Index 
Proces-verbal
PDF 680kWORD 44k
Joi, 1 martie 2018 - Bruxelles
Rezultatele voturilor

 Semnificația abrevierilor și simbolurilor

 1. Distribuția de asigurări: data de aplicare a măsurilor de transpunere ale statelor membre ***I 

Raport: Werner Langen (A8-0024/2018)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot unicAN+543, 27, 53

 2. Acordul bilateral UE-SUA privind măsurile prudențiale referitoare la asigurare și reasigurare *** 

Recomandare: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot: aprobareAN+563, 46, 17

 3. Numirea unui membru al Curții de Conturi - Annemie Turtelboom * 

Raport: Indrek Tarand (A8-0027/2018) [vot secret, articolul 180a alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot: candidatura lui Annemie TurtelboomSEC+501, 91, 32

 4. Numirea unui membru al Comitetului unic de rezoluție * 

Raport: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018) [vot secret, articolul 180a alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot: numirea lui Boštjan JazbecSEC+464, 104, 64

 5. Constituirea unei comisii speciale privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea sarcinilor fiscale 

Propunere de decizie B8-0125/2018

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
Propunere de rezoluție B8-0125/2018
(Conferința președinților)
vot: decizie (întregul text)+

 6. Definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase și protecția indicațiilor geografice ale acestora ***I 

Raport: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Amendamente ale comisiei competente în fond - vot în bloc1-3
5-11
13-25
29-58
60
62
66-94
96
98-120
122-124
126-190
comisia+
Amendamente ale comisiei competente în fond - vot separat4comisiavs-
12comisiavs-
26comisiadiv
1+535, 92, 11
2/AN-291, 320, 16
27comisiadiv
1+524, 97, 12
2/AN-282, 331, 15
28comisiadiv
1+516, 101, 14
2/AN-279, 335, 18
59comisiadiv
1+
2+
61comisiavs+
63comisiavs+
64comisiavs+
65comisiavs+
95comisiadiv
1+530, 91, 15
2/AN-218, 394, 16
97comisiaAN-213, 398, 22
121comisiavs/VE+348, 259, 28
125comisiavs/VE+352, 257, 25
Articolul 4 § 2, după litera e192Peste 38 de deputați-
Articolul 6, după § 1194GUE/NGLAN-251, 360, 25
Articolul 8, § 5, subpunctul 2191SALDE-
După considerentul 21193GUE/NGLAN-262, 358, 13
vot: propunerea ComisieiAN+593, 28, 11
Solicitări de vot prin apel nominal
GUE/NGL:amendamentele 27 (a doua parte), 28 (a doua parte), 95, 97, 193, 194
ECR:amendamentele 26, 27, 28, 95
Solicitări de vot separat
GUE/NGL:amendamentele 95, 97
ALDE:amendamentele 12, 61, 63, 64, 65
PPE:amendamentele 4, 12
Peste 38 de deputațiamendamentele 27, 28, 121, 125
Solicitări de vot pe părți
ALDE:
amendamentul 59
Prima parteÎntregul text, cu excepția cuvintelor: „solicitantul sau” și „(denumiți în continuare „solicitantul”)”
A doua parteaceste cuvinte
ECR:
amendamentul 26
Prima parte„„de origine agricolă” înseamnă obținut din produsele agricole enumerate în anexa I la TFUE”
A doua parte„sau băuturi alcoolice fermentate derivate exclusiv din astfel de produse”
amendamentul 95
Prima parte„De origine agricolă” înseamnă obținut din produse agricole enumerate în anexa I la tratat”
A doua parte„sau din produse alimentare care provin exclusiv din astfel de produse agricole, adecvate pentru consumul uman”
GUE/NGL, ECR:
amendamentul 27
Prima parte„Alcoolul folosit la producerea băuturilor spirtoase și la diluarea sau la dizolvarea coloranților, a aromelor sau a oricăror alți aditivi autorizați utilizați la prepararea băuturilor spirtoase trebuie să fie alcool etilic de origine agricolă”
A doua parte„sau derivat din bere”
amendamentul 28
Prima parte„Distilatele folosite la producerea băuturilor spirtoase și la diluarea sau la dizolvarea coloranților, a aromelor sau a oricăror alți aditivi autorizați utilizați la prepararea băuturilor spirtoase trebuie să fie exclusiv de origine agricolă”
A doua parte„sau derivate din bere”
Diverse:
Nadja Hirsch, Elmar Brok și Ivica Tolić sunt, de asemenea, semnatari ai amendamentului 192.

 7. Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal * 

Raport: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Amendamente ale comisiei competente în fond - vot în bloc1-4
7-10
12 14-15
17-21
23-41
comisia+
Amendamente ale comisiei competente în fond - vot separat6comisiavs/VE-299, 328, 4
11comisiavs-
16comisiavs/VE+332, 285, 18
42comisiavs-
Articolul 1, § 1, punctul 2 Directiva 2011/16/UE Articolul 8aaa, § 147GUE/NGL-
Articolul 1, § 1, punctul 2 Directiva 2011/16/UE Articolul 8aaa, § 2, sub-§ 148GUE/NGL-
22comisia+
Articolul 1, § 1, punctul 2 Directiva 2011/16/UE Articolul 8aaa, § 2, sub-§ 249SGUE/NGL-
Articolul 1, § 1, punctul 2 Directiva 2011/16/UE Articolul 8aaa, după § 550GUE/NGL-
Anexă Directiva 2011/16/UE Anexa IV, Secțiunea A, după punctul 351GUE/NGL-
Considerentul 644GUE/NGL-
5comisia+
Considerentul 845GUE/NGL-
După considerentul 1143GUE/NGLAN-146, 466, 21
Considerentul 1346revGUE/NGL-
13comisia+
vot: propunerea ComisieiAN+541, 33, 61
Solicitări de vot prin apel nominal
GUE/NGL:amendamentul 43
Solicitări de vot separat
PPE:amendamentele 6, 11, 16, 42

 8. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: autorizarea porumbului modificat genetic 59122 (DAS-59122-7) 

Propunere de rezoluție: B8-0122/2018

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
Propunere de rezoluție B8-0122/2018
(Comisia ENVI)
vot: rezoluție (întregul text)AN+405, 205, 25
Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE, ENF:vot final

 9. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: autorizarea porumbului modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × NK603 și a porumbului modificat genetic obținut prin încrucișarea a două dintre soiurile MON 87427, MON 89034 și NK603 

Propunere de rezoluție: B8-0124/2018

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
Propunere de rezoluție B8-0124/2018
(Comisia ENVI)
vot: rezoluție (întregul text)AN+402, 208, 25
Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE, ENF:vot final

 10. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – cererea EGF/2017/006 ES/Galicia apparel 

Raport: Esteban González Pons (A8-0033/2018) (majoritatea membrilor care compun Parlamentul și trei cincimi din totalul voturilor exprimate pentru adoptarea propunerii de rezoluție)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
După § 81GUE/NGLAN-120, 499, 10
După § 153GUE/NGLAN-85, 531, 9
După § 162GUE/NGLAN-128, 492, 5
vot: rezoluție (întregul text)AN+550, 75, 6
Solicitări de vot prin apel nominal
GUE/NGL:amendamentele 1, 2, 3

 11. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2017/007 SE/Ericsson 

Raport: Urmas Paet (A8-0032/2018) (majoritatea membrilor care compun Parlamentul și trei cincimi din totalul voturilor exprimate pentru adoptarea propunerii de rezoluție)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot: rezoluție (întregul text)AN+557, 71, 4

 12. Decizia Comisiei de activare a articolului 7 alineatul (1) din TUE în ceea ce privește situația din Polonia 

Propuneri de rezoluție: B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Propunere de rezoluție B8-0119/2018
(Comisia LIBE)
§ 15ENFAN-122, 484, 14
§ 26ENFAN-118, 481, 15
După § 24GUE/NGL,
Verts/ALE
AN-127, 478, 24
După referirea 41GUE/NGL,
Verts/ALE
AN-232, 326, 67
2GUE/NGL,
Verts/ALE
AN-134, 458, 40
3GUE/NGL,
Verts/ALE
AN-273, 273, 81
vot: rezoluție (întregul text)AN+422, 147, 48
Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice
B8-0120/2018ECR
B8-0121/2018ENF
Solicitări de vot prin apel nominal
ECR:amendamentele 1, 3, vot final
ENF:amendamentele 5, 6, vot final
GUE/NGLamendamentele 1, 2, 3, 4

 13. Situația drepturilor fundamentale în UE în 2016 

Raport: Frank Engel (A8-0025/2018)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
§ 131EFDDAN-115, 493, 19
După § 132EFDDAN-99, 517, 7
33EFDDAN-135, 482, 7
34EFDDAN-124, 489, 18
§ 235EFDDAN-115, 507, 9
După § 102GUE/NGLAN-123, 484, 17
După § 133GUE/NGLAN-131, 493, 6
După § 144GUE/NGL-
§ 16§text originalAN+411, 182, 37
După § 1636EFDDAN-79, 545, 3
După § 1737EFDDAN-60, 535, 32
38EFDDAN-129, 490, 7
După § 1839EFDDAN-129, 463, 32
§ 2040EFDDAN-43, 543, 32
După § 2041EFDDAN-125, 478, 22
După § 2342EFDDAN-129, 475, 17
§ 26§text originaldiv
1+
2/AN+477, 123, 25
§ 27§text originalAN+482, 86, 56
§ 29§text originaldiv
1+476, 104, 44
2+
După § 365GUE/NGLAN-120, 502, 7
§ 37§text originaldiv
1+
2/AN+508, 73, 46
După § 3743EFDDAN-98, 520, 9
După § 4844EFDDAN-116, 482, 25
49EFDDAN-106, 491, 28
§ 57§text originaldiv
1+523, 62, 41
2+
§ 5945EFDDAN-114, 498, 16
§text originalAN+466, 110, 40
După § 5946EFDDAN-114, 478, 34
§ 60§text originalAN+492, 91, 39
După § 626= 9=GUE/NGL, Verts/ALEAN-248, 312, 64
După § 637= 10=GUE/NGL, Verts/ALEAN+422, 159, 45
8= 11=GUE/NGL, Verts/ALEAN+435, 109, 70
§ 65§text originalAN+365, 102, 146
§ 66§text originalAN+366, 106, 146
§ 70§text originaldiv
1+
2/AN+495, 98, 25
§ 75§text originaldiv
1+
2/AN+520, 63, 41
După § 7547EFDDAN-142, 477, 8
După § 8548EFDDAN-106, 507, 12
După referirea 31GUE/NGLAN-113, 479, 34
După referirea 627EFDDAN-101, 484, 22
După considerentul U28EFDDAN-94, 496, 35
29EFDDAN-107, 496, 18
30EFDDAN
vot: rezoluție (întregul text)AN+429, 135, 63
Solicitări de vot prin apel nominal
EFDD:amendamentele 6, 7, 8, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, §§ 16, 26 (a doua parte), 27, 29 (prima parte), 37 (a doua parte), 59, 60, 65, 66, 70 (a doua parte), 75 (a doua parte)
GUE/NGL:amendamentele 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
ECR:§§ 57 (prima parte), 75 (a doua parte)
Solicitări de vot separat
ECR:§§ 65, 66
Solicitări de vot pe părți
ECR:
§ 57
Prima parte„încurajează statele membre care nu au făcut încă acest lucru să ratifice fără întârziere Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale și Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare;”
A doua parte„reamintește, de asemenea, necesitatea implementării principiilor elaborate în cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE);”
EFDD:
§ 29
Prima parte„subliniază că UE trebuie să promoveze o politică de primire și de integrare în toate statele membre și că este inacceptabil ca unele state membre să pretindă că fenomenul migrației nu le privește;”
A doua parte„subliniază faptul că principiile egalității de tratament și nediscriminării ar trebui să fie întotdeauna respectate, în toate politicile de migrație și integrare; salută lansarea Rețelei de integrare europeană și recomandă intensificarea schimbului de practici optime între statele membre în domeniul integrării;”
§ 37
Prima parteÎntregul text, cu excepția cuvintelor: „sau identitatea de gen”
A doua parteaceste cuvinte
§ 70
Prima parte„salută semnarea de către toate statele membre a Convenției de la Istanbul, precum și aderarea UE la această convenție;”
A doua parte„invită statele membre care nu au făcut încă acest lucru să ratifice convenția;”
ECR, EFDD:
§ 26
Prima parteÎntregul text, cu excepția cuvintelor: „ar trebui să existe rute sigure și legale pentru migrație, precum și că”
A doua parteaceste cuvinte
§ 75
Prima parteÎntregul text, cu excepția cuvintelor: „sexuală și reproductivă”
A doua parteaceste cuvinte
Diverse
Amendamentele 12 - 26 au fost anulate.

 14. Perspective și provocări pentru sectorul apicol din UE 

Raport: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
După § 221peste 76 de deputațiVE+324, 264, 15
După § 402peste 76 de deputațiAN-216, 364, 33
vot: rezoluție (întregul text)AN+560, 27, 28
Solicitări de vot prin apel nominal
EFDD:amendamentul 2
Diverse
Sabine Lösing, Miltiadis Kyrkos, João Ferreira, Barbara Spinelli, Vilija Blinkevičiūtė, Martin Schirdewan, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra și Agustín Díaz De Mera García Consuegra și-au retras semnătura de pe amendamentul 2 (articolul 169 alineatul (5) din Regulamentul de procedură).
Laura Ferrara, Angel Dzhambazki, Bogusław Liberadzki și Sirpa Pietikäinen au semnat de asemenea amendamentul 2.
Eric Andrieu și-a retras semnătura de la amendamentul 1.

 15. Uniunea bancară - Raportul anual 2017 

Raport: Sander Loones (A8-0019/2018)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
După § 25ENFAN-69, 522, 14
După § 56ENFAN-76, 499, 11
După § 67ENFAN-62, 536, 12
§ 109EFDDAN-76, 514, 29
§ 11§text originalvs/VE-191, 367, 51
§ 12§text originaldiv
1+527, 85, 3
2+
După § 3010EFDDAN-98, 488, 35
După § 3111EFDDAN-70, 521, 23
După § 328ENFAN-70, 532, 12
§ 391EFDDAN-91, 475, 37
2EFDDAN-143, 453, 11
§text originaldiv
1+484, 98, 38
2/AN+446, 147, 22
3/AN+437, 150, 20
§ 46§text originaldiv
1+591, 14, 10
2/AN+472, 105, 30
3/AN+517, 80, 18
§ 473EFDDAN-90, 487, 42
4EFDDAN-45, 535, 35
§text originalAN+473, 73, 67
Considerentul D§text originaldiv
1+446, 133, 37
2/AN+455, 124, 32
3/AN+451, 121, 40
4/AN+436, 139, 37
vot: rezoluție (întregul text)AN+476, 116, 25
Solicitări de vot prin apel nominal
EFDD:considerentele D, T, §§ 12 (prima parte), 39, 46, 47, amendamentele 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11
ENF:amendamentele 5, 6, 7, 8
Solicitări de vot separat
PPE:§ 11
Solicitări de vot pe părți
EFDD:
considerentul D
Prima parte„întrucât este nevoie ca uniunea bancară să fie consolidată, deoarece reprezintă un obiectiv fundamental în vederea stabilității financiare a zonei euro și un element indispensabil pentru o veritabilă uniune economică și monetară; întrucât sunt necesare eforturi suplimentare pentru finalizarea uniunii bancare”
A doua parte”deoarece aceasta rămâne nefinalizată atât timp cât nu dispune de un mecanism de sprijin bugetar pentru Fondul unic de rezoluție (FUR)”
A treia parte„și un al treilea pilon, respectiv un sistem european de asigurare a depozitelor”
A patra parte„întrucât președintele BCE, dl Mario Draghi, a afirmat în repetate rânduri că sistemul european de asigurare a depozitelor (EDIS) rămâne un pilon esențial al uniunii bancare; întrucât o uniune bancară finalizată este fundamentală pentru ruperea legăturii dintre bănci și entitățile suverane; întrucât trebuie să se intensifice eforturile pentru a trece de la recapitalizarea din bani publici la recapitalizarea internă; întrucât în anumite sisteme bancare naționale riscurile sunt abordate într-o măsură insuficientă; întrucât actualele condiții economice favorabile constituie o oportunitate de accelerare a reformelor necesare pentru finalizarea uniunii bancare;”
§ 12
Prima parte„reamintește că există riscuri asociate cu datoria suverană;”
A doua parte„remarcă faptul că, în unele state membre, instituțiile financiare au investit peste măsură în obligațiuni de stat emise de propriul guvern, ceea ce constituie o „preferință națională” excesivă, având în vedere că unul dintre principalele obiective ale uniunii bancare este acela de a rupe legătura dintre riscul bancar și riscul suveran; remarcă faptul că ar fi de dorit să existe mai multă diversitate în ceea ce privește portofoliile de obligațiuni suverane ale băncilor pentru a se limita riscurile la adresa stabilității financiare; consideră că cadrul de reglementare al UE privind tratamentul prudențial al datoriei suverane ar trebui să fie în conformitate cu standardul internațional; indică lucrările în curs ale Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancară (BCBS) privind riscurile suverane și, în special, documentul de reflecție publicat recent privind cadrul de reglementare a expunerilor suverane; așteaptă, așadar, cu mare interes rezultatele activității CSF cu privire la datoria suverană, care să servească drept orientare pentru luarea deciziilor în viitor; subliniază rolul crucial pe care îl au obligațiunile de stat pentru asigurarea unor active lichide de înaltă calitate pentru investitori și a unor surse de finanțare stabile pentru guverne; ia act, în acest sens, de lucrările în curs ale Comisiei în jurul ideii unor așa-numite valori mobiliare garantate prin obligațiuni suverane (SBBS) ca o posibilă modalitate de soluționare a problemei; reamintește că SBBS nu ar constitui o formă de mutualizare a datoriilor; consideră că contribuțiile participanților la piață ar putea ajuta la asigurarea interesului pieței privind SBBS;”
§ 39
Prima parte„reamintește că esența acordului interguvernamental privind Fondul unic de rezoluție (SRF) este ca, în cele din urmă, acesta să fie integrat în cadrul juridic al Uniunii;”
A doua parte„reamintește că un mecanism de sprijin bugetar este esențial pentru asigurarea unui cadru de rezoluție credibil și eficient, precum și pentru capacitatea de a face față unor crize sistemice în uniunea bancară, precum și pentru a evita recurgerea la acțiuni de salvare a băncilor finanțate din fonduri publice;”
A treia parte„ia act de propunerea Comisiei de a transforma Mecanismul european de stabilitate într-un fond monetar european, care ar putea găzdui funcția de sprijin bugetar pentru Fondul unic de rezoluție;”
§ 46
Prima parte„reamintește că protecția depozitelor este o preocupare comună pentru toți cetățenii UE”
A doua parte„și că uniunea bancară rămâne incompletă fără cel de al treilea pilon al său”
A treia parte„reamintește că propunerea privind EDIS este în prezent dezbătută în PE la nivel de comisii; ia act, în acest sens, de Comunicarea Comisiei din 11 octombrie 2017;”

 16. Tăierea surselor de venit ale jihadiștilor - combaterea finanțării terorismului 

Raport: Javier Nart (A8-0035/2018)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
§ 1, după litera (e)11ENF-
§ 1, litera (p)12ENF-
§text originaldiv
1+
2+
§ 1, litera (ah)§text originalAN+580, 5, 17
§ 213ENF-
După referirea 34ENF-
După considerentul C5ENF-
6ENF-
7ENF-
După considerentul G1GUE/NGLAN-177, 424, 7
După considerentul H2GUE/NGL-
După considerentul I3GUE/NGLAN-120, 446, 38
8ENF-
9ENF-
10ENF-
Considerentul K§text originalAN+574, 13, 22
vot: recomandarea (textul în ansamblu)AN+533, 24, 43
Solicitări de vot prin apel nominal
GUE/NGLamendamentele 1, 3
ENF:considerentul K, § 1, litera ah
Solicitări de vot pe părți
ENF:
§ 1, litera (p)
Prima parteÎntregul text, cu excepția cuvintelor: „de combatere a islamofobiei, pentru a”, „a atacurilor împotriva musulmanilor” și „oricăror”
A doua parteaceste cuvinte

 17. Prioritățile UE pentru cea de-a 62-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii 

Raport: Izaskun Bilbao Barandica și Ángela Vallina (A8-0022/2018)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
§ 1, după litera (a)2PPEAN+430, 138, 24
§ 1, litera (f)§text originalAN+524, 12, 62
§ 1, litera (h)§text originaldiv
1+
2/VE+368, 208, 16
§ 1, litera (i)§text originaldiv
1+557, 27, 13
2/AN+309, 269, 12
§ 1, litera (j)text originalAN+469, 87, 24
§ 1, litera (k)3PPEAN-209, 312, 69
§ 1, litera (p)§text originaldiv
1+552, 20, 16
2/AN+368, 210, 13
3/AN+410, 131, 43
§ 1, litera (w)4PPEAN-246, 343, 11
§text originaldiv
1+557, 19, 18
2/AN+343, 208, 43
§ 1, litera (ae)5PPEAN-264, 312, 16
§ 1, litera (af)6PPEAN-262, 309, 19
§ 1, litera (as)§text originaldiv
1+549, 23, 18
2/AN+446, 142, 5
§ 1, litera (aj)7PPEAN-243, 339, 8
Considerentul F1PPEAN-262, 316, 14
Considerentul J§text originaldiv
1+
2/VE+330, 250, 10
3+
Considerentul X§text originalvs+
Considerentul Y§text originalAN+387, 146, 55
vot: recomandarea (textul în ansamblu)AN+417, 48, 72
Solicitări de vot prin apel nominal
ENF:§ 1, literele (f), (w)
PPE:amendamentele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
S&D:considerentul Y, § 1 literele (j), (p)
Verts/ALE:§ 1, punctele (i), (ai)
Solicitări de vot separat
PPE:considerentele X, Y
Solicitări de vot pe părți
Verts/ALE:
§ 1, punctul (i)
Prima parteÎntregul text, cu excepția cuvintelor: „și private”
A doua parteaceste cuvinte
§ 1, punctul (ai)
Prima parteÎntregul text, cu excepția cuvintelor: „și private”
A doua parteaceste cuvinte
PPE:
considerentul J
Prima parteÎntregul text, cu excepția cuvintelor: „publice” și „întrucât accesul la drepturile la sănătate sexuală și reproductivă și la educație este mai limitat în zonele rurale;”
A doua parte„publice”
A treia parte„întrucât accesul la drepturile la sănătate sexuală și reproductivă și la educație este mai limitat în zonele rurale;”
§ 1, litera (h)
Prima parteÎntregul text, cu excepția cuvântului: „universal”
A doua parteacest cuvânt
§ 1, litera (p)
Prima parteÎntregul text, cu excepția cuvintelor: „universală” și „în special în ceea ce privește sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente”
A doua parte„universal”
A treia parte„în special în ceea ce privește sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente”
§ 1, litera (w)
Prima parteÎntregul text, cu excepția cuvântului: „publice”
A doua parteacest cuvânt
Ultima actualizare: 3 mai 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate