Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0149(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0315/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0315/2017

Συζήτηση :

PV 12/03/2018 - 17
CRE 12/03/2018 - 17

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2018 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0064

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο

17. Υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων [COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

Η Lucy Anderson παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Biljana Borzan (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO).

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ismail Ertug, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Henna Virkkunen, Olga Sehnalová, Georg Mayer, Antonio López-Istúriz White, Nicola Caputo και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς και João Pimenta Lopes.

Παρεμβαίνουν οι Andrus Ansip και Lucy Anderson

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 10 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου