Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. március 12., Hétfő - Strasbourg

14. A Bizottság feddhetetlenségi politikája, különösen az Európai Bizottság főtitkárának kinevezése (vita)
CRE

A Bizottság nyilatkozata: A Bizottság feddhetetlenségi politikája, különösen az Európai Bizottság főtitkárának kinevezése (2018/2624(RSP))

Günther Oettinger (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Françoise Grossetête, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Arndt Kohn, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Olaf Stuger, Jan Zahradil, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dennis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Olaf Stuger, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, független, Marian-Jean Marinescu, Pervenche Berès, Peter van Dalen, Ramon Tremosa i Balcells, Bart Staes, Isabella Adinolfi, Nicolas Bay, Ingeborg Gräßle, Inés Ayala Sender, Anders Primdahl Vistisen, Sven Giegold, György Schöpflin, Mark Demesmaeker, Pascal Durand, Werner Langen és Bas Eickhout.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Tom Vandenkendelaere.

ELNÖKÖL:
Lívia JÁRÓKA alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eric Andrieu, Notis Marias, João Ferreira, Eleftherios Synadinos, Agnes Jongerius, Pirkko Ruohonen-Lerner, Georgios Epitideios és Krisztina Morvai.

Felszólal: Günther Oettinger.

A vitát berekesztik.

Utolsó frissítés: 2020. március 10.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat