Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 12 март 2018 г. - Страсбург

6. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите PPE и Verts/ALE следните искания за назначаване:

комисия EMPL: Miroslavs Mirtrofanovs на мястото на Tatjana Ždanoka

комисия PETI: Miroslavs Mirtrofanovs на мястото на Tatjana Ždanoka

Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС – Армения и ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия: Lukas Mandl на мястото на Claudia Schmidt

Делегация в Парламентарната асамблея Евронест: Lukas Mandl на мястото на Claudia Schmidt

Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия: Miroslavs Mirtrofanovs на мястото на Tatjana Ždanoka

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.

Последно осъвременяване: 10 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност