Indiċi 
Minuti
PDF 709kWORD 44k
Il-Ħamis, 1 ta' Marzu 2018 - Brussell
Riżultati tal-votazzjonijiet

 Abbrevjazzjonijiet u simboli

 1. Id-data tal-applikazzjoni tal-miżuri ta' traspożizzjoni tal-Istati Membri ***I 

Rapport: Werner Langen (A8-0024/2018)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni unikaVSI+543, 27, 53

 2. Ftehim Bilaterali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerka dwar miżuri prudenzjali fir-rigward tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni *** 

Rakkomandazzjoni: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni: approvazzjoniVSI+563, 46, 17

 3. Nomina ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - Annemie Turtelboom * 

Rapport: Indrek Tarand (A8-0027/2018) (Votazzjoni sigrieta (Artikolu 180(a), paragrafu 1, tar-Regoli ta' Proċedura))

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni: nomina ta' Annemie TurtelboomSIG+501, 91, 32

 4. Ħatra tal-Membri tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni * 

Rapport: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018) (Votazzjoni sigrieta (Artikolu 180(a), paragrafu 1, tar-Regoli ta' Proċedura))

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni: ħatra ta' Boštjan JazbecSIG+464, 104, 64

 5. Twaqqif ta' kumitat speċjali dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa (TAX3) 

Proposta għal deċiżjoni: B8-0125/2018

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Proposta għal deċiżjoni B8-0125/2018
(Konferenza tal-Presidenti)
votazzjoni: deċiżjoni (it-test kollu)+

 6. Id-definizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb spirituż u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż ***I 

Rapport: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Emendi mill-kumitat responsabbli - votazzjoni kollettiva1-3
5-11
13-25
29-58
60
62
66-94
96
98-120
122-124
126-190
kumitat+
Emendi mill-kumitat responsabbli – votazzjonijiet separati4kumitatVsep-
12kumitatVsep-
26kumitatVmaq
1/VSI+535, 92, 11
2/VSI-291, 320, 16
27kumitatVmaq
1/VSI+524, 97, 12
2/VSI-282, 331, 15
28kumitatVmaq
1/VSI+516, 101, 14
2/VSI-279, 335, 18
59kumitatVmaq
1+
2+
61kumitatVsep+
63kumitatVsep+
64kumitatVsep+
65kumitatVsep+
95kumitatVmaq
1/VSI+530, 91, 15
2/VSI-218, 394, 16
97kumitatVSI-213, 398, 22
121kumitatVsep/VE+348, 259, 28
125kumitatVsep/VE+352, 257, 25
Artikolu 4, § 2, wara l-punt e192+ minn 38 Membru-
Artikolu 6, wara l-§ 1194GUE/NGLVSI-251, 360, 25
Artikolu 8, § 5, sub§ 2191EmTALDE-
Wara l-premessa 21193GUE/NGLVSI-262, 358, 13
votazzjoni: proposta tal-KummissjoniVSI+593, 28, 11
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
GUE/NGL:emendi 27 (it-tieni parti), 28 (it-tieni parti), 95, 97, 193, 194
ECR:emendi 26, 27, 28, 95
Talbiet għal votazzjoni separata
GUE/NGL:emendi 95, 97
ALDE:emendi 12, 61, 63, 64, 65
PPE:emendi 4, 12
Aktar minn 38 Membru:emendi 27, 28, 121, 125
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
ALDE:
emenda 59
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "l-applikant jew" u "(minn hawn 'il quddiem imsejjaħ "applikant")"
it-tieni partidan il-kliem
ECR:
emenda 26
l-ewwel parti""ta' oriġini agrikola": miksub mill-prodotti agrikoli elenkati fl-Anness I għat-TFUE"
it-tieni parti"jew xorb alkoħoliku ffermentat li joriġina esklussivament minn prodotti bħal dawn"
emenda 95
l-ewwel parti""ta' oriġini agrikola" tfisser miksub minn prodotti agrikoli elenkati fl-Anness I tat-Trattat"
it-tieni parti"jew oġġetti tal-ikel ipproċessati li joriġinaw esklussivament minn tali prodotti, adattati għall-konsum mill-bniedem"
GUE/NGL, ECR:
emenda 27
l-ewwel parti"L-alkoħol użat fil-produzzjoni tax-xorb spirituż u sabiex jiddilwixxi jew iħoll il-kuluri, l-aromatizzanti jew kwalunkwe addittiv awtorizzat ieħor użat fil-preparazzjoni ta' xorb spirituż għandu jkun alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola"
it-tieni parti"jew li ġej mill-birra"
emenda 28
l-ewwel parti"Id-distillati użati fil-produzzjoni tax-xorb spirituż u sabiex jiddilwixxu jew iħollu l-kuluri, l-aromatizzanti jew kwalunkwe addittiv awtorizzat ieħor użat fil-preparazzjoni ta' xorb spirituż għandhom ikunu esklussivament ta' oriġini agrikola"
it-tieni parti"jew ġejjin mill-birra"
Varji:
Nadja Hirsch, Elmar Brok et Ivica Tolić huma wkoll firmatarji tal-emenda 192.

 7. Skambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni * 

Rapport: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Emendi mill-kumitat responsabbli - votazzjoni kollettiva1-4
7-10
12 14-15
17-21
23-41
kumitat+
Emendi mill-kumitat responsabbli – votazzjonijiet separati6kumitatVsep/VE-299, 328, 4
11kumitatVsep-
16kumitatVsep/VE+332, 285, 18
42kumitatVsep-
Artikolu 1, § 1, punt 2 Direttiva 2011/16/UE Artikolu 8aaa, § 147GUE/NGL-
Artikolu 1, § 1, punt 2 Direttiva 2011/16/UE Artikolu 8aaa, § 2, sub§ 148GUE/NGL-
22kumitat+
Artikolu 1, § 1, punt 2 Direttiva 2011/16/UE Artikolu 8aaa, § 2, sub§ 249EmTGUE/NGL-
Artikolu 1, § 1, punt 2 Direttiva 2011/16/UE Artikolu 8aaa, wara l-§ 550GUE/NGL-
Anness Direttiva 2011/16/UE Anness IV, Taqsima A, wara l-punt 351GUE/NGL-
Premessa 644GUE/NGL-
5kumitat+
Premessa 845GUE/NGL-
Wara l-premessa 1143GUE/NGLVSI-146, 466, 21
Premessa 1346revGUE/NGL-
13kumitat+
votazzjoni: proposta tal-KummissjoniVSI+541, 33, 61
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
GUE/NGL:emenda 43
Talbiet għal votazzjoni separata
PPE:emendi 6, 11, 16, 42

 8. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: qamħirrum ġenetikament modifikat 59122 (DAS-59122-7) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0122/2018

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0122/2018
(Kumitat ENVI)
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+405, 205, 25
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
Verts/ALE, ENF:votazzjoni finali

 9. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87427 × MON 89034 × NK603 u qamħirrum ġenetikament modifikat li jikkombina tnejn mill-eventi MON 87427, MON 89034 u NK603 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0124/2018

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0124/2018
(Kumitat ENVI)
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+402, 208, 25
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
Verts/ALE, ENF:votazzjoni finali

 10. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - EGF/2017/006 ES/Galicia apparel - Spanja 

Rapport: Esteban González Pons (A8-0033/2018) (maġġoranza tal-Membri komponenti tal-Parlament meħtieġa u 3/5 tal-voti espressi għall-adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Wara l-§ 81GUE/NGLVSI-120, 499, 10
Wara l-§ 153GUE/NGLVSI-85, 531, 9
Wara l-§ 162GUE/NGLVSI-128, 492, 5
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+550, 75, 6
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
GUE/NGL:emendi 1, 2, 3

 11. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: EGF/2017/007 SE/Ericsson 

Rapport: Urmas Paet (A8-0032/2018) (maġġoranza tal-Membri komponenti tal-Parlament meħtieġa u 3/5 tal-voti espressi għall-adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+557, 71, 4

 12. Deċiżjoni tal-Kummissjoni biex jiġi attivat l-Artikolu 7(1) tat-TUE minħabba s-sitwazzjoni fil-Polonja 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0119/2018
(Kumitat LIBE)
§ 15ENFVSI-122, 484, 14
§ 26ENFVSI-118, 481, 15
Wara l-§ 24GUE/NGL,
Verts/ALE
VSI-127, 478, 24
Wara l-kunsiderazzjoni 41GUE/NGL,
Verts/ALE
VSI-232, 326, 67
2GUE/NGL,
Verts/ALE
VSI-134, 458, 40
3GUE/NGL,
Verts/ALE
VSI-273, 273, 81
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+422, 147, 48
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi
B8-0120/2018ECR
B8-0121/2018ENF
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
ECR:emendi 1, 3, votazzjoni finali
ENF:emendi 5, 6, votazzjoni finali
GUE/NGLemendi 1, 2, 3, 4

 13. Is-Sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali fl-UE fl-2016 

Rapport: Frank Engel (A8-0025/2018)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
§ 131EFDDVSI-115, 493, 19
Wara l-§ 132EFDDVSI-99, 517, 7
33EFDDVSI-135, 482, 7
34EFDDVSI-124, 489, 18
§ 235EFDDVSI-115, 507, 9
Wara l-§ 102GUE/NGLVSI-123, 484, 17
Wara l-§ 133GUE/NGLVSI-131, 493, 6
Wara l-§ 144GUE/NGL-
§ 16§test oriġinaliVSI+411, 182, 37
Wara l-§ 1636EFDDVSI-79, 545, 3
Wara l-§ 1737EFDDVSI-60, 535, 32
38EFDDVSI-129, 490, 7
Wara l-§ 1839EFDDVSI-129, 463, 32
§ 2040EFDDVSI-43, 543, 32
Wara l-§ 2041EFDDVSI-125, 478, 22
Wara l-§ 2342EFDDVSI-129, 475, 17
§ 26§test oriġinaliVmaq
1+
2/VSI+477, 123, 25
§ 27§test oriġinaliVSI+482, 86, 56
§ 29§test oriġinaliVmaq
1/VSI+476, 104, 44
2+
Wara l-§ 365GUE/NGLVSI-120, 502, 7
§ 37§test oriġinaliVmaq
1+
2/VSI+508, 73, 46
Wara l-§ 3743EFDDVSI-98, 520, 9
Wara l-§ 4844EFDDVSI-116, 482, 25
49EFDDVSI-106, 491, 28
§ 57§test oriġinaliVmaq
1/VSI+523, 62, 41
2+
§ 5945EFDDVSI-114, 498, 16
§test oriġinaliVSI+466, 110, 40
Wara l-§ 5946EFDDVSI-114, 478, 34
§ 60§test oriġinaliVSI+492, 91, 39
Wara l-§ 626= 9=GUE/NGL, Verts/ALEVSI-248, 312, 64
Wara l-§ 637= 10=GUE/NGL, Verts/ALEVSI+422, 159, 45
8= 11=GUE/NGL, Verts/ALEVSI+435, 109, 70
§ 65§test oriġinaliVSI+365, 102, 146
§ 66§test oriġinaliVSI+366, 106, 146
§ 70§test oriġinaliVmaq
1+
2/VSI+495, 98, 25
§ 75§test oriġinaliVmaq
1+
2/VSI+520, 63, 41
Wara l-§ 7547EFDDVSI-142, 477, 8
Wara l-§ 8548EFDDVSI-106, 507, 12
Wara l-kunsiderazzjoni 31GUE/NGLVSI-113, 479, 34
Wara l-kunsiderazzjoni 627EFDDVSI-101, 484, 22
Wara l-premessa U28EFDDVSI-94, 496, 35
29EFDDVSI-107, 496, 18
30EFDDVSI
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+429, 135, 63
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
EFDD:emendi 6, 7, 8, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, §§ 16, 26 (it-tieni parti), 27, 29 (l-ewwel parti), 37 (it-tieni parti), 59, 60, 65, 66, 70 (it-tieni parti), 75 (it-tieni parti)
GUE/NGL:emendi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
ECR:§§ 57 (l-ewwel parti), 75 (it-tieni parti)
Talbiet għal votazzjoni separata
ECR:§§ 65, 66
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
ECR:
§ 57
l-ewwel parti"Iħeġġeġ lil dawk l-Istati Membri li għadhom ma rratifikawx il-Konvenzjoni Qafas għall-Ħarsien tal-Minoranzi Nazzjonali u l-Karta Ewropea għal-Lingwi Reġjonali jew Minoritarji biex dan jagħmluh;"
it-tieni parti"ifakkar, barra minn hekk, fil-ħtieġa li jiġu implimentati l-prinċipji żviluppati fil-qafas tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE);"
EFDD:
§ 29
l-ewwel parti"Jisħaq li l-UE jenħtieġ li tippromwovi politika ta' akkoljenza u ta' integrazzjoni fl-Istati Membri kollha, u li huwa inaċċettabbli li ċerti Stati Membri jallegaw li ma għandhomx x'jaqsmu mal-fenomenu tal-migrazzjoni;"
it-tieni parti"jenfasizza l-fatt li l-prinċipji ta' trattament ugwali u ta' nondiskriminazzjoni jenħtieġ li dejjem jiġu żgurati fil-politiki kollha tal-migrazzjoni u tal-integrazzjoni;" "jilqa' b'sodisfazzjon il-varar tan-Netwerk Ewropew ta' Integrazzjoni u jirrakkomanda li jiżdied l-iskambju tal-aħjar prattiki fost l-Istati Membri fil-qasam tal-integrazzjoni;"
§ 37
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "jew l-identità tal-ġeneru"
it-tieni partidan il-kliem
§ 70
l-ewwel parti"Jilqa' l-fatt li kull Stat Membru ffirma l-Konvenzjoni ta' Istanbul u li l-Unjoni Ewropea aderixxiet għaliha;"
it-tieni parti"jistieden lill-Istati Membri li għadhom ma rratifikawx il-Konvenzjoni biex jagħmlu dan;"
ECR, EFDD:
§ 26
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "jkunu disponibbli rotot sikuri u legali għall-migrazzjoni, u li"
it-tieni partidan il-kliem
§ 75
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "sesswali u riproduttiva"
it-tieni partidan il-kliem
Varji
L-emendi 12 - 26 tħassru.

 14. Prospetti u sfidi għas-settur tal-apikultura tal-UE 

Rapport: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Wara l-§ 221+ minn 76 MembruVE+324, 264, 15
Wara l-§ 402+ minn 76 MembruVSI-216, 364, 33
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+560, 27, 28
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
EFDD:emenda 2
Varji
Sabine Lösing, Miltiadis Kyrkos, João Ferreira, Barbara Spinelli, Vilija Blinkevičiūtė, Martin Schirdewan, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra u Agustín Díaz De Mera García Consuegra rtiraw l-firma tagħhom mill-emenda 2 (Artikolu 169(5), tar-Regoli ta' Proċedura).
Laura Ferrara, Angel Dzhambazki, Bogusław Liberadzki u Sirpa Pietikäinen iffirmaw ukoll l-emenda 2.
Eric Andrieu irtira l-firma tiegħu mill-emenda 1.

 15. Unjoni Bankarja - Rapport Annwali 2017 

Rapport: Sander Loones (A8-0019/2018)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Wara l-§ 25ENFVSI-69, 522, 14
Wara l-§ 56ENFVSI-76, 499, 11
Wara l-§ 67ENFVSI-62, 536, 12
§ 109EFDDVSI-76, 514, 29
§ 11§test oriġinaliVsep/VE-191, 367, 51
§ 12§test oriġinaliVmaq
1/VSI+527, 85, 3
2+
Wara l-§ 3010EFDDVSI-98, 488, 35
Wara l-§ 3111EFDDVSI-70, 521, 23
Wara l-§ 328ENFVSI-70, 532, 12
§ 391EFDDVSI-91, 475, 37
2EFDDVSI-143, 453, 11
§test oriġinaliVmaq
1/VSI+484, 98, 38
2/VSI+446, 147, 22
3/VSI+437, 150, 20
§ 46§test oriġinaliVmaq
1/VSI+591, 14, 10
2/VSI+472, 105, 30
3/VSI+517, 80, 18
§ 473EFDDVSI-90, 487, 42
4EFDDVSI-45, 535, 35
§test oriġinaliVSI+473, 73, 67
Premessa D§test oriġinaliVmaq
1/VSI+446, 133, 37
2/VSI+455, 124, 32
3/VSI+451, 121, 40
4/VSI+436, 139, 37
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+476, 116, 25
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
EFDD:premessi D, T, §§ 12 (l-ewwel parti), 39, 46, 47, emendi 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11
ENF:emendi 5, 6, 7, 8
Talbiet għal votazzjoni separata
PPE:§ 11
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
EFDD:
premessa D
l-ewwel parti"billi l-Unjoni Bankarja teħtieġ tisħiħ peress li hija objettiv fundamentali għall-istabbiltà finanzjarja taż-żona euro, u hija element kostitwenti indispensabbli għal Unjoni Ekonomika u Monetarja ġenwina; billi jinħtieġu aktar sforzi għat-tlestija tal-Unjoni Bankarja"
it-tieni partiperess li hija tibqa' mhux kompluta sakemm din ma jkollhiex garanzija ta' kontinġenza fiskali"
it-tielet parti"u t-tielet pilastru, li huwa approċċ Ewropew għall-assigurazzjoni/riassigurazzjoni tad-depożiti"
ir-raba' parti"billi l-President tal-BĊE, Mario Draghi, ddikjara ripetutament li Skema Ewropea ta' Assigurazzjoni tad-Depożiti (EDIS) tibqa' pilastru fundamentali tal-Unjoni Bankarja; billi Unjoni Bankarja kompluta hija fundamentali biex tinkiser ir-rabta bejn ir-riskji bankarji u r-riskji s-sovrani; billi jeħtieġ li jissaħħu l-isforzi biex issir bidla minn rikapitalizzazzjoni għal rikapitalizzazzjoni interna; billi r-riskji f'ċerti sistemi bankarji nazzjonali għadhom mhux indirizzati biżżejjed; billi l-kundizzjonijiet ekonomiċi favorevoli attwali jikkostitwixxu tieqa ta' opportunità biex jitmexxew 'il quddiem ir-riformi neċessarji biex titlesta l-Unjoni Bankarja;"
§ 12
l-ewwel partiIfakkar li hemm riskji assoċjati mad-dejn sovran;
it-tieni parti"jinnota li f'xi Stati Membri l-istituzzjonijiet finanzjarji investew wisq f'bonds maħruġa mill-gvernijiet tagħhom stess, u dan jikkostitwixxi "tendenza għas-suq domestiku (home bias)" eċċessiv, filwaqt li wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-Unjoni Bankarja huwa li tinkiser ir-rabta tar-riskju tal-banek u tar-riskju sovran; jinnota li jkun aħjar jekk ikun hemm aktar diversità fil-portafolli ta' bonds tal-gvern tal-banek sabiex jonqsu r-riskji għall-istabbiltà finanzjarja; iqis li l-qafas regolatorju tal-UE dwar it-trattament prudenzjali ta' dejn sovran jenħtieġ li jkun konsistenti mal-istandard internazzjonali; jirrimarka l-ħidma kontinwa tal-BCBS fuq ir-riskju sovran, u b'mod aktar speċifiku d-dokument ta' diskussjoni tiegħu li ġie ppubblikat reċentament dwar, "It-trattament regolatorju tal-iskoperturi sovrani"; jistenna, għalhekk, b'interess kbir ir-riżultati tal-ħidma tal-FSB fuq id-dejn sovran sabiex jiġu ggwidati deċiżjonijiet futuri; jenfasizza r-rwol kruċjali tal-bonds tal-gvern fil-provvediment ta' assi ta' kwalità għolja u likwidi għall-investituri u ta' sorsi ta' finanzjament stabbli għall-gvernijiet; jieħu nota, f'dan ir-rigward, tal-ħidma kontinwa tal-Kummissjoni fuq l-idea tal-hekk imsejħa titoli koperti minn bonds sovrani (SBBSs) bħala mod possibbli biex tiġi indirizzata din il-kwistjoni; ifakkar li l-SBBSs ma jikkostitwixxux forma ta' mutwalizzazzjoni tad-dejn; iqis li l-kontribut minn parteċipanti tas-suq jista' jkun ta' għajnuna sabiex jiġi żgurat l-interess tas-suq fis-SBBSs;"
§ 39
l-ewwel parti"Ifakkar li s-sustanza tal-Ftehim Intergovernattiv fir-rigward tal-Fond Uniku ta' Riżoluzzjoni (SRF) hija li fl-aħħar mill-aħħar ikun inkorporat fil-qafas ġuridiku tal-Unjoni;"
it-tieni parti"ifakkar li l-garanzija ta' kontinġenza fiskali hija essenzjali sabiex jiġu żgurati qafas ta' riżoluzzjoni kredibbli u effiċjenti, u l-kapaċità li jiġu ġestiti kriżijiet sistemiċi fl-Unjoni Bankarja, kif ukoll biex jiġi evitat ir-rikors għal rikapitalizzazzjonijiet tal-banek iffinanzjati minn fondi pubbliċi;"
it-tielet parti"jinnota l-proposta tal-Kummissjoni biex il-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà jinbidel f'Fond Monetarju Ewropew, li jkollu l-funzjoni ta' garanzija ta' kontinġenza fiskali għall-Fond Uniku ta' Riżoluzzjoni;"
§ 46
l-ewwel parti"Ifakkar li l-protezzjoni tad-depożiti hija ta' tħassib komuni għaċ-ċittadini kollha tal-UE"
it-tieni parti"u li l-Unjoni Bankarja tibqa' mhux kompluta mingħajr it-tielet pilastru tagħha"
it-tielet parti"qiegħed attwalment jiddibatti l-proposta dwar Skema Ewropea ta' Assigurazzjoni tad-Depożiti (EDIS) fil-livell ta' Kumitat; jinnota, f'dan ir-rigward, il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Ottubru 2017;"

 16. Il-qtugħ tas-sorsi ta' dħul għall-ġiħadisti - nindirizzaw il-finanzjament tat-terroriżmu 

Rapport: Javier Nart (A8-0035/2018)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
§ 1, wara l-punt e11ENF-
§ 1, punt p12ENF-
§test oriġinaliVmaq
1+
2+
§ 1, punt ah§test oriġinaliVSI+580, 5, 17
§ 213ENF-
Wara l-kunsiderazzjoni 34ENF-
Wara l-premessa C5ENF-
6ENF-
7ENF-
Wara l-premessa G1GUE/NGLVSI-177, 424, 7
Wara l-premessa H2GUE/NGL-
Wara l-Premessa I3GUE/NGLVSI-120, 446, 38
8ENF-
9ENF-
10ENF-
Premessa K§test oriġinaliVSI+574, 13, 22
votazzjoni: rakkomandazzjoni (it-test kollu)VSI+533, 24, 43
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
GUE/NGLemendi 1, 3
ENF:premessa K, § 1, punt ah
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
ENF:
§ 1, punt p
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "jikkumbattu l-Iżlamofobija, bil-għan li", "kif ukoll attakki kontra Musulmani" u "ieħor"
it-tieni partidan il-kliem

 17. Il-prijoritajiet tal-UE għat-62 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa 

Rapport: Izaskun Bilbao Barandica u Ángela Vallina (A8-0022/2018)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
§ 1, wara l-punt a2PPEVSI+430, 138, 24
§ 1, punt f§test oriġinaliVSI+524, 12, 62
§ 1, punt h§test oriġinaliVmaq
1+
2/VE+368, 208, 16
§ 1, punt i§test oriġinaliVmaq
1/VSI+557, 27, 13
2/VSI+309, 269, 12
§ 1, punt jtest oriġinaliVSI+469, 87, 24
§ 1, punt k3PPEVSI-209, 312, 69
§ 1, punt p§test oriġinaliVmaq
1/VSI+552, 20, 16
2/VSI+368, 210, 13
3/VSI+410, 131, 43
§ 1, punt w4PPEVSI-246, 343, 11
§test oriġinaliVmaq
1/VSI+557, 19, 18
2/VSI+343, 208, 43
§ 1, punt ae5PPEVSI-264, 312, 16
§ 1, punt af6PPEVSI-262, 309, 19
§ 1, punt ai§test oriġinaliVmaq
1/VSI+549, 23, 18
2/VSI+446, 142, 5
§ 1, punt aj7PPEVSI-243, 339, 8
Premessa F1PPEVSI-262, 316, 14
Premessa J§test oriġinaliVmaq
1+
2/VE+330, 250, 10
3+
Premessa X§test oriġinaliVsep+
Premessa Y§test oriġinaliVSI+387, 146, 55
votazzjoni: rakkomandazzjoni (it-test kollu)VSI+417, 48, 72
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
ENF:§ 1, punti f, w
PPE:emendi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
S&D:premessa Y, § 1 punti j, p
Verts/ALE:§ 1, punti i, ai
Talbiet għal votazzjoni separata
PPE:premessi X, Y
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
Verts/ALE:
§ 1, punt i
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "u privati"
it-tieni partidan il-kliem
§ 1, punt ai
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "u privati"
it-tieni partidan il-kliem
PPE:
premessa J
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "pubbliċi" u "billi l-aċċess għad-drittijiet tas-saħħa sesswali u riproduttiva u l-edukazzjoni dwarhom huwa aktar limitat fiż-żoni rurali;"
it-tieni parti"pubbliċi"
it-tielet parti"billi l-aċċess għad-drittijiet tas-saħħa sesswali u riproduttiva u l-edukazzjoni dwarhom huwa aktar limitat fiż-żoni rurali;"
§ 1, punt h
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kelma: "universali"
it-tieni partidin il-kelma
§ 1, punt p
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "universali" u "b'mod partikolari fir-rigward tas-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi"
it-tieni parti"universali"
it-tielet parti"b'mod partikolari fir-rigward tas-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi"
§ 1, punt w
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kelma: "pubbliċi"
it-tieni partidin il-kelma
Aġġornata l-aħħar: 3 ta' Mejju 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza