apakšpunkts6PPEPS-262, 309, 19
§ 1, ai) apakšpunkts§sākotnējais tekstsbd
1/PS+549, 23, 18
2/PS+446, 142, 5
§ 1, aj) apakšpunkts7PPEPS-243, 339, 8
F apsvērums1PPEPS-262, 316, 14
J apsvērums§sākotnējais tekstsbd
1+
2/EB+330, 250, 10
3+
X apsvērums§sākotnējais tekstsats.+
Y apsvērums§sākotnējais tekstsPS+387, 146, 55
balsojums: ieteikums (viss teksts)PS+417, 48, 72
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ENF:§ 1, f), w) apakšpunkts
PPE:groz. Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
S&D:Y apsvērums, § 1 j) un p) apakšpunkts
Verts/ALE:§ 1, i), ai) apakšpunkts
Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE:X, Y apsvērums
Pieprasījumi balsot pa daļām
Verts/ALE
§ 1, i) apakšpunkts
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus „un privātos”
2.daļa:šie vārdi
§ 1, ai) apakšpunkts
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus „un privātos”
2.daļa:šie vārdi
PPE
J apsvērums
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus „sabiedrības” un „tā kā lauku apvidos ir ierobežotāka piekļuve seksuālās un reproduktīvās veselības tiesībām un izglītībai;”
2.daļa:„sabiedrības”
3.daļa:„tā kā lauku apvidos ir ierobežotāka piekļuve seksuālās un reproduktīvās veselības tiesībām un izglītībai;”
§ 1, h) apakšpunkts
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdu „vispārēju”
2.daļa:šis vārds
§ 1, p) apakšpunkts
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus „vispārējai” un „jo īpaši attiecībā uz seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām;”
2.daļa:„vispārējai”
3.daļa:„ , jo īpaši attiecībā uz seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām”
§ 1, w) apakšpunkts
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdu „sabiedriskos”
2.daļa:šis vārds
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 3. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika