Indeks 
Zapisnik
PDF 275kWORD 78k
Četvrtak, 1. ožujka 2018. - Bruxelles
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Bankovna unija – godišnje izvješće za 2017. (rasprava)
 3.Obvezna automatska razmjena informacija u području oporezivanja (rasprava)
 4.Ukidanje izvora prihoda za džihadiste: suzbijanje financiranja terorizma (rasprava)
 5.Prioriteti EU-a za 62. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena (rasprava)
 6.Nastavak dnevne sjednice
 7.Nastavak dnevne sjednice
 8.Glasovanje
  
8.1.Izbor potpredsjednika Europskog parlamenta (zamjena za Ryszarda Czarneckog)
  
8.2.Distribucija osiguranja: datum primjene mjera za prenošenje u nacionalna zakonodavstva država članica ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.3.Bilateralni sporazum između EU-a i SAD-a o bonitetnim mjerama za osiguranje i reosiguranje *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.4.Imenovanje članice Revizorskog suda ― Annemie Turtelboom (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.5.Imenovanje člana Jedinstvenog sanacijskog odbora (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.6.Osnivanje Posebnog odbora za porezni kriminal, utaju i izbjegavanje plaćanja poreza (TAX3) (glasovanje)
  
8.7.Definicija, prezentiranje i označivanje jakih alkoholnih pića i zaštita njihovih oznaka zemljopisnog podrijetla ***I (glasovanje)
  
8.8.Obvezna automatska razmjena informacija u području oporezivanja * (glasovanje)
  
8.9.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: odobrenje genetski modificiranog kukuruza 59122 (DAS-59122-7) (glasovanje)
  
8.10.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: odobrenje genetski modificiranog kukuruza MON 87427 × MON 89034 × NK603 i genetski modificiranog kukuruza koji je kombinacija dviju od promjena MON 87427, MON 89034 i NK603 (glasovanje)
  
8.11.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2017/006/Galicia apparel (glasovanje)
  
8.12.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2017/007 SE/Ericsson (glasovanje)
  
8.13.Odluka Komisije o aktiviranju članka 7. stavka 1. UEU-a u pogledu situacije u Poljskoj (glasovanje)
  
8.14.Stanje temeljnih prava u EU-u u 2016. (glasovanje)
  
8.15.Mogućnosti i izazovi za pčelarski sektor EU-a (glasovanje)
  
8.16.Bankovna unija – godišnje izvješće za 2017. (glasovanje)
  
8.17.Ukidanje izvora prihoda za džihadiste: suzbijanje financiranja terorizma (glasovanje)
  
8.18.Prioriteti EU-a za 62. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena (glasovanje)
 9.Sastav odbora i izaslanstava
 10.Obrazloženja glasovanja
 11.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 12.Podnošenje dokumenata
 13.Prijenos odobrenih sredstava
 14.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 15.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 16.Zatvaranje dnevne sjednice
 17.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH
 Prilog 1 - Izbor potpredsjednika Europskog parlamenta (zamjena za Ryszarda Czarneckog)
 Prilog 2 - Imenovanje članice Revizorskog suda ― Annemie Turtelboom
 Prilog 3 - Imenovanje člana Jedinstvenog sanacijskog odbora


PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:30 h.


2. Bankovna unija – godišnje izvješće za 2017. (rasprava)

Izvješće o bankovnoj uniji – godišnje izvješće za 2017. [2017/2072(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Sander Loones (A8-0019/2018)

Sander Loones predstavio je izvješće.

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Danuta Maria Hübner u ime Kluba zastupnika PPE-a, Mady Delvaux u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bernd Lucke u ime Kluba zastupnika ECR-a, Thierry Cornillet u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ernest Urtasun u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Valli u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Barbara Kappel u ime Kluba zastupnika ENF-a, Miguel Viegas u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Esther de Lange, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Pervenche Berès, Sven Giegold, Jörg Meuthen, Theodor Dumitru Stolojan i Othmar Karas.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Thomas Mann, Maria Grapini, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Brian Hayes, Andrejs Mamikins i Costas Mavrides.

Govorili su: Valdis Dombrovskis i Sander Loones.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.16 zapisnika od 1.3.2018..


3. Obvezna automatska razmjena informacija u području oporezivanja (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja u odnosu na prekogranične aranžmane o kojima se izvješćuje [COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

Emmanuel Maurel predstavio je izvješće.

Govorili su: Tom Vandenkendelaere u ime Kluba zastupnika PPE-a i Pervenche Berès u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig.

Govorio je Pierre Moscovici (povjerenik Komisije).

Govorili su: Pirkko Ruohonen-Lerner u ime Kluba zastupnika ECR-a, Lieve Wierinck u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Dimitrios Papadimoulis u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Molly Scott Cato u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, David Coburn u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Laurenţiu Rebega u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Ivan Štefanec, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Ramón Jáuregui Atondo, Ivana Maletić i Dariusz Rosati.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobila Ana Gomes.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić i Nicola Caputo.

Govorili su: Pierre Moscovici i Emmanuel Maurel.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.8 zapisnika od 1.3.2018..


4. Ukidanje izvora prihoda za džihadiste: suzbijanje financiranja terorizma (rasprava)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o ukidanju izvora prihoda za džihadiste: suzbijanje financiranja terorizma [2017/2203(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Javier Nart (A8-0035/2018)

Javier Nart predstavio je izvješće.

Govorio je Julian King (povjerenik Komisije).

Govorili su: Lars Adaktusson u ime Kluba zastupnika PPE-a, Clare Moody u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock u ime Kluba zastupnika ECR-a, Hilde Vautmans u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Sofia Sakorafa u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bronis Ropė u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, James Carver u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Dominique Martin u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, André Elissen, Jeppe Kofod i Angel Dzhambazki.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Lampros Fountoulis, Arndt Kohn i Ruža Tomašić, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini.

Govorili su: Julian King i Javier Nart.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.17 zapisnika od 1.3.2018..


5. Prioriteti EU-a za 62. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena (rasprava)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću o prioritetima EU-a za 62. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena [2017/2194(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestiteljice: Izaskun Bilbao Barandica i Ángela Vallina (A8-0022/2018)

Izaskun Bilbao Barandica i Ángela Vallina predstavile su izvješće.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su: Dubravka Šuica u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jadwiga Wiśniewska u ime Kluba zastupnika ECR-a, Beatriz Becerra Basterrechea u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Maria Lidia Senra Rodríguez u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Linnéa Engström u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Vilija Blinkevičiūtė i Julie Ward.

Govorili su: Věra Jourová, Izaskun Bilbao Barandica i Ángela Vallina.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.18 zapisnika od 1.3.2018..

(Dnevna sjednica zaključena je u 11:28.)

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik


6. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 11:36 h.

Govorili su: Manfred Weber, Udo Bullmann, Sven Giegold (predsjednik je obrazložio slanje izaslanstva Parlamenta u Slovačku), Alessandra Mussolini, Martina Anderson, Patrizia Toia, Ana Gomes i Rebecca Harms o ubojstvu slovačkog novinara Jána Kuciaka.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 11:48 h.)

(Od 11:48 do 11:57 Nils Muižnieks, povjerenik za ljudska prava Vijeća Europe, održao je govor u Parlamentu.)


7. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 11:58 h.


8. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


8.1. Izbor potpredsjednika Europskog parlamenta (zamjena za Ryszarda Czarneckog)

Predsjednik je izjavio da je zaprimio kandidature Indreka Taranda i Zdzisława Krasnodębskog (2018/2578(RSO))

Kandidati su bili podnijeli izjavu kojom prihvaćaju svoje kandidature.

Predsjednik je odlučio prijeći na tajno glasovanje elektroničkim putem.

Glasovanje je započelo.

Predsjednik je pročitao rezultate glasovanja:

Broj glasača:   631

Broj danih glasova:   469

Suzdržanih:      162

Apsolutna većina:   235

Ishod:

Indrek Tarand:   193

Zdzisław Krasnodębski:    276

(Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 1 zapisnika od 1.3.2018.).)

Predsjednik je proglasio Zdzisława Krasnodębskog potpredsjednikom Europskog parlamenta i čestitao mu na izboru.

U skladu s člankom 20. stavkom 1. Poslovnika po redu prvenstva zauzeo je mjesto potpredsjednika u odlasku Ryszarda Czarneckog.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica


8.2. Distribucija osiguranja: datum primjene mjera za prenošenje u nacionalna zakonodavstva država članica ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2016/97 u pogledu datuma primjene mjera za prenošenje u nacionalna zakonodavstva država članica [COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Werner Langen (A8-0024/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA-PROV(2018)0044)


8.3. Bilateralni sporazum između EU-a i SAD-a o bonitetnim mjerama za osiguranje i reosiguranje *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju bilateralnog sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o bonitetnim mjerama za osiguranje i reosiguranje [08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA-PROV(2018)0045)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


8.4. Imenovanje članice Revizorskog suda ― Annemie Turtelboom (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o predloženom imenovanju Annemie Turtelboom za članicu Revizorskog suda [05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Indrek Tarand (A8-0027/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)
Tajno glasovanje (članak 182. stavak 1. Poslovnika)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 2 zapisnika od 1.3.2018.).

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA-PROV(2018)0046)

Govorili su:

Indrek Tarand (izvjestitelj) nakon glasovanja.


8.5. Imenovanje člana Jedinstvenog sanacijskog odbora (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Komisije u vezi s imenovanjem člana Jedinstvenog sanacijskog odbora [N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)
Tajno glasovanje (članak 182. stavak 1. Poslovnika)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 3 zapisnika od 1.3.2018.).

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA-PROV(2018)0047)


8.6. Osnivanje Posebnog odbora za porezni kriminal, utaju i izbjegavanje plaćanja poreza (TAX3) (glasovanje)

Prijedlog odluke, koji je Konferencija predsjednika podnijela u skladu s člankom 197. Poslovnika, o osnivanju Posebnog odbora za porezni kriminal, utaju i izbjegavanje plaćanja poreza i njegovim ovlastima, brojčanom sastavu i trajanju mandata (2018/2574(RSO)) (B8-0125/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2018)0048)


8.7. Definicija, prezentiranje i označivanje jakih alkoholnih pića i zaštita njihovih oznaka zemljopisnog podrijetla ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o definiciji, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda te zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA-PROV(2018)0049)

Govorila je Pilar Ayuso, nakon glasovanja, te zatražila da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


8.8. Obvezna automatska razmjena informacija u području oporezivanja * (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja u odnosu na prekogranične aranžmane o kojima se izvješćuje [COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA-PROV(2018)0050)


8.9. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: odobrenje genetski modificiranog kukuruza 59122 (DAS-59122-7) (glasovanje)

Prijedlog rezolucije, koji je odbor ENVI podnio u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika, o Nacrtu provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz 59122 (DAS-59122-7), sastoje se od njega ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (2018/2568(RSP)) (B8-0122/2018)
Odgovorni zastupnici: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis i Sirpa Pietikäinen

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2018)0051)


8.10. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: odobrenje genetski modificiranog kukuruza MON 87427 × MON 89034 × NK603 i genetski modificiranog kukuruza koji je kombinacija dviju od promjena MON 87427, MON 89034 i NK603 (glasovanje)

Prijedlog rezolucije, koji je odbor ENVI podnio u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika, o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadrže genetski modificirani kukuruz MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), sastoje se ili su proizvedeni od njega i genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju od promjena MON 87427, MON 89034 i NK603, te o stavljanju izvan snage Odluke 2010/420/EU (2018/2569(RSP)) (B8-0124/2018)
Odgovorni zastupnici: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis i Sirpa Pietikäinen

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2018)0052)


8.11. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2017/006/Galicia apparel (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev Španjolske – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel) [COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova) pour l'adoption de la proposition de résolution
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2018)0053)


8.12. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2017/007 SE/Ericsson (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Švedska – EGF/2017/007 SE/Ericsson) [COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Urmas Paet (A8-0032/2018)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova za usvajanje prijedloga rezolucije)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2018)0054)


8.13. Odluka Komisije o aktiviranju članka 7. stavka 1. UEU-a u pogledu situacije u Poljskoj (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0119/2018, B8-0120/2018 i B8-0121/2018 (2018/2541(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0119/2018

Usvojen (P8_TA-PROV(2018)0055)

(Prijedlozi rezolucija B8-0120/2018 i B8-0121/2018 se ne razmatraju.)


8.14. Stanje temeljnih prava u EU-u u 2016. (glasovanje)

Izvješće o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji u 2016. godini [2017/2125(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Frank Engel (A8-0025/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2018)0056)


8.15. Mogućnosti i izazovi za pčelarski sektor EU-a (glasovanje)

Izvješće o mogućnostima i izazovima za pčelarski sektor EU-a [2017/2115(INI)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2018)0057)


8.16. Bankovna unija – godišnje izvješće za 2017. (glasovanje)

Izvješće o bankovnoj uniji – godišnje izvješće za 2017. [2017/2072(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Sander Loones (A8-0019/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2018)0058)


8.17. Ukidanje izvora prihoda za džihadiste: suzbijanje financiranja terorizma (glasovanje)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o ukidanju izvora prihoda za džihadiste: suzbijanje financiranja terorizma [2017/2203(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Javier Nart (A8-0035/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16)

NACRT PREPORUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2018)0059)


8.18. Prioriteti EU-a za 62. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena (glasovanje)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću o prioritetima EU-a za 62. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena [2017/2194(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestitelji: Izaskun Bilbao Barandica i Ángela Vallina (A8-0022/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17)

NACRT PREPORUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2018)0060)


9. Sastav odbora i izaslanstava

Parlament na zahtjev Kluba zastupnika ALDE-a odobrava sljedeća imenovanja:

Odbor INTA: Elsi Katainen

Izaslanstvo za odnose s SAD-om: Elsi Katainen.


10. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Pilar Ayuso - A8-0021/2018
Momchil Nekov, Notis Marias, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly i Clara Eugenia Aguilera García

Izvješće: Emmanuel Maurel - A8-0016/2018
Monica Macovei, Paloma López Bermejo, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan i Stanislav Polčák

Prijedlog rezolucije o odluci Komisije o aktiviranju članka 7. stavka 1. UEU-a u pogledu situacije u Poljskoj (2018/2541(RSP)) (B8-0119/2018)
Urszula Krupa, Krisztina Morvai, Jadwiga Wiśniewska, Marek Jurek, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák i Janusz Korwin-Mikke

Izvješće: Frank Engel - A8-0025/2018
Rory Palmer, Monica Macovei, Krisztina Morvai, Miroslav Mikolášik, Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Jadwiga Wiśniewska, Bruno Gollnisch, Andrejs Mamikins i Seán Kelly

Izvješće: Norbert Erdős - A8-0014/2018
Alex Mayer, Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Seán Kelly i Csaba Sógor.

°
° ° °

Govorila je Monica Macovei o odluci predsjedavajuće da se obrazloženja glasovanja prekinu nakon izvješća Norberta Erdősa (A8-0014/2018) (predsjedavajuća je napomenula da je u dva navrata najavila zastupnicima da će se sjednica prekinuti u 13:30 te da se obrazloženja glasovanja za izvješća Sandera Loonesa (A8-0019/2018), Javiera Narta (A8-0035/2018) te Izaskun Bilbao Barandice i Ángele Valline (A8-0022/2018) mogu podnijeti pisanim putem).


11. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

José Inácio Faria je izvijestio da ne može prisustvovati današnjem glasovanju zbog sudjelovanja u izaslanstvu Europskog parlamenta u okviru misije promatranja izbora u El Salvadoru.


12. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 03/2018 - dio III. - Komisija (N8-0050/2018 - C8-0034/2018 - 2018/2026(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

2) zastupnika, prijedlozi rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Nicola Caputo. Prijedlog rezolucije o strategiji protiv maloljetničke delinkvencije (B8-0062/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

CULT

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o tzv. panda diplomaciji i kontroli posudbe pandi iz Kine zoološkim vrtovima u Europskoj uniji (B8-0063/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

ENVI

- Ivan Jakovčić. Prijedlog rezolucije o obaveznoj sterilizaciji pasa i mačaka (B8-0073/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o zabrani uvoza u EU proizvoda nastalih u okviru robovlasničkih odnosa (B8-0075/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AFET

- Edouard Ferrand Philippe Loiseau. Prijedlog rezolucije o krizi u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (B8-0076/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o borbi protiv kiberkriminala (B8-0117/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o borbi protiv „krvavih dijamanata” (B8-0118/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

INTA


13. Prijenos odobrenih sredstava

Sukladno člancima 27. i 179. Financijske uredbe, Odbor za proračune odobrio je prijenos odobrenih sredstava Europske komisije DEC 01/2018 - dio III. - Komisija i DEC 02/2018 - dio III. - Komisija.


14. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 2. Poslovnika zapisnik s ove dnevne sjednice i zapisnik s jučerašnje dnevne sjednice dat će se na usvajanje Parlamentu na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


15. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 12. do 15. ožujka 2018.


16. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 13:37 h.


17. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Klaus Welle

Antonio Tajani

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Charanzová, Chauprade, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jakovčić, Jalkh, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stihler, Stolojan, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Albiol Guzmán, Cavada, Childers, Chinnici, Crowley, Faria, Gill Nathan, Händel, Jamet, Kovács, Le Pen, López, Mosca, Nilsson, Piecha, Ponga, Punset, Žitňanská


Prilog 1 - Izbor potpredsjednika Europskog parlamenta (zamjena za Ryszarda Czarneckog)

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Giménez Barbat, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Selimovic, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Ożóg, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, O'Flynn, Parker, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Colombier, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Rebega, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Miranda, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Karlsson, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Járóka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Boştinaru, Brannen, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Fernández, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Waitz, Ždanoka


Prilog 2 - Imenovanje članice Revizorskog suda ― Annemie Turtelboom

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Giménez Barbat, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Selimovic, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Ożóg, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Finch, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Montel, O'Flynn, Parker, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Colombier, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Monot, Obermayr, Rebega, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Miranda, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Karlsson, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Ayala Sender, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Boştinaru, Brannen, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Waitz, Ždanoka


Prilog 3 - Imenovanje člana Jedinstvenog sanacijskog odbora

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Giménez Barbat, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Selimovic, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Ożóg, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Finch, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, O'Flynn, Parker, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Colombier, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Rebega, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Miranda, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Karlsson, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Ashworth, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Boştinaru, Brannen, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Waitz, Ždanoka

Posljednje ažuriranje: 25. travnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti