Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0149(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0315/2017

Ingivna texter :

A8-0315/2017

Debatter :

PV 12/03/2018 - 17
CRE 12/03/2018 - 17

Omröstningar :

PV 13/03/2018 - 7.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0064

Protokoll
Måndagen den 12 mars 2018 - Strasbourg

17. Gränsöverskridande paketleveranstjänster ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster [COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

Lucy Anderson redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Biljana Borzan (föredragande av yttrande från utskottet IMCO).

Talare: Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Markus Ferber för PPE-gruppen, Ismail Ertug för S&D-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Henna Virkkunen, Olga Sehnalová, Georg Mayer, Antonio López-Istúriz White, Nicola Caputo och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och João Pimenta Lopes.

Talare: Andrus Ansip och Lucy Anderson

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 13.3.2018.

Senaste uppdatering: 10 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy