Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 12. března 2018 - Štrasburk

14. Integrita Komise, zejména jmenování generálního tajemníka Evropské komise (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Integrita Komise, zejména jmenování generálního tajemníka Evropské komise (2018/2624(RSP))

Günther Oettinger (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Françoise Grossetête za skupinu PPE, Arndt Kohn za skupinu S&D, který odmítl otázku, kterou chtěl zvednutím modré karty položit Olaf Stuger, Jan Zahradil za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Dennis de Jong za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFDD, Olaf Stuger za skupinu ENF, Bruno Gollnisch – nezařazený poslanec, Marian-Jean Marinescu, Pervenche Berès, Peter van Dalen, Ramon Tremosa i Balcells, Bart Staes, Isabella Adinolfi, Nicolas Bay, Ingeborg Gräßle, Inés Ayala Sender, Anders Primdahl Vistisen, Sven Giegold, György Schöpflin, Mark Demesmaeker, Pascal Durand, Werner Langen a Bas Eickhout.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Tom Vandenkendelaere.

PŘEDSEDNICTVÍ: Lívia JÁRÓKA
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eric Andrieu, Notis Marias, João Ferreira, Eleftherios Synadinos, Agnes Jongerius, Pirkko Ruohonen-Lerner, Georgios Epitideios a Krisztina Morvai.

Vystoupil Günther Oettinger.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 10. března 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí