Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 12. marca 2018 - Štrasburg

16. Boj proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách a ratifikácia Istanbulského dohovoru členskými štátmi EÚ (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Boj proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách a ratifikácia Istanbulského dohovoru členskými štátmi EÚ (2018/2625(RSP))

Andrus Ansip (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez, Jordi Solé, Malin Björk, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer a Julie Ward.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Eleftherios Synadinos, Anna Záborská, Maria Grapini a Ruža Tomašić.

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Eleonora Forenza.

V rozprave vystúpil Andrus Ansip.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 10. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia