Kazalo 
Zapisnik
PDF 683kWORD 62k
Četrtek, 1. marec 2018 - Bruselj
Izidi glasovanja

 Pomen kratic in znakov

 1. Distribucija zavarovalnih produktov: datum začetka uporabe ukrepov za prenos v državah članicah ***I 

Poročilo: Werner Langen (A8-0024/2018)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
eno samo glasovanjePG+543, 27, 53

 2. Dvostranski sporazum med EU in ZDA o bonitetnih ukrepih v zvezi z zavarovanjem in pozavarovanjem *** 

Priporočilo: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
glasovanje: odobritevPG+563, 46, 17

 3. Imenovanje članice Računskega sodišča – Annemie Turtelboom * 

Poročilo: Indrek Tarand (A8-0027/2018) (tajno glasovanje (člen 180a(1) Poslovnika))

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
glasovanje: kandidatura Annemie TurtelboomTG+501, 91, 32

 4. Imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje * 

Poročilo: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018) (tajno glasovanje (člen 180a(1) Poslovnika))

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
glasovanje: imenovanje Boštjana JazbecaTG+464, 104, 64

 5. Ustanovitev posebnega odbora o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom (TAX3) 

Predlog sklepa: B8-0125/2018

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog sklepa B8-0125/2018
(konferenca predsednikov)
glasovanje: sklep (besedilo v celoti)+

 6. Opredelitev, predstavitev in označevanje žganih pijač ter zaščita njihovih geografskih označb ***I 

Poročilo: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
p.s.pristojnega odbora – glasovanje po sklopih1-3
5-11
13-25
29-58
60
62
66-94
96
98-120
122-124
126-190
odbor+
predlogi sprememb pristojnega odbora - ločena glasovanja4odborloč.-
12odborloč.-
26odborpo delih
1/PG+535, 92, 11
2/PG-291, 320, 16
27odborpo delih
1/PG+524, 97, 12
2/PG-282, 331, 15
28odborpo delih
1/PG+516, 101, 14
2/PG-279, 335, 18
59odborpo delih
1+
2+
61odborloč.+
63odborloč.+
64odborloč.+
65odborloč.+
95odborpo delih
1/PG+530, 91, 15
2/PG-218, 394, 16
97odborPG-213, 398, 22
121odborloč./EG+348, 259, 28
125odborloč./EG+352, 257, 25
Člen 4, § 2, po točki e192več kot 38 poslancev-
člen 6, po § 1194GUE/NGLPG-251, 360, 25
člen 8, § 5, pododstavek 2191DALDE-
po u.i. 21193GUE/NGLPG-262, 358, 13
glasovanje: predlog KomisijePG+593, 28, 11
Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL:predlogi sprememb 27 (2. del), 28 (2. del), 95, 97, 193, 194
ECR:predlogi sprememb 26, 27, 28, 95
Zahteve za ločeno glasovanje
GUE/NGL:predloga sprememb 95, 97
ALDE:predlogi sprememb 12, 61, 63, 64, 65
PPE:predloga sprememb 4, 12
Več kot 38 poslancev:predlogi sprememb 27, 28, 121, 125
Zahteve za glasovanje po delih
ALDE:
predlog spremembe 59
1.del:vse besedilo brez besed »vložnik ali« in »(v nadaljnjem besedilu skupaj: vložnik)«
2.del:te besede
ECR:
predlog spremembe 26
1.del:»„kmetijskega porekla“ pomeni, da je proizvod pridobljen iz kmetijskih proizvodov iz Priloge I k PDEU«
2.del:»ali fermentiranih alkoholnih pijač, ki izhajajo izključno iz takšnih proizvodov.«
predlog spremembe 95
1.del:»„Kmetijskega porekla“ pomeni, da je proizvod pridobljen iz kmetijskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi«
2.del:»ali iz predelanih živil, ki izhajajo izključno iz takih proizvodov in so namenjena prehrani ljudi.«
GUE/NGL, ECR:
predlog spremembe 27
1.del:»Alkohol, ki se uporablja pri proizvodnji žganih pijač in za razredčenje ali raztopitev barvil, arom ali katerih koli drugih dovoljenih aditivov pri pripravi žganih pijač, je etanol kmetijskega porekla«
2.del:»ali etanol iz piva«
predlog spremembe 28
1.del:»Destilati, ki se uporabljajo pri proizvodnji žganih pijač in za razredčenje ali raztopitev barvil, arom ali katerih koli drugih dovoljenih aditivov, ki se uporabljajo pri pripravi žganih pijač, so izključno kmetijskega porekla«
2.del:» ali iz piva.«
Razno:
Nadja Hirsch, Elmar Brok in Ivica Tolić so prav tako podpisniki predloga spremembe 192.

 7. Obvezna avtomatična izmenjava informacij na področju obdavčevanja 

Poročilo: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
p.s.pristojnega odbora – glasovanje po sklopih1-4
7-10
12 14-15
17-21
23-41
odbor+
predlogi sprememb pristojnega odbora - ločena glasovanja6odborloč./EG-299, 328, 4
11odborloč.-
16odborloč./EG+332, 285, 18
42odborloč.-
člen 1, § 1, točka 2 Direktive 2011/16/EU člen 8aaa, § 147GUE/NGL-
člen 1, § 1, točka 2 Direktive 2011/16/EU člen 8aaa, § 2, pododstavek 148GUE/NGL-
22odbor+
člen 1, § 1, točka 2 Direktive 2011/16/EU člen 8aaa, § 2, pododstavek 249DGUE/NGL-
člen 1, § 1, točka 2 Direktive 2011/16/EU člen 8aaa, po § 550GUE/NGL-
priloga Direktive 2011/16/EU priloga IV, del A, po točki 351GUE/NGL-
Uvodna izjava 644GUE/NGL-
5odbor+
u.i.845GUE/NGL-
po u.i. 1143GUE/NGLPG-146, 466, 21
u.i.1346revGUE/NGL-
13odbor+
glasovanje: predlog KomisijePG+541, 33, 61
Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL:predlog spremembe 43
Zahteve za ločeno glasovanje
PPE:predlogi sprememb 6, 11, 16, 42

 8. Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene koruze 59122 (DAS-59122-7) 

Predlog resolucije: B8-0122/2018

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog resolucije B8-0122/2018
(odbor ENVI)
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+405, 205, 25
Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE, ENF:končno glasovanje

 9. Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene koruze MON 87427 × MON 89034 × NK603 in gensko spremenjene koruze s kombinacijo dveh transformacij MON 87427, MON 89034 in NK603 

Predlog resolucije: B8-0124/2018

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog resolucije B8-0124/2018
(odbor ENVI)
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+402, 208, 25
Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE, ENF:končno glasovanje

 10. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/006 ES/Galicia apparel 

Poročilo: Esteban González Pons (A8-0033/2018) (zahtevana kvalificirana večina poslancev Parlamenta in 3/5 oddanih glasov za sprejetje predloga resolucije)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
po § 81GUE/NGLPG-120, 499, 10
po § 153GUE/NGLPG-85, 531, 9
po § 162GUE/NGLPG-128, 492, 5
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+550, 75, 6
Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL:predlogi sprememb 1, 2, 3

 11. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/007 SE/Ericsson 

Poročilo: Urmas Paet (A8-0032/2018) (zahtevana kvalificirana večina poslancev Parlamenta in 3/5 oddanih glasov za sprejetje predloga resolucije)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+557, 71, 4

 12. Sklep Komisije o uporabi člena 7(1) PEU glede razmer na Poljskem 

Predlogi resolucij: B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog resolucije B8-0119/2018
(odbor LIBE)
§ 15ENFPG-122, 484, 14
§ 26ENFPG-118, 481, 15
po § 24GUE/NGL,
Verts/ALE
PG-127, 478, 24
po navedbi sklicevanja 41GUE/NGL,
Verts/ALE
PG-232, 326, 67
2GUE/NGL,
Verts/ALE
PG-134, 458, 40
3GUE/NGL,
Verts/ALE
PG-273, 273, 81
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+422, 147, 48
Predlogi resolucij političnih skupin
B8-0120/2018ECR
B8-0121/2018ENF
Zahteve za poimensko glasovanje
ECR:predloga sprememb 1, 3, končno glasovanje
ENF:predloga sprememb 5, 6, končno glasovanje
GUE/NGLpredlogi sprememb 1, 2, 3, 4

 13. Razmere na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 

Poročilo: Frank Engel (A8-0025/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
§ 131EFDDPG-115, 493, 19
po § 132EFDDPG-99, 517, 7
33EFDDPG-135, 482, 7
34EFDDPG-124, 489, 18
§ 235EFDDPG-115, 507, 9
po § 102GUE/NGLPG-123, 484, 17
po § 133GUE/NGLPG-131, 493, 6
po § 144GUE/NGL-
§ 16§originalno besediloPG+411, 182, 37
po § 1636EFDDPG-79, 545, 3
po § 1737EFDDPG-60, 535, 32
38EFDDPG-129, 490, 7
po § 1839EFDDPG-129, 463, 32
§ 2040EFDDPG-43, 543, 32
po § 2041EFDDPG-125, 478, 22
po § 2342EFDDPG-129, 475, 17
§ 26§originalno besedilopo delih
1+
2/PG+477, 123, 25
§ 27§originalno besediloPG+482, 86, 56
§ 29§originalno besedilopo delih
1/PG+476, 104, 44
2+
po § 365GUE/NGLPG-120, 502, 7
§ 37§originalno besedilopo delih
1+
2/PG+508, 73, 46
po § 3743EFDDPG-98, 520, 9
po § 4844EFDDPG-116, 482, 25
49EFDDPG-106, 491, 28
§ 57§originalno besedilopo delih
1/PG+523, 62, 41
2+
§ 5945EFDDPG-114, 498, 16
§originalno besediloPG+466, 110, 40
po § 5946EFDDPG-114, 478, 34
§ 60§originalno besediloPG+492, 91, 39
po § 626= 9=GUE/NGL,
Verts/ALE
PG-248, 312, 64
po § 637= 10=GUE/NGL,
Verts/ALE
PG+422, 159, 45
8= 11=GUE/NGL,
Verts/ALE
PG+435, 109, 70
§ 65§originalno besediloPG+365, 102, 146
§ 66§originalno besediloPG+366, 106, 146
§ 70§originalno besedilopo delih
1+
2/PG+495, 98, 25
§ 75§originalno besedilopo delih
1+
2/PG+520, 63, 41
po § 7547EFDDPG-142, 477, 8
po § 8548EFDDPG-106, 507, 12
po navedbi sklicevanja 31GUE/NGLPG-113, 479, 34
po navedbi sklicevanja 627EFDDPG-101, 484, 22
po u.i. U28EFDDPG-94, 496, 35
29EFDDPG-107, 496, 18
30EFDDPG
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+429, 135, 63
Zahteve za poimensko glasovanje
EFDD:predlogi sprememb 6, 7, 8, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, §§ 16, 26 (2. del), 27, 29 (1. del), 37 (2. del), 59, 60, 65, 66, 70 (2. del), 75 (2. del)
GUE/NGL:predlogi sprememb 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
ECR:§§ 57 (1. del), 75 (2. del)
Zahteve za ločeno glasovanje
ECR:§§ 65, 66
Zahteve za glasovanje po delih
ECR:
§ 57
1.del:»spodbuja države članice, ki še niso ratificirale Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin in Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih, naj to storijo;«
2.del:»opozarja tudi, da je treba izvajati načela, oblikovana v okviru Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE);«
EFDD:
§ 29
1.del:»poudarja, da mora Unija zato spodbujati politiko sprejemanja in vključevanja v vseh državah članicah in da je nesprejemljivo, da se nekatere države članice pretvarjajo, da jih problematika migracij ne zadeva;«
2.del:»poudarja dejstvo, da morajo biti pri vseh politikah na področju preseljevanja in vključevanja vedno zagotovljena načela enakega obravnavanja in nediskriminacije; pozdravlja vzpostavitev evropske mreže za vključevanje in priporoča večjo izmenjavo dobre prakse med državami članicami na področju vključevanja;«
§ 37
1.del:vse besedilo brez besed »spolne identitete«
2.del:te besede
§ 70
1.del:»pozdravlja dejstvo, da so vse države članice podpisale Istanbulsko konvencijo, in pristop Evropske unije k konvenciji;«
2.del:»poziva države članice, ki še niso ratificirale te konvencije, naj to storijo;«
ECR, EFDD:
§ 26
1.del:vse besedilo brez besed »bi bilo treba omogočiti varne in zakonite poti za preseljevanje ter«
2.del:te besede
§ 75
1.del:vse besedilo brez besed »spolnih in reproduktivnih«
2.del:te besede
Razno
Predlogi sprememb 12–26 so bili razveljavljeni.

 14. Možnosti in izzivi za čebelarski sektor EU 

Poročilo: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
po § 221več kot 76 poslancevEG+324, 264, 15
po § 402več kot 76 poslancevPG-216, 364, 33
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+560, 27, 28
Zahteve za poimensko glasovanje
EFDD:predlog spremembe 2
Razno
Sabine Lösing, Miltiadis Kyrkos, João Ferreira, Barbara Spinelli, Vilija Blinkevičiūtė, Martin Schirdewan, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra in Agustín Díaz De Mera García Consuegra so umaknili svoj podpis k predlogu spremembe 2 (člen169(5) Poslovnika).
Laura Ferrara, Angel Dzhambazki, Bogusław Liberadzki in Sirpa Pietikäinen so prav tako podpisniki predloga spremembe 2.
Eric Andrieu je umaknil svoj podpis k predlogu spremembe 1.

 15. Bančna unija – letno poročilo za leto 2017 

Poročilo: Sander Loones (A8-0019/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
po § 25ENFPG-69, 522, 14
po § 56ENFPG-76, 499, 11
po § 67ENFPG-62, 536, 12
§ 109EFDDPG-76, 514, 29
§ 11§originalno besediloloč./EG-191, 367, 51
§ 12§originalno besedilopo delih
1/PG+527, 85, 3
2+
po § 3010EFDDPG-98, 488, 35
po § 3111EFDDPG-70, 521, 23
po § 328ENFPG-70, 532, 12
§ 391EFDDPG-91, 475, 37
2EFDDPG-143, 453, 11
§originalno besedilopo delih
1/PG+484, 98, 38
2/PG+446, 147, 22
3/PG+437, 150, 20
§ 46§originalno besedilopo delih
1/PG+591, 14, 10
2/PG+472, 105, 30
3/PG+517, 80, 18
§ 473EFDDPG-90, 487, 42
4EFDDPG-45, 535, 35
§originalno besediloPG+473, 73, 67
u.i.D§originalno besedilopo delih
1/PG+446, 133, 37
2/PG+455, 124, 32
3/PG+451, 121, 40
4/PG+436, 139, 37
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+476, 116, 25
Zahteve za poimensko glasovanje
EFDD:u.i.D, T, §§ 12 (1. del), 39, 46, 47, predlogi sprememb 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11
ENF:predlogi sprememb 5, 6, 7, 8
Zahteve za ločeno glasovanje
PPE:§ 11
Zahteve za glasovanje po delih
EFDD:
u.i.D
1.del:»ker je treba bančno unijo okrepiti, saj na njej temelji finančna stabilnost euroobmočja in je nepogrešljiv element prave ekonomske in monetarne unije; ker so potrebna dodatna prizadevanja za dokončanje bančne unije,«
2.del:»saj ne bo dokončana, dokler ne bo imela fiskalnega varovalnega mehanizma za enotni sklad za reševanje«
3.del:» in tretjega stebra, kar pomeni evropski pristop k jamstvu in pozavarovanju za vloge;«
4.del:»ker je predsednik ECB Mario Draghi večkrat opozoril, da je evropski sistem jamstva za vloge ključni steber bančne unije; ker je dokončana bančna unija bistvena za odpravo povezave med državo in bankami; ker si je treba bolj prizadevati za prehod z reševanja z javnimi sredstvi na reševanje s sredstvi upnikov; ker v nekaterih nacionalnih bančnih sistemih tveganja še vedno niso zadostno obravnavana; ker so sedanji ugodni ekonomski pogoji priložnost za pospešitev potrebnih reform za dokončanje bančne unije;«
§ 12
1.del:»ponovno poudarja, da obstajajo tveganja, povezana z državnim dolgom;«
2.del:»meni, da so finančne institucije v nekaterih državah članicah preveč vlagale v obveznice, ki so jih izdale vlade teh držav, kar pomeni čezmerno pristranskost v korist domače države, medtem ko je eden od glavnih ciljev bančne unije pretrgati povezavo med bankami in tveganjem državnih posojilojemalcev; ugotavlja, da bi bilo za omejitev tveganja finančne stabilnosti boljše, da bi bili portfelji državnih obveznic, ki jih imajo banke, bolj raznoliki; meni, da bi moral biti regulativni okvir EU za bonitetno obravnavo državnega dolga skladen z mednarodnimi standardi; opozarja na delo, ki poteka v okviru Baselskega odbora za bančni nadzor glede tveganja državnih posojilojemalcev, natančneje na nedavno objavljeni dokument za razpravo o regulativni obravnavi izpostavljenosti državnih vrednostnih papirjev; zato z velikim zanimanjem pričakuje rezultate dela odbora za finančno stabilnost v zvezi z državnim dolgom, na katerih bi lahko temeljile prihodnje odločitve; poudarja, da imajo državne obveznice ključno vlogo pri zagotavljanju visokokakovostnih likvidnih sredstev za vlagatelje in stabilnih virov financiranja za vlade; v zvezi s tem opozarja na tekoče delo Komisije, povezano s konceptom tako imenovanih vrednostnih papirjev, kritih z državnimi obveznicami (SBBS), ki bi lahko pripomogel k reševanju tega vprašanja; opominja, da vrednostni papirji, kriti z državnimi obveznicami, niso oblika vzajemnega prevzemanja dolgov; meni, da bi lahko prispevki udeležencev na trgu ohranjali zanimanje za vrednostne papirje, krite z državnimi obveznicami, na trgu;«
§ 39
1.del:»opozarja, da je treba vsebino medvladnega sporazuma o enotnem skladu za reševanje na koncu vključiti v pravni okvir Unije;«
2.del:»opozarja, da je fiskalni varovalni mehanizem ključnega pomena za zagotovitev verodostojnega in učinkovitega okvira za reševanje ter sposobnosti za obvladovanje sistemskih kriz v bančni uniji kot tudi za preprečevanje uporabe javnofinančne pomoči za banke;«
3.del:»je seznanjen s predlogom Komisije o preoblikovanju evropskega mehanizma za stabilnost v evropski denarni sklad, ki bi zajemal tudi funkcijo fiskalnega varovalnega mehanizma za Enotni sklad za reševanje;«
§ 46
1.del:»opozarja, da je zaščita vlog v skupnem interesu vseh državljanov EU«
2.del:»in da bančna unija brez svojega tretjega stebra ne bo dokončana;«
3.del:»trenutno razpravlja o predlogu o evropskem sistemu jamstva za vloge na ravni odbora; v zvezi s tem je seznanjen s sporočilom Komisije z dne 11. oktobra 2017;«

 16. Ustavitev finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma 

Poročilo: Javier Nart (A8-0035/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
§ 1, po točki e11ENF-
§ 1, točka (p)12ENF-
§originalno besedilopo delih
1+
2+
§ 1, točka ah§originalno besediloPG+580, 5, 17
§ 213ENF-
po navedbi sklicevanja 34ENF-
po u.i. C5ENF-
6ENF-
7ENF-
po u.i. G1GUE/NGLPG-177, 424, 7
po u.i. H2GUE/NGL-
po u.i. I3GUE/NGLPG-120, 446, 38
8ENF-
9ENF-
10ENF-
u.i.K§originalno besediloPG+574, 13, 22
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+533, 24, 43
Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGLpredloga sprememb 1, 3
ENF:u.i.K, § 1, točka ah
Zahteve za glasovanje po delih
ENF:
§ 1, točka (p)
1.del:vse besedilo brez besed »proti islamofobiji, da bi«, »napade na muslimane« in »vse«
2.del:te besede

 17. Prednostne naloge EU za 62. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk 

Poročilo: Izaskun Bilbao Barandica in Ángela Vallina (A8-0022/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
§ 1, po točki (a)2PPEPG+430, 138, 24
§ 1, točka f§originalno besediloPG+524, 12, 62
§ 1, točka h§originalno besedilopo delih
1+
2/EG+368, 208, 16
§ 1, točka (i)§originalno besedilopo delih
1/PG+557, 27, 13
2/PG+309, 269, 12
§ 1, točka joriginalno besediloPG+469, 87, 24
§ 1, točka (k)3PPEPG-209, 312, 69
§ 1, točka (p)§originalno besedilopo delih
1/PG+552, 20, 16
2/PG+368, 210, 13
3/PG+410, 131, 43
§ 1, točka w4PPEPG-246, 343, 11
§originalno besedilopo delih
1/PG+557, 19, 18
2/PG+343, 208, 43
§ 1, točka ae5PPEPG-264, 312, 16
§ 1, točka af6PPEPG-262, 309, 19
§ 1, točka ai§originalno besedilopo delih
1/PG+549, 23, 18
2/PG+446, 142, 5
§ 1, točka aj7PPEPG-243, 339, 8
u.i.F1PPEPG-262, 316, 14
u.i.J§originalno besedilopo delih
1+
2/EG+330, 250, 10
3+
u.i.X§originalno besediloloč.+
u.i.Y§originalno besediloPG+387, 146, 55
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+417, 48, 72
Zahteve za poimensko glasovanje
ENL:§ 1, točki f, w
PPE:predlogi sprememb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
S&D:u.i.Y, § 1 točki j, p
Verts/ALE:§ 1, točki i, ai
Zahteve za ločeno glasovanje
PPE:u.i.X, Y
Zahteve za glasovanje po delih
Verts/ALE:
§ 1, točka (i)
1.del:vse besedilo brez besed »in zasebne«
2.del:te besede
§ 1, točka ai
1.del:vse besedilo brez besed »in zasebne«
2.del:te besede
PPE:
u.i.J
1.del:vse besedilo brez besed »javnih« ter »ker je dostop do pravic do spolnega in reproduktivnega zdravja ter izobraževanja na podeželskih območjih omejen;«
2.del:»javnih«
3.del:»ker je dostop do pravic do spolnega in reproduktivnega zdravja ter izobraževanja na podeželskih območjih omejen;«
§ 1, točka h
1.del:vse besedilo brez besede: »splošne«
2.del:ta beseda
§ 1, točka (p)
1.del:vse besedilo brez besed »zlasti kar zadeva spolno in reproduktivno zdravje in pravice«
2.del:»splošne«
3.del:»zlasti kar zadeva spolno in reproduktivno zdravje in pravice«
§ 1, točka w
1.del:vse besedilo brez besede: »javne«
2.del:ta beseda
Zadnja posodobitev: 3. maj 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov