Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 12. března 2018 - Štrasburk

13. Plán práce
CRE

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního březnového plenárního zasedání (PE 618.460/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Pondělí

Žádost skupiny GUE/NGL, aby byl na závěr rozpravy o prohlášení Komise o integritě Komise, zejména jmenování generálního tajemníka Evropské komise (bod 85 PDOJ) předložen návrh usnesení.

Vystoupili: Dennis de Jong za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti, Esteban González Pons za skupinu PPE proti žádosti, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE s návrhem, aby byla záležitost postoupena výboru CONT, který by po dnešní odpolední rozpravě vydal stanovisko k případnému předložení návrhů usnesení, Esteban González Pons proti návrhu, Dennis de Jong a Philippe Lamberts.

Parlament schválil návrh, se kterým vystoupil Philippe Lamberts.

Žádost skupiny ENF, aby bylo v návaznosti na prohlášení Komise o politické integritě Komise na pořad jednání pondělního denního zasedání zařazeno jako druhý bod prohlášení Komise o rozvojové pomoci a obviněních za zneužívání ze strany nevládních organizací.

Rozprava a hlasování o zprávě, kterou předložil Peter Lundgren - A8-0321/2017, o výchozích kvalifikacích a pravidelných školeních řidičů některých silničních vozidel a řidičských průkazech (bod 43 PDOJ) by tak byly odloženy na dubnové dílčí zasedání.

Vystoupil Olaf Stuger za skupinu ENF, aby žádost uvedl.

Parlament žádost zamítl.

Úterý

Žádost skupiny ENF, aby na závěr rozpravy o prohlášeních Rady a Komise o pokynech k rámci pro budoucí vztahy EU a Spojeného království (bod 70 PDOJ) nebyly předloženy návrhy usnesení, a aby se tudíž o bodu nehlasovalo.

Vystoupila Janice Atkinson za skupinu ENF s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost zamítl.

Žádost skupiny S&D, aby bylo za rozpravu o zprávě, kterou předkládá Daniele Viotti, o pokynech pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III (bod 49 PDOJ) zařazeno jako třetí bod úterního odpoledního pořadu jednání prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o pokroku dosaženém ve věci globálního paktu o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících, o kterém by se hlasovalo na dubnovém dílčím zasedání.

Vystoupili: Maria João Rodrigues za skupinu S&D s odůvodněním žádosti, Cecilia Wikström s návrhem, aby se rozprava konala na dubnovém dílčím zasedání, Maria João Rodrigues s žádostí, aby místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku vystoupila toto úterý alespoň s krátkým prohlášením s cílem uspořádat rozpravu během dubnového dílčího zasedání (předseda navrhl, že požádá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby se k tomuto tématu stručně vyjádřila v rámci rozprav, kterých se zítra zúčastní).

Parlament návrh schválil.

Žádost skupiny ECR, aby bylo na pořad jednání úterního odpoledního zasedání zařazeno jako třetí bod prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o šancích na dosažení míru na Korejském poloostrově s ohledem na nedávný vývoj a aby byly na závěr rozpravy předloženy návrhy usnesení.

Vystoupili: Nirj Deva za skupinu ECR s odůvodněním žádosti, Cristian Dan Preda za skupinu PPE s návrhem, aby se rozprava konala na dubnovém dílčím zasedání, a Nirj Deva proti tomuto návrhu.

Parlament zamítl žádost, kterou předložil Nirj Deva.

Parlament souhlasil s tím, aby předseda požádal místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby se k tomuto tématu stručně vyjádřila v rámci rozprav, kterých se zítra zúčastní.

Středa

beze změny

Čtvrtek

beze změny

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Poslední aktualizace: 10. března 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí