Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 12. marca 2018 - Štrasburg

13. Program práce
CRE

Bol rozdaný konečný návrh programu plenárnej schôdze z marca 2018 (PE 618.460/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Pondelok

Žiadosť skupiny GUE / NGL, aby bol na záver rozpravy o vyhlásení Komisie o politike integrity Komisie, najmä vymenovaní generálneho tajomníka Európskej komisie (bod 85 PDOJ) predložený návrh uznesenia.

Vystúpili Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, s odôvodnením žiadosti, Esteban González Pons v mene skupiny PPE, proti tejto žiadosti, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, s návrhom, aby bola záležitosť postúpená výboru CONT, ktorý by po dnešnej popoludňajšej rozprave poskytol stanovisko k prípadnému predloženiu návrhov uznesení, Esteban González Pons, proti návrhu, Dennis de Jong a Philippe Lamberts.

Parlament schválil návrh, s ktorým vystúpil Philippe Lamberts.

Žiadosť skupiny ENF, aby bolo v nadväznosti na vyhlásenie Komisie o politickej integrite Komisie na program pondelkového rokovania zaradené ako druhý bod vyhlásenie Komisie o rozvojovej pomoci a obvineniach za zneužívanie zo strany mimovládnych organizácií.

Rozprava a hlasovanie o správe: Peter Lundgren - A8-0321/2017 na tému Základná kvalifikácia a pravidelný výcvik vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a vodičské preukazy (bod 43 PDOJ) by tak boli odložené na aprílovú schôdzu.

Vystúpil Olaf Stuger v mene skupiny ENF, aby žiadosť uviedol.

Parlament žiadosť zamietol.

Utorok

Žiadosť skupiny ENF, aby na záver rozpravy o vyhláseniach Rady a Komisie o usmerneniach k rámcu budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva (bod 70 PDOJ) neboli predložené návrhy uznesení, a aby sa teda o bode nehlasovalo.

Vystúpila Janice Atkinson v mene skupiny ENF, s odôvodnením žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol.

Žiadosť skupiny S&D, aby bolo za rozpravu o správe: Daniele Viotti na tému Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III (bod 49 PDOJ), zaradené ako tretí bod utorkového popoludňajšieho programu schôdze vyhlásenie podpredsedníčky Komisie, vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o pokroku vo veci globálneho paktu o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii, o ktorom by sa hlasovalo na aprílovej schôdzi.

Vystúpili Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, s odôvodnením žiadosti, Cecilia Wikström, s návrhom, aby sa rozprava konala na aprílovej schôdzi, Maria João Rodrigues so žiadosťou, aby podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku vystúpila tento utorok aspoň s krátkym vyhlásením s cieľom usporiadať rozpravu počas aprílovej schôdze (predseda navrhol, že požiada podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku aby sa k tejto téme stručne vyjadrila v rámci rozpráv, na ktorých sa zajtra zúčastní).

Parlament vyjadril súhlas s návrhom.

Žiadosť skupiny ECR, aby bolo do programu v utorok popoludní zaradené ako tretí bod vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o vyhliadkach na dosiahnutie mieru na Kórejskom polostrove s ohľadom na nedávny vývoj a aby boli na záver rozpravy predložené návrhy uznesení.

Vystúpili Nirj Deva v mene skupiny ECR, s odôvodnením žiadosti, Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, aby sa rozprava konala na aprílovej schôdzi, a Nirj Deva proti tomuto návrhu.

Parlament zamietol žiadosť, s ktorou vystúpil Nirj Deva.

Parlament súhlasil s tým, aby predseda požiadal podpredsedníčku Komisie, vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby sa k tejto téme stručne vyjadrila v rámci rozpráv, na ktorých sa zajtra zúčastní.

Streda

Bez zmeny.

Štvrtok

Bez zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Posledná úprava: 10. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia