Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 12 maart 2018 - Straatsburg

14. Integriteitsbeleid van de Commissie, in het bijzonder de benoeming van de secretaris-generaal van de Europese Commissie (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Integriteitsbeleid van de Commissie, in het bijzonder de benoeming van de secretaris-generaal van de Europese Commissie (2018/2624(RSP))

Günther Oettinger (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, Arndt Kohn, namens de S&D-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren van Olaf Stuger, Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, Marian-Jean Marinescu, Pervenche Berès, Peter van Dalen, Ramon Tremosa i Balcells, Bart Staes, Isabella Adinolfi, Nicolas Bay, Ingeborg Gräßle, Inés Ayala Sender, Anders Primdahl Vistisen, Sven Giegold, György Schöpflin, Mark Demesmaeker, Pascal Durand, Werner Langen en Bas Eickhout.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Tom Vandenkendelaere.

VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eric Andrieu, Notis Marias, João Ferreira, Eleftherios Synadinos, Agnes Jongerius, Pirkko Ruohonen-Lerner, Georgios Epitideios en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 10 maart 2020Juridische mededeling - Privacybeleid